ReadyPlanet.com
dot
dot
Scripture Union/คริสตธรรมสัมพันธ์
dot
bulletวิสัยทัศน์/Vision
bulletประวัติความเป็นมา/History
bulletคณะกรรมการ/Council
dot
คู่มือเฝ้าเดี่ยว/Daily Devotion
dot
bulletกองบรรณาธิการ
bulletบทบรรณาธิการ
bulletบทนำ / Way In
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-ธันวาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤศจิกายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-ตุลาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กันยายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม
bulletอ่านสดุดี
bulletDaily Bread (English)
bulletDaily Bread (Chinese)
bulletอ่านพระคัมภีร์ใน ๑ ปี
bulletข้อพระธรรมหนุนใจในโอกาสต่างๆ
bulletNewsletter SU Thailand
bulletพระสัญญา/Bible Promises
dot
อธิษฐาน/Prayer
dot
bulletสัปดาห์อธิษฐาน/Week of Prayer
bulletอธิษฐาน/Prayer Directory
dot
วรรณกรรมคริสเตียน/Literature
dot
bulletวรรณกรรมเด็ก/For Kids
bulletวรรณกรรมทั่วไป/General
bulletสารานุกรมพระคัมภีร์ / Encyclopedia
dot
รวีวารศึกษา/Sunday School
dot
bulletอบรมครูรวีฯ - ประกาศนียบัตร
bulletบทเรียนรวีฯ/Lessons
dot
ฝึกอบรม-ค่าย/Training & Camps
dot
bulletSunday School Teacher Certificate Training
bulletBig Bible Challenge Workshop
bulletสัมมนา-ฝึกอบรม/Training
bulletค่ายวันหยุด / Holiday Camps
dot
อาสาสมัคร/Volunteer & Support Us
dot
bulletอาสาสมัคร / Volunteer
bulletสนันสนุนเรา/Support Us
dot
อัลบัมรูป/Album
dot
bulletสมัครสมาชิกพลังประจำวัน
bulletกิจกรรม/Activities
dot
Useful Links - เว็ปอื่นๆ
dot
bulletSU-International
bulletThailand Bible Society
bulletIBS-STL
bulletThe Upper Room
dot
Newsletter

dot
bulletRBC Ministries
bulletWeb คริสเตียนและอื่นๆ
พลังประจำวันวันที่ 10 กันยายน

 พลังประจำวันวันเสาร์ที่ 10 กันยายน

คริสตจักรมั่นคง: ทนทุกข์เพื่อพระคริสต์
 
 
เตรียมจิตใจ:

เปาโลทนทุกข์เพื่อเผยแพร่ข่าวประเสริฐตลอดชีวิต คุณจะเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันกับผู้เชื่อคนอื่นๆ นำข่าวประเสริฐออกไปอย่างไร

อ่าน ฟีลิปปี 1:29-30
 “ไม่ใช่ให้ท่านทั้งหลายเชื่อในพระองค์เท่านั้น แต่ให้ทนทุกข์ยากเพราะเห็นแก่พระองค์ด้วย” ฟีลิปปี 1:29-30

สำรวจและใคร่ครวญ

ความทุกข์ในตัวมันเองไม่มีเกียรติอันใด แต่ถ้าเราต้องทนทุกข์เพื่อพระคริสต์ในฐานะตัวแทนของพระองค์ สิ่งนี้นำมาซึ่งเกียรติและสิทธิพิเศษ ดังที่เปาโลกล่าวว่า “เพราะพระเจ้าทรงโปรดแก่ท่านเพราะเห็นแก่พระคริสต์”  ประเด็นสำคัญ คือพระเจ้าไม่ได้เรียกเราให้เชื่อในพระองค์เท่านั้น แต่ทรงเรียกให้มีส่วนร่วมในความทุกข์ยากเนื่องจากการเชื่อถือในพระองค์ด้วย สองสิ่งนี้คู่กัน การเชื่อในพระเจ้าเป็นพระคุณ ส่วนการทนทุกข์เป็นเกียรติ ที่พระเจ้ามอบให้ เพราะทรงเห็นว่าเรามีค่าพอที่จะเป็นตัวแทนของพระองค์ เราต้องเผชิญความทุกข์ยากเพราะเราเป็นคริสเตียน เป็นผู้เชื่อพระเจ้า ไม่ใช่เพราะเราถูกพระเจ้าลืมหรือละทิ้ง หลายคนมักคิดเช่นนี้เมื่อเขาต้องเผชิญกับความยากลำบากในการดำเนินชีวิต เราต้องตระหนักว่า “แท้จริงบรรดาคนที่ปรารถนาจะดำเนินชีวิตตามทางของพระเจ้าในพระเยซูคริสต์นั้นจะถูกกดขี่ข่มเหง” (2 ทิโมธี 3:12)

การทนทุกข์ดังกล่าวนำมาซึ่งประโยชน์อื่นอีกคือ  ทำให้เราไม่ต้องคอยมองหาการช่วยเหลือหรือการหนุนใจจากโลกนี้ แต่มองที่พระเจ้าและการเล้าโลมใจจากพระองค์  ทำให้เราแยกแยะได้ชัดเจนขึ้นว่าอะไรเป็นความเชื่อที่งมงายและอะไรเป็นความเชื่อที่ถูกต้อง เป็นสิ่งที่พระวจนะสอน  ทำให้ความเชื่อของผู้ที่อดทนและต่อสู้อยู่นั้นเข้มแข็งยิ่งขึ้น  เป็นตัวอย่างให้ผู้อื่นติดตามต่อไป

เปาโลหนุนใจคริสเตียนในฟิลิปปีให้สู้ต่อไป เพราะเป็นสิ่งที่ต้องเผชิญอย่างแน่นอน พวกเขาต้องต่อสู้เช่นเดียวกับที่ท่านได้ต่อสู้ และตามที่ได้ยินข่าวเกี่ยวกับการต่อสู้ของท่าน  การเปรียบเทียบกับประสบการณ์ของเปาโลเช่นนี้ ทำให้เกิดความมั่นใจยิ่งขึ้น ทำให้รู้ว่าประสบการณ์แห่งการข่มเหงและการที่สามารถยืนหยัดอยู่ได้นั้นเป็นภาพที่งดงามยิ่งของชีวิตคริสเตียน ชัยชนะที่ได้รับจะนำมาซึ่งความมั่นใจและชีวิตที่เป็นแบบอย่างแก่ผู้อื่นต่อไป ผู้เชื่อทุกคนต้องต่อสู้เช่นเดียวกัน และยืนหยัดเพื่อข่าวประเสริฐเดียวกัน

ปัจจุบันเราต้องทนทุกข์ร่วมกับพระคริสต์ ภายหน้าเราจะร่วมฉลองในความยินดีและรัศมีภาพกับพระองค์ เป็นเกียรติสูงสุดที่พระเจ้าประทานให้

 
ตอบสนอง
คุณเคยมีประสบการณ์แห่งการถูกข่มเหง และสามารถยืนหยัดอยู่ได้หรือไม่? ให้ขอบคุณพระเจ้าและแบ่งปันประสบการณ์นั้นเพื่อหนุนใจผู้เชื่อคนอื่นๆ พลังประจำวัน#172-กันยายน

พลังประจำวันวันที่ 30 กันยายน
พลังประจำวันวันที่ 29 กันยายน
พลังประจำวันวันที่ 28 กันยายน
พลังประจำวันวันที่ 27 กันยายน
พลังประจำวันวันที่ 26 กันยายน
พลังประจำวันวันที่ 25 กันยายน
พลังประจำวันวันที่ 24 กันยายน
พลังประจำวันวันที่ 23 กันยายน
พลังประจำวันวันที่ 22 กันยายน
พลังประจำวันวันที่ 21 กันยายน
พลังประจำวันวันที่ 20 กันยายน
พลังประจำวันวันที่ 19 กันยายน
พลังประจำวันวันที่ 18 กันยายน
พลังประจำวันวันที่ 17 กันยายน
พลังประจำวันวันที่ 16 กันยายน
พลังประจำวันวันที่ 15 กันยายน
พลังประจำวันวันที่ 14 กันยายน
พลังประจำวันวันที่ 13 กันยายน
พลังประจำวันวันที่ 12 กันยายน
พลังประจำวันวันที่ 11 กันยายน
พลังประจำวันวันที่ 9 กันยายน
พลังประจำวันวันที่ 8 กันยายน
พลังประจำวันวันที่ 7 กันยายน
พลังประจำวันวันที่ 6 กันยายน
พลังประจำวันวันที่ 5 กันยายน
พลังประจำวันวันที่ 4 กันยายน
พลังประจำวันวันที่ 3 กันยายน
พลังประจำวันวันที่ 2 กันยายน
พลังประจำวันวันที่ 1 กันยายนCopyright © 2010 All Rights Reserved.