ReadyPlanet.com
dot
dot
Scripture Union/คริสตธรรมสัมพันธ์
dot
bulletวิสัยทัศน์/Vision
bulletประวัติความเป็นมา/History
bulletคณะกรรมการ/Council
dot
คู่มือเฝ้าเดี่ยว/Daily Devotion
dot
bulletกองบรรณาธิการ
bulletบทบรรณาธิการ
bulletบทนำ / Way In
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-ธันวาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤศจิกายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-ตุลาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กันยายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม
bulletอ่านสดุดี
bulletDaily Bread (English)
bulletDaily Bread (Chinese)
bulletอ่านพระคัมภีร์ใน ๑ ปี
bulletข้อพระธรรมหนุนใจในโอกาสต่างๆ
bulletNewsletter SU Thailand
bulletพระสัญญา/Bible Promises
dot
อธิษฐาน/Prayer
dot
bulletสัปดาห์อธิษฐาน/Week of Prayer
bulletอธิษฐาน/Prayer Directory
dot
วรรณกรรมคริสเตียน/Literature
dot
bulletวรรณกรรมเด็ก/For Kids
bulletวรรณกรรมทั่วไป/General
bulletสารานุกรมพระคัมภีร์ / Encyclopedia
dot
รวีวารศึกษา/Sunday School
dot
bulletอบรมครูรวีฯ - ประกาศนียบัตร
bulletบทเรียนรวีฯ/Lessons
dot
ฝึกอบรม-ค่าย/Training & Camps
dot
bulletSunday School Teacher Certificate Training
bulletBig Bible Challenge Workshop
bulletสัมมนา-ฝึกอบรม/Training
bulletค่ายวันหยุด / Holiday Camps
dot
อาสาสมัคร/Volunteer & Support Us
dot
bulletอาสาสมัคร / Volunteer
bulletสนันสนุนเรา/Support Us
dot
อัลบัมรูป/Album
dot
bulletสมัครสมาชิกพลังประจำวัน
bulletกิจกรรม/Activities
dot
Useful Links - เว็ปอื่นๆ
dot
bulletSU-International
bulletThailand Bible Society
bulletIBS-STL
bulletThe Upper Room
dot
Newsletter

dot
bulletRBC Ministries
bulletWeb คริสเตียนและอื่นๆ
พลังประจำวันวันที่ 25 กันยายน

 พลังประจำวันวันอาทิตย์ที่ 25 กันยายน

วางใจในพระเจ้าได้

 

เตรียมจิตใจ:

คิดถึงภาระหนักที่คุณกำลังแบกอยู่ในสัปดาห์นี้ และวางภาระลงต่อพระบิดาบนสวรรค์

 

อ่าน: สดุดี 64

 

“ให้คนชอบธรรมยินดีในพระยาเวห์ และลี้ภัยในพระองค์...” (สดุดี 64:10)

 

สำรวจและใคร่ครวญ:

ดาวิดไม่ได้ส่งคำร้องทุกข์ไปยังแผนกบริการลูกค้า (ข้อ 1) สิ่งที่เขาร้องทุกข์คือสถานการณ์ปัจจุบันของเขา ฉันคิดว่า เปโตรและยอห์น คงไม่มีปัญหานี้  แต่ดาวิดรู้ว่า พระเจ้าทรงเต็มใจและสามารถรับฟังเขา

ในส่วนแรก (ข้อ 1-6) เป็นการสนทนาระหว่างดาวิดกับพระเจ้า เช่นเดียวกับดาวิด เมื่อเราพูดกับพระเจ้าเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตของเรา จึงไม่ใช่การส่งข้อมูลใหม่ เราไม่สามารถทำให้พระองค์ประหลาดใจได้ แต่เมื่อดาวิดพูดเกี่ยวกับการวางแผนอย่างลับๆ ของศัตรู (ข้อ 2) คำชั่วร้าย (ข้อ 3) โจมตีร่างกาย (ข้อ 4) และเจ้าเล่ห์ เราเกือบจะได้ยินว่าภาระนี้เริ่มถูกยกขึ้น บางทีคุณอาจมีประสบการณ์บางอย่างในสัปดาห์นี้ คุณจำเป็นต้องแบ่งปันภาระหนักนี้กับพระเจ้าหรือไม่?

ในส่วนที่สอง (ข้อ 7,8) ดาวิดเห็นพระเจ้าคว่ำโต๊ะ ดูเหมือนว่าพระองค์ได้ยกเป็นโล่เพื่อสิ่งที่โจมตีเข้ามาจะกระเด้งกลับ! การบำบัดรักษาผู้กระทำผิดก็เป็นส่วนสำคัญของการรักษาเหยื่อหรือผู้ถูกกระทำ แต่ไม่ว่าจะเป็นการลงโทษในรูปแบบใด ความยุติธรรมของพระเจ้าจะปรากฏชัดแก่ทุกคน (ข้อ 9) จะมีความความยุติธรรมแน่นอน


ตอบสนอง:

มีใครบ้างไหมที่คุณรู้ว่าเขายังแบกความรู้สึกที่เจ็บปวดและความไม่ยุติธรรมในสัปดาห์นี้ ?  อธิษฐานเพื่อว่าเขาจะสามารถลี้ภัยในพระเจ้า คุณจะช่วยเขาในเรื่องนี้ได้หรือไม่?
พลังประจำวัน#172-กันยายน

พลังประจำวันวันที่ 30 กันยายน
พลังประจำวันวันที่ 29 กันยายน
พลังประจำวันวันที่ 28 กันยายน
พลังประจำวันวันที่ 27 กันยายน
พลังประจำวันวันที่ 26 กันยายน
พลังประจำวันวันที่ 24 กันยายน
พลังประจำวันวันที่ 23 กันยายน
พลังประจำวันวันที่ 22 กันยายน
พลังประจำวันวันที่ 21 กันยายน
พลังประจำวันวันที่ 20 กันยายน
พลังประจำวันวันที่ 19 กันยายน
พลังประจำวันวันที่ 18 กันยายน
พลังประจำวันวันที่ 17 กันยายน
พลังประจำวันวันที่ 16 กันยายน
พลังประจำวันวันที่ 15 กันยายน
พลังประจำวันวันที่ 14 กันยายน
พลังประจำวันวันที่ 13 กันยายน
พลังประจำวันวันที่ 12 กันยายน
พลังประจำวันวันที่ 11 กันยายน
พลังประจำวันวันที่ 10 กันยายน
พลังประจำวันวันที่ 9 กันยายน
พลังประจำวันวันที่ 8 กันยายน
พลังประจำวันวันที่ 7 กันยายน
พลังประจำวันวันที่ 6 กันยายน
พลังประจำวันวันที่ 5 กันยายน
พลังประจำวันวันที่ 4 กันยายน
พลังประจำวันวันที่ 3 กันยายน
พลังประจำวันวันที่ 2 กันยายน
พลังประจำวันวันที่ 1 กันยายนCopyright © 2010 All Rights Reserved.