ReadyPlanet.com
dot
dot
Scripture Union/คริสตธรรมสัมพันธ์
dot
bulletวิสัยทัศน์/Vision
bulletประวัติความเป็นมา/History
bulletคณะกรรมการ/Council
dot
คู่มือเฝ้าเดี่ยว/Daily Devotion
dot
bulletกองบรรณาธิการ
bulletบทบรรณาธิการ
bulletบทนำ / Way In
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-ธันวาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤศจิกายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-ตุลาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กันยายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม
bulletอ่านสดุดี
bulletDaily Bread (English)
bulletDaily Bread (Chinese)
bulletอ่านพระคัมภีร์ใน ๑ ปี
bulletข้อพระธรรมหนุนใจในโอกาสต่างๆ
bulletNewsletter SU Thailand
bulletพระสัญญา/Bible Promises
dot
อธิษฐาน/Prayer
dot
bulletสัปดาห์อธิษฐาน/Week of Prayer
bulletอธิษฐาน/Prayer Directory
dot
วรรณกรรมคริสเตียน/Literature
dot
bulletวรรณกรรมเด็ก/For Kids
bulletวรรณกรรมทั่วไป/General
bulletสารานุกรมพระคัมภีร์ / Encyclopedia
dot
รวีวารศึกษา/Sunday School
dot
bulletอบรมครูรวีฯ - ประกาศนียบัตร
bulletบทเรียนรวีฯ/Lessons
dot
ฝึกอบรม-ค่าย/Training & Camps
dot
bulletSunday School Teacher Certificate Training
bulletBig Bible Challenge Workshop
bulletสัมมนา-ฝึกอบรม/Training
bulletค่ายวันหยุด / Holiday Camps
dot
อาสาสมัคร/Volunteer & Support Us
dot
bulletอาสาสมัคร / Volunteer
bulletสนันสนุนเรา/Support Us
dot
อัลบัมรูป/Album
dot
bulletสมัครสมาชิกพลังประจำวัน
bulletกิจกรรม/Activities
dot
Useful Links - เว็ปอื่นๆ
dot
bulletSU-International
bulletThailand Bible Society
bulletIBS-STL
bulletThe Upper Room
dot
Newsletter

dot
bulletRBC Ministries
bulletWeb คริสเตียนและอื่นๆ
พลังประจำวันวันที่ 29 กันยายน

 พลังประจำวันวันพฤหัสบดีที่ 29 กันยายน

 

ใจกลาง

 

เตรียมจิตใจ

ให้เราวางไดอารี่ประจำสัปดาห์นี้ของเราต่อพระเจ้า ไม่ว่าจะเป็นรูปเล่มหรืออยู่แค่ในใจ อธิษฐานให้พระองค์ทรงช่วยเราดำเนินชีวิตด้วยความสัตย์ซื่อและเชื่อฟังตลอดวันเวลาเหล่านี้ เราไม่มีทางบอกได้ว่าพระองค์ปรารถนาจะทำสิ่งใดผ่านทางเรา

 

อ่าน ปฐมกาล 22:9-19

อับราฮัมจึงเรียกสถานที่นั้นว่า ยาห์เวห์ยิเรห์ อย่างที่เขาพูดกันทุกวันนี้ว่า “ทรงจัดไว้ให้บนภูเขาของพระยาห์เวห์” ปฐมกาล 22:14

 

สำรวจและใคร่ครวญ

พ่อกับลูกไปด้วยกัน ลูกชายแบกไม้บนหลัง เดินทางไกล การถวายบูชาบนยอดเขาตามแผนที่วางไว้... ฟังดูคุ้นๆ ไหม ที่จริงแล้ว ว่ากันว่าภูเขาโมริยาห์ที่เกิดเหตุคือภูเขาพระวิหารในเยรูซาเล็ม ไม่ไกลจากสถานที่ที่พระเยซูถูกตรึง (ข้อ 2; ยอห์น 19:17,18) ใจกลางความเชื่อของเรา ในวินาทีสำคัญที่แผนการอวยพรโลกของพระเจ้าเป็นความจริง มีการถวายบูชาแทนเรา โดยพระเมษโปดกที่ถูกฆ่า (อิสยาห์ 53:7; ยอห์น 1:29)

            อับราฮัมผ่านการทดสอบความเชื่อ มีทูตสวรรค์มาบอก (ข้อ 12) เขาแสดงให้เห็นว่าเขาพร้อมเชื่อฟังพระเจ้าไม่ว่าต้องเสียสละสิ่งที่รัก แผนการหรือความฝันมากเท่าไร เขาทำได้อย่างไร? เขาวางใจพระสัญญาของพระเจ้าและวางใจว่า “พระเจ้าทรงจัดเตรียม” ไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง (ข้อ 8,14)

            ทูตสวรรค์แสดงให้อับราฮัมเห็นอีกครั้งว่า อนาคตของแผนการใหญ่เพื่อโลกของพระเจ้าขึ้นอยู่กับชั่วขณะที่ยื่นมือจับมีดจะฆ่าลูกชาย เช่นเดียวกับเสียงคร่ำครวญของพระเยซูในเกทเสมนี (ข้อ 15-18; มัทธิว 26:39)

 

ตอบสนอง

เยซู ขอทรงเป็นศูนย์กลาง เป็นความหวัง เป็นเสียงเพลงของข้า (ไมเคิลฟราย© 1999 Vineyard Songs / Song Solution CopyCare)
พลังประจำวัน#172-กันยายน

พลังประจำวันวันที่ 30 กันยายน
พลังประจำวันวันที่ 28 กันยายน
พลังประจำวันวันที่ 27 กันยายน
พลังประจำวันวันที่ 26 กันยายน
พลังประจำวันวันที่ 25 กันยายน
พลังประจำวันวันที่ 24 กันยายน
พลังประจำวันวันที่ 23 กันยายน
พลังประจำวันวันที่ 22 กันยายน
พลังประจำวันวันที่ 21 กันยายน
พลังประจำวันวันที่ 20 กันยายน
พลังประจำวันวันที่ 19 กันยายน
พลังประจำวันวันที่ 18 กันยายน
พลังประจำวันวันที่ 17 กันยายน
พลังประจำวันวันที่ 16 กันยายน
พลังประจำวันวันที่ 15 กันยายน
พลังประจำวันวันที่ 14 กันยายน
พลังประจำวันวันที่ 13 กันยายน
พลังประจำวันวันที่ 12 กันยายน
พลังประจำวันวันที่ 11 กันยายน
พลังประจำวันวันที่ 10 กันยายน
พลังประจำวันวันที่ 9 กันยายน
พลังประจำวันวันที่ 8 กันยายน
พลังประจำวันวันที่ 7 กันยายน
พลังประจำวันวันที่ 6 กันยายน
พลังประจำวันวันที่ 5 กันยายน
พลังประจำวันวันที่ 4 กันยายน
พลังประจำวันวันที่ 3 กันยายน
พลังประจำวันวันที่ 2 กันยายน
พลังประจำวันวันที่ 1 กันยายนCopyright © 2010 All Rights Reserved.