ReadyPlanet.com
dot
dot
Scripture Union/คริสตธรรมสัมพันธ์
dot
bulletวิสัยทัศน์/Vision
bulletประวัติความเป็นมา/History
bulletคณะกรรมการ/Council
dot
คู่มือเฝ้าเดี่ยว/Daily Devotion
dot
bulletกองบรรณาธิการ
bulletบทบรรณาธิการ
bulletบทนำ / Way In
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-ธันวาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤศจิกายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-ตุลาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กันยายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม
bulletอ่านสดุดี
bulletDaily Bread (English)
bulletDaily Bread (Chinese)
bulletอ่านพระคัมภีร์ใน ๑ ปี
bulletข้อพระธรรมหนุนใจในโอกาสต่างๆ
bulletNewsletter SU Thailand
bulletพระสัญญา/Bible Promises
dot
อธิษฐาน/Prayer
dot
bulletสัปดาห์อธิษฐาน/Week of Prayer
bulletอธิษฐาน/Prayer Directory
dot
วรรณกรรมคริสเตียน/Literature
dot
bulletวรรณกรรมเด็ก/For Kids
bulletวรรณกรรมทั่วไป/General
bulletสารานุกรมพระคัมภีร์ / Encyclopedia
dot
รวีวารศึกษา/Sunday School
dot
bulletอบรมครูรวีฯ - ประกาศนียบัตร
bulletบทเรียนรวีฯ/Lessons
dot
ฝึกอบรม-ค่าย/Training & Camps
dot
bulletSunday School Teacher Certificate Training
bulletBig Bible Challenge Workshop
bulletสัมมนา-ฝึกอบรม/Training
bulletค่ายวันหยุด / Holiday Camps
dot
อาสาสมัคร/Volunteer & Support Us
dot
bulletอาสาสมัคร / Volunteer
bulletสนันสนุนเรา/Support Us
dot
อัลบัมรูป/Album
dot
bulletสมัครสมาชิกพลังประจำวัน
bulletกิจกรรม/Activities
dot
Useful Links - เว็ปอื่นๆ
dot
bulletSU-International
bulletThailand Bible Society
bulletIBS-STL
bulletThe Upper Room
dot
Newsletter

dot
bulletRBC Ministries
bulletWeb คริสเตียนและอื่นๆ
พลังประจำวันวันที่ 20 กันยายน

 พลังประจำวันวันอังคารที่ 20 กันยายน

ความหวังระยะยาว

 

เตรียมจิตใจ

“เขาได้พาดิฉันให้เข้าในอาคารเลี้ยง และธงสำคัญของเขาซึ่งห้อยอยู่เหนือดิฉันนั้นคือความรัก” (เพลงซาโลมอน 2:4) ลองนึกภาพงานฉลองกับองค์พระผู้เป็นเจ้า ถ้าคุณสามารถเล่าความหวังหรือความกลัวในส่วนลึกที่สุดของคุณให้พระองค์ฟังบนโต๊ะอาหารได้ คุณจะเล่าเรื่องอะไร?

 

อ่าน: ปฐมกาล 18:1-15

“มีสิ่งใดอัศจรรย์เกินที่พระยาห์เวห์จะทรงทำได้” ปฐมกาล 18:14ก

 

สำรวจและใคร่ครวญ

เมื่อองค์พระผู้เป็นเจ้าเสด็จมารับพระกระยาหารค่ำ เราจะเลี้ยงอะไร? แน่นอนว่าต้องเลี้ยงแต่อาหารที่ดีที่สุด และเราเป็นคนบริการด้วยตัวเอง (ข้อ 7,8) ผมเดาเอาว่าอับราฮัมพอจะรู้ว่าผู้ที่มาเยี่ยมคือองค์พระผู้เป็นเจ้า จากข้อพระธรรมตอนนี้ คุณคิดว่าเขารู้ไหม?

            อับราฮัมและซาราห์ร้องทูลพระเจ้ากี่ครั้งต่อกี่ครั้ง ด้วยความหวังแล้วก็สิ้นหวัง ขอให้พระองค์ทรงประทานบุตรชายให้? พระคัมภีร์ไม่ได้กล่าวไว้ อาจจะมากเกินจะนับได้ สำหรับซาราห์ตอนนี้กลายเป็นเรื่องตลกไปแล้ว เพื่อกลบเกลื่อนความผิดหวัง แต่องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงประทับอยู่นอกเต็นท์ กำลังรับประทานลูกโค เนยและน้ำนม ไม่ใช่เวลาที่จะมาหัวเราะกับสิ่งที่พระองค์ทรงสัญญาไว้เลย (17:15,16,19)!

            เช่นเดียวกับซาราห์ บางทีเราอาจรู้สึกอยากเลิกเชื่อ เพราะเราก็อธิษฐานมาอย่างหนักและยาวนาน ในการผจญภัยเข้าสู่ดินแดนที่เราไม่รู้นี้ สิ่งสำคัญคือเราต้องเชื่อพระวจนะของพระเจ้าที่ตรัสเกี่ยวกับความหวังและความกลัวในส่วนลึกที่สุดของเรา จำไว้ว่า “สิ่งที่มนุษย์ทำไม่ได้ พระเจ้าทรงทำได้” (ลูกา 18:27)

 

ตอบสนอง

อธิษฐานว่า ในการดำเนินชีวิตแห่งความเชื่อของคุณ ขอให้คุณยอมรับเวลาของพระเจ้าด้วยความสงบและอดทน
พลังประจำวัน#172-กันยายน

พลังประจำวันวันที่ 30 กันยายน
พลังประจำวันวันที่ 29 กันยายน
พลังประจำวันวันที่ 28 กันยายน
พลังประจำวันวันที่ 27 กันยายน
พลังประจำวันวันที่ 26 กันยายน
พลังประจำวันวันที่ 25 กันยายน
พลังประจำวันวันที่ 24 กันยายน
พลังประจำวันวันที่ 23 กันยายน
พลังประจำวันวันที่ 22 กันยายน
พลังประจำวันวันที่ 21 กันยายน
พลังประจำวันวันที่ 19 กันยายน
พลังประจำวันวันที่ 18 กันยายน
พลังประจำวันวันที่ 17 กันยายน
พลังประจำวันวันที่ 16 กันยายน
พลังประจำวันวันที่ 15 กันยายน
พลังประจำวันวันที่ 14 กันยายน
พลังประจำวันวันที่ 13 กันยายน
พลังประจำวันวันที่ 12 กันยายน
พลังประจำวันวันที่ 11 กันยายน
พลังประจำวันวันที่ 10 กันยายน
พลังประจำวันวันที่ 9 กันยายน
พลังประจำวันวันที่ 8 กันยายน
พลังประจำวันวันที่ 7 กันยายน
พลังประจำวันวันที่ 6 กันยายน
พลังประจำวันวันที่ 5 กันยายน
พลังประจำวันวันที่ 4 กันยายน
พลังประจำวันวันที่ 3 กันยายน
พลังประจำวันวันที่ 2 กันยายน
พลังประจำวันวันที่ 1 กันยายนCopyright © 2010 All Rights Reserved.