ReadyPlanet.com
dot
dot
Scripture Union/คริสตธรรมสัมพันธ์
dot
bulletวิสัยทัศน์/Vision
bulletประวัติความเป็นมา/History
bulletคณะกรรมการ/Council
dot
คู่มือเฝ้าเดี่ยว/Daily Devotion
dot
bulletกองบรรณาธิการ
bulletบทบรรณาธิการ
bulletบทนำ / Way In
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-ธันวาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤศจิกายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-ตุลาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กันยายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม
bulletอ่านสดุดี
bulletDaily Bread (English)
bulletDaily Bread (Chinese)
bulletอ่านพระคัมภีร์ใน ๑ ปี
bulletข้อพระธรรมหนุนใจในโอกาสต่างๆ
bulletNewsletter SU Thailand
bulletพระสัญญา/Bible Promises
dot
อธิษฐาน/Prayer
dot
bulletสัปดาห์อธิษฐาน/Week of Prayer
bulletอธิษฐาน/Prayer Directory
dot
วรรณกรรมคริสเตียน/Literature
dot
bulletวรรณกรรมเด็ก/For Kids
bulletวรรณกรรมทั่วไป/General
bulletสารานุกรมพระคัมภีร์ / Encyclopedia
dot
รวีวารศึกษา/Sunday School
dot
bulletอบรมครูรวีฯ - ประกาศนียบัตร
bulletบทเรียนรวีฯ/Lessons
dot
ฝึกอบรม-ค่าย/Training & Camps
dot
bulletSunday School Teacher Certificate Training
bulletBig Bible Challenge Workshop
bulletสัมมนา-ฝึกอบรม/Training
bulletค่ายวันหยุด / Holiday Camps
dot
อาสาสมัคร/Volunteer & Support Us
dot
bulletอาสาสมัคร / Volunteer
bulletสนันสนุนเรา/Support Us
dot
อัลบัมรูป/Album
dot
bulletสมัครสมาชิกพลังประจำวัน
bulletกิจกรรม/Activities
dot
Useful Links - เว็ปอื่นๆ
dot
bulletSU-International
bulletThailand Bible Society
bulletIBS-STL
bulletThe Upper Room
dot
Newsletter

dot
bulletRBC Ministries
bulletWeb คริสเตียนและอื่นๆ
พลังประจำวันวันที่ 23 กันยายน

 พลังประจำวันวันศุกร์ที่ 23 กันยายน

ความรักกับการทำลายล้าง

 

เตรียมจิตใจ

เลือกคุณลักษณะของพระเจ้าที่คุณชอบมาสามแบบ ขอบคุณพระองค์สำหรับหลักฐานทั้งหมดว่าพระองค์ทรงเป็นเช่นนั้นจริง ไม่ว่าจะเป็นจากพระคัมภีร์ จากประวัติศาสตร์ หรือจากชีวิตความเชื่อของคุณ

 

อ่าน: ปฐมกาล 19:15-29

ดังนั้น เมื่อพระเจ้าทรงทำลายเมืองต่างๆ ในที่ลุ่ม พระเจ้าจึงทรงระลึกถึงอับราฮัม... ปฐมกาล 19:29ก

 

สำรวจและใคร่ครวญ

“ผู้พิพากษา” ไม่ได้ติดหนึ่งในสามใช่ไหม? ไม่แปลกใจเลย “พระเจ้าผู้ทรงรักจะทรงสังหารผู้คนแบบนี้ได้อย่างไร” นี่เป็นความท้าทายที่คริสเตียนเจอประจำ ไม่ว่าจะเป็นการเชื่อพระคัมภีร์หรือการบอกว่ารักพระเจ้าผู้ทรงคิดแค้นและทำลายล้าง

            องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงพิพากษาและทรงเปี่ยมด้วยพระคุณ ซึ่งเป็นความเมตตาที่ไม่เหมือนใครและเราไม่สมควรได้รับ ทั้งสองคุณลักษณะนี้เป็นจริงพร้อมกันทุกเวลา ในข้อพระธรรมที่ดูเหมือนฝันร้ายตอนนี้ คุณเห็นพระคุณของพระเจ้าไหม?

            คืนก่อนการทำลายล้าง ทูตสวรรค์มาเตือนครอบครัวของโลทให้ออกไป (ข้อ 12,13) เมื่อถึงตอนเช้า โลทยังลังเล ทูตสวรรค์จึงจับมือเขาและรวบรวมคนในครอบครัวเพื่อพาออกไป (ข้อ 16) เมืองทั้งเมืองถูกพิพากษาและจะต้องถูกทำลาย แต่โลทไม่รู้ว่าการทำลายล้างจะกว้างไกลไปถึงไหน เขาหนีไปเมืองโศอาร์ที่อยู่ใกล้ๆ พระเจ้าทรงละเว้นเมืองโศอาร์เพราะโลท (ข้อ 20-23)

            บางทียิ่งเราดำเนินชีวิตความเชื่อมานาน เราก็จะยิ่งเห็นและเข้าใจความยุติธรรมและพระคุณของพระเจ้ามากขึ้น คุณเป็นเช่นนั้นไหม?

 

ตอบสนอง

“ท่านจะหยั่งรู้ความลี้ลับของพระเจ้าได้หรือ? ท่านจะหยั่งรู้ความไพบูลย์ขององค์ผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ได้หมดสิ้นหรือ? มันสูงกว่าฟ้าสวรรค์ ท่านจะทำอะไรได้? ลึกกว่าแดนคนตาย ท่านจะทราบอะไรได้?” (โยบ 11:7,8) คุณอยากบอกอะไรกับพระเจ้าตอนนี้?
พลังประจำวัน#172-กันยายน

พลังประจำวันวันที่ 30 กันยายน
พลังประจำวันวันที่ 29 กันยายน
พลังประจำวันวันที่ 28 กันยายน
พลังประจำวันวันที่ 27 กันยายน
พลังประจำวันวันที่ 26 กันยายน
พลังประจำวันวันที่ 25 กันยายน
พลังประจำวันวันที่ 24 กันยายน
พลังประจำวันวันที่ 22 กันยายน
พลังประจำวันวันที่ 21 กันยายน
พลังประจำวันวันที่ 20 กันยายน
พลังประจำวันวันที่ 19 กันยายน
พลังประจำวันวันที่ 18 กันยายน
พลังประจำวันวันที่ 17 กันยายน
พลังประจำวันวันที่ 16 กันยายน
พลังประจำวันวันที่ 15 กันยายน
พลังประจำวันวันที่ 14 กันยายน
พลังประจำวันวันที่ 13 กันยายน
พลังประจำวันวันที่ 12 กันยายน
พลังประจำวันวันที่ 11 กันยายน
พลังประจำวันวันที่ 10 กันยายน
พลังประจำวันวันที่ 9 กันยายน
พลังประจำวันวันที่ 8 กันยายน
พลังประจำวันวันที่ 7 กันยายน
พลังประจำวันวันที่ 6 กันยายน
พลังประจำวันวันที่ 5 กันยายน
พลังประจำวันวันที่ 4 กันยายน
พลังประจำวันวันที่ 3 กันยายน
พลังประจำวันวันที่ 2 กันยายน
พลังประจำวันวันที่ 1 กันยายนCopyright © 2010 All Rights Reserved.