ReadyPlanet.com
dot
dot
Scripture Union/คริสตธรรมสัมพันธ์
dot
bulletวิสัยทัศน์/Vision
bulletประวัติความเป็นมา/History
bulletคณะกรรมการ/Council
dot
คู่มือเฝ้าเดี่ยว/Daily Devotion
dot
bulletกองบรรณาธิการ
bulletบทบรรณาธิการ
bulletบทนำ / Way In
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-ธันวาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤศจิกายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-ตุลาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กันยายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม
bulletอ่านสดุดี
bulletDaily Bread (English)
bulletDaily Bread (Chinese)
bulletอ่านพระคัมภีร์ใน ๑ ปี
bulletข้อพระธรรมหนุนใจในโอกาสต่างๆ
bulletNewsletter SU Thailand
bulletพระสัญญา/Bible Promises
dot
อธิษฐาน/Prayer
dot
bulletสัปดาห์อธิษฐาน/Week of Prayer
bulletอธิษฐาน/Prayer Directory
dot
วรรณกรรมคริสเตียน/Literature
dot
bulletวรรณกรรมเด็ก/For Kids
bulletวรรณกรรมทั่วไป/General
bulletสารานุกรมพระคัมภีร์ / Encyclopedia
dot
รวีวารศึกษา/Sunday School
dot
bulletอบรมครูรวีฯ - ประกาศนียบัตร
bulletบทเรียนรวีฯ/Lessons
dot
ฝึกอบรม-ค่าย/Training & Camps
dot
bulletSunday School Teacher Certificate Training
bulletBig Bible Challenge Workshop
bulletสัมมนา-ฝึกอบรม/Training
bulletค่ายวันหยุด / Holiday Camps
dot
อาสาสมัคร/Volunteer & Support Us
dot
bulletอาสาสมัคร / Volunteer
bulletสนันสนุนเรา/Support Us
dot
อัลบัมรูป/Album
dot
bulletสมัครสมาชิกพลังประจำวัน
bulletกิจกรรม/Activities
dot
Useful Links - เว็ปอื่นๆ
dot
bulletSU-International
bulletThailand Bible Society
bulletIBS-STL
bulletThe Upper Room
dot
Newsletter

dot
bulletRBC Ministries
bulletWeb คริสเตียนและอื่นๆ
พลังประจำวันวันที่ 19 กันยายน

 พลังประจำวันวันจันทร์ที่ 19 กันยายน

แผนการระยะยาว


เตรียมจิตใจ

คุณชอบไปเที่ยวที่ไหน? ผมชอบไปออสเตรเลีย อธิษฐานขอให้ผู้คนในเมืองที่คุณชอบจะได้ยินข่าวประเสริฐของพระเยซูวันนี้และตอบสนองต่อความรักของพระเจ้า น่าอัศจรรย์ที่ผู้อ่านพลังประจำวันเป็นพันๆ คนร่วมใจกันอธิษฐานเพื่อให้ข่าวประเสริฐไปทั่วโลก!


อ่าน: ปฐมกาล 17:15-27

“ฝ่ายพันธสัญญาของเรา เราจะตั้งไว้กับอิสอัคผู้ซึ่งซาราห์จะคลอดให้แก่เจ้าปีหน้าในฤดูนี้” ปฐมกาล 17:21


สำรวจและใคร่ครวญ

“ซาราห์” มีความหมายว่า “เจ้าหญิง” การที่สามีเรียกภรรยาว่า “เจ้าหญิง” ตอนที่เธออายุเกือบ 90 ช่างเป็นเรื่องน่ารัก แต่มันไม่ใช่เช่นนั้น ซาราห์มีนามดังราชวงศ์และเป็นนิรันดร์เพราะกษัตริย์หลายพระองค์จะเกิดมาจากเธอ (ข้อ 6) หลังจากเธอมีลูกชาย

            มีอะไรนะ? อับราฮัมหัวเราะ ‘ไม่มีทาง พวกเราแก่เกินไป!’ แต่ลูกชายจะได้ชื่อว่าอิสอัค แปลว่า “เขาหัวเราะ” (ข้อ 19) พระเจ้าจะทรงเป็นคนหัวเราะสุดท้าย พระเยซูจะทรงมาจากเชื้อสายของอิสอัค ไม่ใช่อิชมาเอล (มัทธิว 1:2) พระองค์ทรงเป็นหนทางที่คนจาก “ประชาชาติมากมาย” จะได้รับพรและเป็นส่วนหนึ่งใน ‘ครอบครัว’ อับราฮัมผ่านทางความเชื่อ (ปฐมกาล 17:4)

            จากนั้นแผนการก็เริ่มเป็นรูปเป็นร่าง เริ่มจากการเข้าสุหนัตจำนวนมาก(ข้อ 23)! ให้สังเกตดูว่าใครบ้างที่เข้าส่วนในพันธสัญญาของพระเจ้า ไม่ใช่แค่คนที่เกิดในครอบครัวของอับราฮัมเท่านั้น แต่เป็น “ผู้ชายทุกคนที่อยู่ในบ้าน” รวมถึงทาสที่ซื้อมาด้วย พวกเขาทำอะไรถึงสมควรได้นับรวมด้วย? ไม่ได้ทำอะไรเลย เราก็เช่นกัน คนอื่นก็เช่นกัน ไม่มีอะไรเปลี่ยนไป (เอเฟซัส 2:8,9) พระคุณพระเจ้าไม่มีวันหมด

 
ตอบสนอง

“ตลกน่า ฉันนี่นะ เป็นส่วนหนึ่งของแผนการนิรันดร์ของพระเจ้า ฉัน...เกินไป” อย่าคิดแม้แต่จะเติมคำในช่องว่าง! ให้เราอธิษฐานแทนว่าพระเจ้าจะทรงทำให้ชีวิตของคุณมีส่วนสำคัญในแผนการอันยิ่งใหญ่ของพระองค์ในแบบที่เราคาดไม่ถึง
พลังประจำวัน#172-กันยายน

พลังประจำวันวันที่ 30 กันยายน
พลังประจำวันวันที่ 29 กันยายน
พลังประจำวันวันที่ 28 กันยายน
พลังประจำวันวันที่ 27 กันยายน
พลังประจำวันวันที่ 26 กันยายน
พลังประจำวันวันที่ 25 กันยายน
พลังประจำวันวันที่ 24 กันยายน
พลังประจำวันวันที่ 23 กันยายน
พลังประจำวันวันที่ 22 กันยายน
พลังประจำวันวันที่ 21 กันยายน
พลังประจำวันวันที่ 20 กันยายน
พลังประจำวันวันที่ 18 กันยายน
พลังประจำวันวันที่ 17 กันยายน
พลังประจำวันวันที่ 16 กันยายน
พลังประจำวันวันที่ 15 กันยายน
พลังประจำวันวันที่ 14 กันยายน
พลังประจำวันวันที่ 13 กันยายน
พลังประจำวันวันที่ 12 กันยายน
พลังประจำวันวันที่ 11 กันยายน
พลังประจำวันวันที่ 10 กันยายน
พลังประจำวันวันที่ 9 กันยายน
พลังประจำวันวันที่ 8 กันยายน
พลังประจำวันวันที่ 7 กันยายน
พลังประจำวันวันที่ 6 กันยายน
พลังประจำวันวันที่ 5 กันยายน
พลังประจำวันวันที่ 4 กันยายน
พลังประจำวันวันที่ 3 กันยายน
พลังประจำวันวันที่ 2 กันยายน
พลังประจำวันวันที่ 1 กันยายนCopyright © 2010 All Rights Reserved.