ReadyPlanet.com
dot
dot
Scripture Union/คริสตธรรมสัมพันธ์
dot
bulletวิสัยทัศน์/Vision
bulletประวัติความเป็นมา/History
bulletคณะกรรมการ/Council
dot
คู่มือเฝ้าเดี่ยว/Daily Devotion
dot
bulletกองบรรณาธิการ
bulletบทบรรณาธิการ
bulletบทนำ / Way In
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-ธันวาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤศจิกายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-ตุลาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กันยายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม
bulletอ่านสดุดี
bulletDaily Bread (English)
bulletDaily Bread (Chinese)
bulletอ่านพระคัมภีร์ใน ๑ ปี
bulletข้อพระธรรมหนุนใจในโอกาสต่างๆ
bulletNewsletter SU Thailand
bulletพระสัญญา/Bible Promises
dot
อธิษฐาน/Prayer
dot
bulletสัปดาห์อธิษฐาน/Week of Prayer
bulletอธิษฐาน/Prayer Directory
dot
วรรณกรรมคริสเตียน/Literature
dot
bulletวรรณกรรมเด็ก/For Kids
bulletวรรณกรรมทั่วไป/General
bulletสารานุกรมพระคัมภีร์ / Encyclopedia
dot
รวีวารศึกษา/Sunday School
dot
bulletอบรมครูรวีฯ - ประกาศนียบัตร
bulletบทเรียนรวีฯ/Lessons
dot
ฝึกอบรม-ค่าย/Training & Camps
dot
bulletSunday School Teacher Certificate Training
bulletBig Bible Challenge Workshop
bulletสัมมนา-ฝึกอบรม/Training
bulletค่ายวันหยุด / Holiday Camps
dot
อาสาสมัคร/Volunteer & Support Us
dot
bulletอาสาสมัคร / Volunteer
bulletสนันสนุนเรา/Support Us
dot
อัลบัมรูป/Album
dot
bulletสมัครสมาชิกพลังประจำวัน
bulletกิจกรรม/Activities
dot
Useful Links - เว็ปอื่นๆ
dot
bulletSU-International
bulletThailand Bible Society
bulletIBS-STL
bulletThe Upper Room
dot
Newsletter

dot
bulletRBC Ministries
bulletWeb คริสเตียนและอื่นๆ
พลังประจำวันวันที่ 27 กันยายน

 พลังประจำวันวันอังคารที่ 27 กันยายน

เรื่องต่างๆ ในชีวิต

 

เตรียมจิตใจ

อธิษฐานทูลขอให้ขณะที่คุณอ่านพระคัมภีร์วันนี้ พระเจ้าจะทรงสำแดง “วิถีทางของพระองค์” ให้เห็นมากยิ่งขึ้น

 

อ่าน: ปฐมกาล 21:22-34

ครั้งนั้น อาบีเมเลคและฟีโคล์ผู้บัญชาการทหารของพระองค์ พูดกับอับราฮัมว่า “พระเจ้าสถิตกับท่านในทุกสิ่งที่ท่านทำ” ปฐมกาล 21:22

 

สำรวจและใคร่ครวญ

นี่เป็นเพียงเศษเสี้ยวการดำเนินชีวิตของอับราฮัม เขาเจรจาเรื่องเขตแดนตามความมั่งคั่ง ครอบครัวและฝูงสัตว์ที่เพิ่มมากขึ้น (ข้อ 22,23) เขาหาแหล่งน้ำดี (และพยายามรักษาความเป็นเจ้าของ ข้อ 25) แลกเปลี่ยนกับสัตว์ (ข้อ 28) ให้การรับรองและของขวัญอย่างดีที่สุด (ข้อ 29)

            ชีวิตของเขาลำบาก อันตราย เหน็ดเหนื่อย สกปรกและไม่มีความแน่นอน แล้วแต่ตัวเอง ครอบครัว ดินแดน สภาพอากาศและเพื่อนบ้าน ไหนยังมีเรื่องที่เป็นระยะยาวและเป็นนิรันดร์ การอธิษฐานและสิ่งที่พระเจ้าทรงทำ (ข้อ 33) การดำเนินชีวิตแห่งความเชื่ออันยาวนาน

            ผมสงสัยว่าเราจะเรียกเรื่องต่างๆ ในชีวิตของเราว่าอะไร ทั้งปัญหา ปฏิสัมพันธ์ หน้าที่การงาน และความสัมพันธ์กับพระเจ้าประจำวัน ประจำสัปดาห์และประจำเดือน ให้เราหยุดและลองทำสักครู่หนึ่ง

            เราเองก็วุ่นวายกับเรื่องราวประจำวันและแผนการนิรันดร์เพื่อให้พรแก่โลกของพระเจ้า ซึ่งเราเองก็เป็นส่วนหนึ่งด้วย “พระเจ้าสถิตกับท่านในทุกสิ่งที่ท่านทำ” (ข้อ 22) เราจะทำอย่างไรให้ผู้ที่อยู่ใกล้ชิดเราพูดกับเราอย่างนี้บ้าง?

 

ตอบสนอง

“จนถึงที่สุด จนจบเส้นทาง จนได้มงกุฎ ขอทรงสอนทาง”

 
พลังประจำวัน#172-กันยายน

พลังประจำวันวันที่ 30 กันยายน
พลังประจำวันวันที่ 29 กันยายน
พลังประจำวันวันที่ 28 กันยายน
พลังประจำวันวันที่ 26 กันยายน
พลังประจำวันวันที่ 25 กันยายน
พลังประจำวันวันที่ 24 กันยายน
พลังประจำวันวันที่ 23 กันยายน
พลังประจำวันวันที่ 22 กันยายน
พลังประจำวันวันที่ 21 กันยายน
พลังประจำวันวันที่ 20 กันยายน
พลังประจำวันวันที่ 19 กันยายน
พลังประจำวันวันที่ 18 กันยายน
พลังประจำวันวันที่ 17 กันยายน
พลังประจำวันวันที่ 16 กันยายน
พลังประจำวันวันที่ 15 กันยายน
พลังประจำวันวันที่ 14 กันยายน
พลังประจำวันวันที่ 13 กันยายน
พลังประจำวันวันที่ 12 กันยายน
พลังประจำวันวันที่ 11 กันยายน
พลังประจำวันวันที่ 10 กันยายน
พลังประจำวันวันที่ 9 กันยายน
พลังประจำวันวันที่ 8 กันยายน
พลังประจำวันวันที่ 7 กันยายน
พลังประจำวันวันที่ 6 กันยายน
พลังประจำวันวันที่ 5 กันยายน
พลังประจำวันวันที่ 4 กันยายน
พลังประจำวันวันที่ 3 กันยายน
พลังประจำวันวันที่ 2 กันยายน
พลังประจำวันวันที่ 1 กันยายนCopyright © 2010 All Rights Reserved.