ReadyPlanet.com
dot
dot
Scripture Union/คริสตธรรมสัมพันธ์
dot
bulletวิสัยทัศน์/Vision
bulletประวัติความเป็นมา/History
bulletคณะกรรมการ/Council
dot
คู่มือเฝ้าเดี่ยว/Daily Devotion
dot
bulletกองบรรณาธิการ
bulletบทบรรณาธิการ
bulletบทนำ / Way In
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-ธันวาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤศจิกายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-ตุลาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กันยายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม
bulletอ่านสดุดี
bulletDaily Bread (English)
bulletDaily Bread (Chinese)
bulletอ่านพระคัมภีร์ใน ๑ ปี
bulletข้อพระธรรมหนุนใจในโอกาสต่างๆ
bulletNewsletter SU Thailand
bulletพระสัญญา/Bible Promises
dot
อธิษฐาน/Prayer
dot
bulletสัปดาห์อธิษฐาน/Week of Prayer
bulletอธิษฐาน/Prayer Directory
dot
วรรณกรรมคริสเตียน/Literature
dot
bulletวรรณกรรมเด็ก/For Kids
bulletวรรณกรรมทั่วไป/General
bulletสารานุกรมพระคัมภีร์ / Encyclopedia
dot
รวีวารศึกษา/Sunday School
dot
bulletอบรมครูรวีฯ - ประกาศนียบัตร
bulletบทเรียนรวีฯ/Lessons
dot
ฝึกอบรม-ค่าย/Training & Camps
dot
bulletSunday School Teacher Certificate Training
bulletBig Bible Challenge Workshop
bulletสัมมนา-ฝึกอบรม/Training
bulletค่ายวันหยุด / Holiday Camps
dot
อาสาสมัคร/Volunteer & Support Us
dot
bulletอาสาสมัคร / Volunteer
bulletสนันสนุนเรา/Support Us
dot
อัลบัมรูป/Album
dot
bulletสมัครสมาชิกพลังประจำวัน
bulletกิจกรรม/Activities
dot
Useful Links - เว็ปอื่นๆ
dot
bulletSU-International
bulletThailand Bible Society
bulletIBS-STL
bulletThe Upper Room
dot
Newsletter

dot
bulletRBC Ministries
bulletWeb คริสเตียนและอื่นๆ
พลังประจำวันวันที่ 14 กันยายน

 พลังประจำวันวันพุธที่ 14 กันยายน

ความเป็นหนึ่งเดียวโดยการถ่อมใจแบบพระคริสต์
 

เตรียมจิตใจ : “พระองค์ทรงถ่อมตัวลง ทรงยอมเชื่อฟังจนถึงความมรณา กระทั่งมรณาบนกางเขน”ฟีลิปปี 2:5

 

อ่าน ฟีลิปปี 2:5-11

 “จงมีจิตใจเช่นนี้...เหมือนอย่างที่มีในพระเยซูคริสต์” ฟีลิปปี 2:5

 
สำรวจและใคร่ครวญ

ตอนที่แล้วเปาโลเน้นเรื่องความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันโดยการถ่อมใจเข้าหากัน ไม่ทำสิ่งใดในทางชิงดีชิงเด่นกันตามค่านิยมของสังคม อย่าให้ต่างคนต่างเห็นแก่ประโยชน์ของตนเองฝ่ายเดียว ให้เห็นแก่ประโยชน์ของผู้อื่นด้วย ขณะเดียวกันต้องมีใจถ่อม ถือว่าคนอื่นดีกว่าตน การดำเนินชีวิตเช่นนี้ได้ต้องอาศัยความรักของพระเจ้า ความสัมพันธ์ส่วนตัวของเรากับพระองค์ต้องแนบสนิท จึงจะนำมาซึ่งความผูกพันแน่นแฟ้นกับพี่น้องในคริสตจักร  การอธิบายคำสอนนี้ไม่มีตัวอย่างใดชัดเจนเท่ากับแบบอย่างของพระคริสต์ พระธรรมตอนนี้ดูเหมือนเปาโลยกมาจากบทเพลงสรรเสริญที่ร้องกันในคริสตจักรสมัยแรก  หลายครั้งเรามักอ้างถึง “สิทธิ์” ต่างๆ เพราะความเห็นแก่ตัว ความหยิ่งยะโสและจิตใจที่ชั่วร้าย ทำให้คิดว่า “ฉันต้องโกง... เพราะฉันควรจะได้...” หรือ “ฉันมีสิทธิ์ใช้เงินของฉันเต็มที่ เพราะฉันหามาได้” หรือ “ฉันทำนี่ทำโน่นได้เพราะฉันมีสิทธิ์ มันเป็นเรื่องของฉันและตัวของฉัน” ฯลฯ

สำหรับคริสเตียน เรามีทัศนะที่ต่างกัน เป็นท่าทีที่ทำให้เรา “ยอมสละสิทธิ์” เพื่อเห็นแก่ประโยชน์ของผู้อื่น คือเพื่อรับใช้ผู้อื่น ถ้าบอกว่าเราเป็นสาวกติดตามพระคริสต์ เราก็ต้องดำเนินชีวิตตามแบบอย่างของพระองค์ในเรื่องการยอมสละสิทธิ์ด้วย ยินดีรับใช้ผู้อื่นในคริสตจักรด้วยความถ่อมใจ แม้จะไม่มีใครเห็นหรือยกย่องสรรเสริญก็ตาม โดยไม่ยึดถือ “สิทธิ์” ของตนเป็นหลัก แต่ยินดีรับใช้ ท่าทีเช่นนี้ย่อมก่อให้เกิดความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในพระกายของพระคริสต์

ความแตกแยกในคริสตจักรหลายครั้งเกิดจากการที่ทุกคนต่างอ้างและยึดสิทธิ์ เกียรติ ศักดิ์ศรีของตนเป็นใหญ่ ใช้สิทธิ์อย่างเต็มที่ ไม่ยอมถ่อมใจเข้าหากัน แต่พระคริสต์ทรงยอมถ่อมพระทัยลง จนถึงที่สุด คือถึงความมรณาบนไม้กางเขน แม้ทรงสภาพเป็นพระเจ้าก็ไม่ทรงยึดถือ

เราขมขื่นใจเพราะคิดว่าเป็นสิทธิ์ของเราที่จะได้หรือที่จะเป็น? เรายอมถ่อมใจรับใช้เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในพระกายพระคริสต์อย่างเต็มที่แม้จะอยู่ในสถานะใด?
 

ตอบสนอง
ขอให้เรามีจิตใจอย่างพระคริสต์ ยอมถ่อมลงเหมือนพระองค์

 พลังประจำวัน#172-กันยายน

พลังประจำวันวันที่ 30 กันยายน
พลังประจำวันวันที่ 29 กันยายน
พลังประจำวันวันที่ 28 กันยายน
พลังประจำวันวันที่ 27 กันยายน
พลังประจำวันวันที่ 26 กันยายน
พลังประจำวันวันที่ 25 กันยายน
พลังประจำวันวันที่ 24 กันยายน
พลังประจำวันวันที่ 23 กันยายน
พลังประจำวันวันที่ 22 กันยายน
พลังประจำวันวันที่ 21 กันยายน
พลังประจำวันวันที่ 20 กันยายน
พลังประจำวันวันที่ 19 กันยายน
พลังประจำวันวันที่ 18 กันยายน
พลังประจำวันวันที่ 17 กันยายน
พลังประจำวันวันที่ 16 กันยายน
พลังประจำวันวันที่ 15 กันยายน
พลังประจำวันวันที่ 13 กันยายน
พลังประจำวันวันที่ 12 กันยายน
พลังประจำวันวันที่ 11 กันยายน
พลังประจำวันวันที่ 10 กันยายน
พลังประจำวันวันที่ 9 กันยายน
พลังประจำวันวันที่ 8 กันยายน
พลังประจำวันวันที่ 7 กันยายน
พลังประจำวันวันที่ 6 กันยายน
พลังประจำวันวันที่ 5 กันยายน
พลังประจำวันวันที่ 4 กันยายน
พลังประจำวันวันที่ 3 กันยายน
พลังประจำวันวันที่ 2 กันยายน
พลังประจำวันวันที่ 1 กันยายนCopyright © 2010 All Rights Reserved.