ReadyPlanet.com
dot
dot
Scripture Union/คริสตธรรมสัมพันธ์
dot
bulletวิสัยทัศน์/Vision
bulletประวัติความเป็นมา/History
bulletคณะกรรมการ/Council
dot
คู่มือเฝ้าเดี่ยว/Daily Devotion
dot
bulletกองบรรณาธิการ
bulletบทบรรณาธิการ
bulletบทนำ / Way In
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-ธันวาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤศจิกายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-ตุลาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กันยายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม
bulletอ่านสดุดี
bulletDaily Bread (English)
bulletDaily Bread (Chinese)
bulletอ่านพระคัมภีร์ใน ๑ ปี
bulletข้อพระธรรมหนุนใจในโอกาสต่างๆ
bulletNewsletter SU Thailand
bulletพระสัญญา/Bible Promises
dot
อธิษฐาน/Prayer
dot
bulletสัปดาห์อธิษฐาน/Week of Prayer
bulletอธิษฐาน/Prayer Directory
dot
วรรณกรรมคริสเตียน/Literature
dot
bulletวรรณกรรมเด็ก/For Kids
bulletวรรณกรรมทั่วไป/General
bulletสารานุกรมพระคัมภีร์ / Encyclopedia
dot
รวีวารศึกษา/Sunday School
dot
bulletอบรมครูรวีฯ - ประกาศนียบัตร
bulletบทเรียนรวีฯ/Lessons
dot
ฝึกอบรม-ค่าย/Training & Camps
dot
bulletSunday School Teacher Certificate Training
bulletBig Bible Challenge Workshop
bulletสัมมนา-ฝึกอบรม/Training
bulletค่ายวันหยุด / Holiday Camps
dot
อาสาสมัคร/Volunteer & Support Us
dot
bulletอาสาสมัคร / Volunteer
bulletสนันสนุนเรา/Support Us
dot
อัลบัมรูป/Album
dot
bulletสมัครสมาชิกพลังประจำวัน
bulletกิจกรรม/Activities
dot
Useful Links - เว็ปอื่นๆ
dot
bulletSU-International
bulletThailand Bible Society
bulletIBS-STL
bulletThe Upper Room
dot
Newsletter

dot
bulletRBC Ministries
bulletWeb คริสเตียนและอื่นๆ
พลังประจำวันวันที่ 26 กันยายน

 พลังประจำวันวันจันทร์ที่ 26 กันยายน

ความคาดหวังอันยิ่งใหญ่


เตรียมจิตใจ

องค์พระวิญญาณบริสุทธิ์ เราต้องการพระองค์มากขึ้น ขอทรงประทานลมหายใจลงมาเหนือพวกข้าพระองค์วันนี้

 

อ่าน: ปฐมกาล 21:1-21

“ลุกขึ้นพยุงเด็กนั้นขึ้น เอามือจับเขาไว้ให้แน่น เพราะเราจะทำให้เขาเป็นชนชาติใหญ่ชาติหนึ่ง” ปฐมกาล 21:18

 

สำรวจและใคร่ครวญ

พระเจ้าทรงสัญญา (17:19) หนึ่งปีต่อมาพระสัญญาเป็นความจริง (21:1,2) ลองคิดภาพพ่อแม่ของอิสอัคที่มองดูทารกน้อยด้วยความรักและอัศจรรย์ใจ เป็นการเริ่มต้นแผนการยิ่งใหญ่ของพระเจ้าที่จะอวยพรชนทุกชาติผ่านพวกเขา (12:2,3) แน่นอนว่าการให้กำเนิดถือเป็นปาฏิหาริย์ แต่พระเจ้าจะทรงไปถึงชนทุกชาติได้อย่างไร? จะต้องใช้ปาฏิหาริย์อีกกี่ครั้ง?

            ชีวิตไม่ได้ง่ายสำหรับครอบครัวใหม่นี้ มีทั้งฮาการ์ชาวอียิปต์และอิชมาเอล บุตรชายที่คอยเย้ยหยันอับราฮัม ซาราห์ไม่พอใจ นางต้องการให้ทั้งสองคนออกไป (ข้อ 10) เธอต้องการให้รู้ชัดเจนว่า อิสอัคคือบุตรที่พระเจ้าทรงเลือก ไม่ใช่อิชมาเอล แต่พระเจ้าทรงมีแผนการที่ดีต่ออิชมาเอลด้วย (ข้อ 13)

            บางครั้งเราคิดว่าเรารู้ว่าพระเจ้าทรงทำอะไร แต่เรารู้เพียงแต่ส่วนเล็กน้อย ลองนับดูว่าพระเจ้าทรงปกป้องและเลี้ยงดูฮาการ์และอิชมาเอลกี่ครั้งตอนที่พวกเขาออกจากบ้านของอับราฮัมเข้าสู่ถิ่นทุรกันดาร (ข้อ 13-21) เราไม่ควรประมาทความกว้างขวาง ความดีและความสามารถของพระเจ้าในการใช้ทุกสิ่งเพื่อผลดีของแผนการใหญ่ของพระองค์ได้

 

ตอบสนอง

ใคร่ครวญสิ่งอัศจรรย์ต่างๆ ที่คุณเห็นพระเจ้าทรงทำในคุณและรอบตัวคุณ ครอบครัว คริสตจักรและชุมชน ใช้เอเฟซัส 3:20,21 เพื่อกระตุ้นจินตนาการว่าพระเจ้าทรงทำอะไรอีกนอกเหนือจากนั้น
พลังประจำวัน#172-กันยายน

พลังประจำวันวันที่ 30 กันยายน
พลังประจำวันวันที่ 29 กันยายน
พลังประจำวันวันที่ 28 กันยายน
พลังประจำวันวันที่ 27 กันยายน
พลังประจำวันวันที่ 25 กันยายน
พลังประจำวันวันที่ 24 กันยายน
พลังประจำวันวันที่ 23 กันยายน
พลังประจำวันวันที่ 22 กันยายน
พลังประจำวันวันที่ 21 กันยายน
พลังประจำวันวันที่ 20 กันยายน
พลังประจำวันวันที่ 19 กันยายน
พลังประจำวันวันที่ 18 กันยายน
พลังประจำวันวันที่ 17 กันยายน
พลังประจำวันวันที่ 16 กันยายน
พลังประจำวันวันที่ 15 กันยายน
พลังประจำวันวันที่ 14 กันยายน
พลังประจำวันวันที่ 13 กันยายน
พลังประจำวันวันที่ 12 กันยายน
พลังประจำวันวันที่ 11 กันยายน
พลังประจำวันวันที่ 10 กันยายน
พลังประจำวันวันที่ 9 กันยายน
พลังประจำวันวันที่ 8 กันยายน
พลังประจำวันวันที่ 7 กันยายน
พลังประจำวันวันที่ 6 กันยายน
พลังประจำวันวันที่ 5 กันยายน
พลังประจำวันวันที่ 4 กันยายน
พลังประจำวันวันที่ 3 กันยายน
พลังประจำวันวันที่ 2 กันยายน
พลังประจำวันวันที่ 1 กันยายนCopyright © 2010 All Rights Reserved.