ReadyPlanet.com
dot
dot
Scripture Union/คริสตธรรมสัมพันธ์
dot
bulletวิสัยทัศน์/Vision
bulletประวัติความเป็นมา/History
bulletคณะกรรมการ/Council
dot
คู่มือเฝ้าเดี่ยว/Daily Devotion
dot
bulletกองบรรณาธิการ
bulletบทบรรณาธิการ
bulletบทนำ / Way In
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-ธันวาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤศจิกายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-ตุลาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กันยายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม
bulletอ่านสดุดี
bulletDaily Bread (English)
bulletDaily Bread (Chinese)
bulletอ่านพระคัมภีร์ใน ๑ ปี
bulletข้อพระธรรมหนุนใจในโอกาสต่างๆ
bulletNewsletter SU Thailand
bulletพระสัญญา/Bible Promises
dot
อธิษฐาน/Prayer
dot
bulletสัปดาห์อธิษฐาน/Week of Prayer
bulletอธิษฐาน/Prayer Directory
dot
วรรณกรรมคริสเตียน/Literature
dot
bulletวรรณกรรมเด็ก/For Kids
bulletวรรณกรรมทั่วไป/General
bulletสารานุกรมพระคัมภีร์ / Encyclopedia
dot
รวีวารศึกษา/Sunday School
dot
bulletอบรมครูรวีฯ - ประกาศนียบัตร
bulletบทเรียนรวีฯ/Lessons
dot
ฝึกอบรม-ค่าย/Training & Camps
dot
bulletSunday School Teacher Certificate Training
bulletBig Bible Challenge Workshop
bulletสัมมนา-ฝึกอบรม/Training
bulletค่ายวันหยุด / Holiday Camps
dot
อาสาสมัคร/Volunteer & Support Us
dot
bulletอาสาสมัคร / Volunteer
bulletสนันสนุนเรา/Support Us
dot
อัลบัมรูป/Album
dot
bulletสมัครสมาชิกพลังประจำวัน
bulletกิจกรรม/Activities
dot
Useful Links - เว็ปอื่นๆ
dot
bulletSU-International
bulletThailand Bible Society
bulletIBS-STL
bulletThe Upper Room
dot
Newsletter

dot
bulletRBC Ministries
bulletWeb คริสเตียนและอื่นๆ
พลังประจำวันวันที่ 18 กันยายน

 พลังประจำวันวันอาทิตย์ที่ 18 กันยายน

กระหายหาพระเจ้า

 

เตรียมจิตใจ:

“จิตวิญญาณข้าฯ กระหายพระเจ้า ดุจกวางน้อยกระหายหาน้ำ ทรงเป็นความปรารถนาแห่งจิตใจข้าฯ ที่อยากสรรเสริญพระองค์” (มาร์ติน นีสตรอม )

 

อ่าน: สดุดี 63
“เพราะพระองค์ทรงเป็นความอุปถัมภ์ของข้าพระองค์ ข้าพระองค์จะร้องเพลงด้วยความยินดีอยู่ในร่มปีกของพระองค์” (สดุดี 63:7)


สำรวจและใคร่ครวญ:
เมื่อไหร่ที่คุณพบว่าคุณโหยหาพระเจ้า?  อาจเป็นตัวอย่างที่ชัดเจนที่จะกล่าวว่า เราโหยหาพระองค์มากยิ่งขึ้นเมื่อพระองค์ดูเหมือนจะหายไป (ข้อ 1) แต่ก็มีตรรกะในเรื่องนี้ คือช่วงเวลาดีๆ ที่สุขสบายสามารถลดทอนการกระหายหาพระเจ้าของเรา

ดาวิดอยู่ภายใต้ความกดดัน การขาดน้ำในทะเลทรายที่แห้งแล้ง ยิ่งเพิ่มความกระหายหาพระเจ้าของเขา แต่แทนที่จะให้สภาพแวดล้อมเป็นปัญหา ดาวิดใช้อดีตของเขาเพิ่มพลังให้เขาในปัจจุบัน ใช่แล้ว! เขาได้เห็นพระเจ้าในฤทธานุภาพทั้งสิ้นของพระองค์ (ข้อ 2) การนอนไม่หลับในกลางคืน กระตุ้นให้ทบทวนความจำเกี่ยวกับพระเจ้า (ข้อ 6) พระเจ้าผู้ทรงรักเขา (ข้อ 3) ทรงช่วยเหลือเขา (ข้อ 7) ทรงค้ำจุนเขา (ข้อ 8) ทรงปกป้องเขา (ข้อ 9)

การเปลี่ยนแปลงความคิดของเขา ไม่ใช่เป็นเพียงทางเดียวที่รักษาความกระหายของดาวิด  แต่พระเจ้าทรงให้เขามีเสียงและริมฝีปาก เพื่อเขาจะถวายเกียรติและยกย่องพระองค์ด้วยริมฝีปาก  (ข้อ 3) เขาจะสรรเสริญพระองค์ (ข้อ 5) และ แน่ละ เขาจะร้องสรรเสริญ เพราะรู้ว่า เขาอยู่ใต้การปกป้องของพระเจ้า (ข้อ 7)

 

ตอบสนอง:

เมื่อไหร่ที่ดูเหมือนพระเจ้าอยู่ใกล้คุณที่สุด?  ในเวลาหนึ่งโดยเฉพาะ?   ในสถานที่แห่งหนึ่งโดยเฉพาะ?  กับคนบางคนโดยเฉพาะ?  เมื่อกลับมาจากจินตนาการ คุณจะรู้ว่ามีสิ่งมากมายที่เปลี่ยนแปลงไป แต่พระเจ้าไม่ทรงเปลี่ยนแปลง 
พลังประจำวัน#172-กันยายน

พลังประจำวันวันที่ 30 กันยายน
พลังประจำวันวันที่ 29 กันยายน
พลังประจำวันวันที่ 28 กันยายน
พลังประจำวันวันที่ 27 กันยายน
พลังประจำวันวันที่ 26 กันยายน
พลังประจำวันวันที่ 25 กันยายน
พลังประจำวันวันที่ 24 กันยายน
พลังประจำวันวันที่ 23 กันยายน
พลังประจำวันวันที่ 22 กันยายน
พลังประจำวันวันที่ 21 กันยายน
พลังประจำวันวันที่ 20 กันยายน
พลังประจำวันวันที่ 19 กันยายน
พลังประจำวันวันที่ 17 กันยายน
พลังประจำวันวันที่ 16 กันยายน
พลังประจำวันวันที่ 15 กันยายน
พลังประจำวันวันที่ 14 กันยายน
พลังประจำวันวันที่ 13 กันยายน
พลังประจำวันวันที่ 12 กันยายน
พลังประจำวันวันที่ 11 กันยายน
พลังประจำวันวันที่ 10 กันยายน
พลังประจำวันวันที่ 9 กันยายน
พลังประจำวันวันที่ 8 กันยายน
พลังประจำวันวันที่ 7 กันยายน
พลังประจำวันวันที่ 6 กันยายน
พลังประจำวันวันที่ 5 กันยายน
พลังประจำวันวันที่ 4 กันยายน
พลังประจำวันวันที่ 3 กันยายน
พลังประจำวันวันที่ 2 กันยายน
พลังประจำวันวันที่ 1 กันยายนCopyright © 2010 All Rights Reserved.