ReadyPlanet.com
dot
dot
Scripture Union/คริสตธรรมสัมพันธ์
dot
bulletวิสัยทัศน์/Vision
bulletประวัติความเป็นมา/History
bulletคณะกรรมการ/Council
dot
คู่มือเฝ้าเดี่ยว/Daily Devotion
dot
bulletกองบรรณาธิการ
bulletบทบรรณาธิการ
bulletบทนำ / Way In
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-ธันวาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤศจิกายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-ตุลาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กันยายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม
bulletอ่านสดุดี
bulletDaily Bread (English)
bulletDaily Bread (Chinese)
bulletอ่านพระคัมภีร์ใน ๑ ปี
bulletข้อพระธรรมหนุนใจในโอกาสต่างๆ
bulletNewsletter SU Thailand
bulletพระสัญญา/Bible Promises
dot
อธิษฐาน/Prayer
dot
bulletสัปดาห์อธิษฐาน/Week of Prayer
bulletอธิษฐาน/Prayer Directory
dot
วรรณกรรมคริสเตียน/Literature
dot
bulletวรรณกรรมเด็ก/For Kids
bulletวรรณกรรมทั่วไป/General
bulletสารานุกรมพระคัมภีร์ / Encyclopedia
dot
รวีวารศึกษา/Sunday School
dot
bulletอบรมครูรวีฯ - ประกาศนียบัตร
bulletบทเรียนรวีฯ/Lessons
dot
ฝึกอบรม-ค่าย/Training & Camps
dot
bulletSunday School Teacher Certificate Training
bulletBig Bible Challenge Workshop
bulletสัมมนา-ฝึกอบรม/Training
bulletค่ายวันหยุด / Holiday Camps
dot
อาสาสมัคร/Volunteer & Support Us
dot
bulletอาสาสมัคร / Volunteer
bulletสนันสนุนเรา/Support Us
dot
อัลบัมรูป/Album
dot
bulletสมัครสมาชิกพลังประจำวัน
bulletกิจกรรม/Activities
dot
Useful Links - เว็ปอื่นๆ
dot
bulletSU-International
bulletThailand Bible Society
bulletIBS-STL
bulletThe Upper Room
dot
Newsletter

dot
bulletRBC Ministries
bulletWeb คริสเตียนและอื่นๆ
พลังประจำวันวันที่ 28 กันยายน

 พลังประจำวันวันพุธที่ 28 กันยายน

มากเกินไป?

เตรียมจิตใจ

เช่นเดียวกับทุกวันที่เราอ่านพระวจนะ พระเจ้าตรัสเรียกชื่อเราและตรัสว่า “ฟังเถิด เรามีสิ่งจะตรัสกับเจ้าวันนี้” อธิษฐานทูลขอให้เราพร้อมฟังและทำตาม

 

อ่าน: ปฐมกาล 22:1-8

ต่อมาพระเจ้าทรงทดลองอับราฮัม และตรัสกับท่านว่า “อับราฮัม” ท่านทูลว่า “ข้าพระองค์อยู่ที่นี่” ปฐมกาล 22:1

 

สำรวจและใคร่ครวญ

นี่เป็นทางเดินแห่งความเชื่อที่ยาวไกล ประมาณ 70 กิโลเมตรจากเบเออร์เชบา ผมจินตนาการไม่ถูกเลยว่าอับราฮัมจะคิดอะไรระหว่างทางขึ้นเขาพร้อมฟืน ไฟและลูกชาย (ข้อ 3) สิ่งที่เขานำขึ้นไปจะได้กลับลงมาด้วยกันไหม เขาไม่ได้บอกอะไรกับซาราห์

            พระเจ้าไม่เพียงขอให้เขาถวายบุตรชายที่พวกเขาอดทนรอมานาน แต่ถ้าเกิดขึ้นจริง แผนการใหญ่ของพระเจ้าในอนาคตก็ต้องพังไปด้วยใช่ไหม ไม่มีลูกชาย ไม่มีลูกหลานรุ่นต่อไป (17:3-8) คนหนึ่งคนจะทนการทดสอบได้มากแค่ไหน

            ให้เราสังเกตว่า อับราฮัมพูดกับคนใช้ว่า เขากับอิสอัคจะขึ้นไปนมัสการ “แล้วจะกลับมาหาพวกเจ้า” (ข้อ 5) เขาแค่ปิดบังความจริง หรือเขาเชื่อว่าพระเจ้าจะทรงทำบางอย่างเพื่อให้อิสอัคมีชีวิตรอด? อับราฮัมไม่มีทางลืมพระสัญญาที่พระเจ้าทรงทำใน 21:12

 

ตอบสนอง

องค์พระผู้เป็นเจ้าไม่ทรงขอให้เราเอาชีวิตใคร แต่ทรงปรารถนาให้เรา “ถวาย” ตัวเราเป็นเครื่องบูชา คือการให้พระองค์เป็นที่หนึ่งอย่างแท้จริง และทำตามวิธีการและแผนการของพระองค์ บางครั้งการทำเช่นนี้อาจทดสอบเราจนถึงที่สุด คุณมีอะไรจะกล่าวกับพระเจ้าในเรื่องนี้บ้าง?


 
พลังประจำวัน#172-กันยายน

พลังประจำวันวันที่ 30 กันยายน
พลังประจำวันวันที่ 29 กันยายน
พลังประจำวันวันที่ 27 กันยายน
พลังประจำวันวันที่ 26 กันยายน
พลังประจำวันวันที่ 25 กันยายน
พลังประจำวันวันที่ 24 กันยายน
พลังประจำวันวันที่ 23 กันยายน
พลังประจำวันวันที่ 22 กันยายน
พลังประจำวันวันที่ 21 กันยายน
พลังประจำวันวันที่ 20 กันยายน
พลังประจำวันวันที่ 19 กันยายน
พลังประจำวันวันที่ 18 กันยายน
พลังประจำวันวันที่ 17 กันยายน
พลังประจำวันวันที่ 16 กันยายน
พลังประจำวันวันที่ 15 กันยายน
พลังประจำวันวันที่ 14 กันยายน
พลังประจำวันวันที่ 13 กันยายน
พลังประจำวันวันที่ 12 กันยายน
พลังประจำวันวันที่ 11 กันยายน
พลังประจำวันวันที่ 10 กันยายน
พลังประจำวันวันที่ 9 กันยายน
พลังประจำวันวันที่ 8 กันยายน
พลังประจำวันวันที่ 7 กันยายน
พลังประจำวันวันที่ 6 กันยายน
พลังประจำวันวันที่ 5 กันยายน
พลังประจำวันวันที่ 4 กันยายน
พลังประจำวันวันที่ 3 กันยายน
พลังประจำวันวันที่ 2 กันยายน
พลังประจำวันวันที่ 1 กันยายนCopyright © 2010 All Rights Reserved.