ReadyPlanet.com
dot
dot
Scripture Union/คริสตธรรมสัมพันธ์
dot
bulletวิสัยทัศน์/Vision
bulletประวัติความเป็นมา/History
bulletคณะกรรมการ/Council
dot
คู่มือเฝ้าเดี่ยว/Daily Devotion
dot
bulletกองบรรณาธิการ
bulletบทบรรณาธิการ
bulletบทนำ / Way In
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-ธันวาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤศจิกายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-ตุลาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กันยายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม
bulletอ่านสดุดี
bulletDaily Bread (English)
bulletDaily Bread (Chinese)
bulletอ่านพระคัมภีร์ใน ๑ ปี
bulletข้อพระธรรมหนุนใจในโอกาสต่างๆ
bulletNewsletter SU Thailand
bulletพระสัญญา/Bible Promises
dot
อธิษฐาน/Prayer
dot
bulletสัปดาห์อธิษฐาน/Week of Prayer
bulletอธิษฐาน/Prayer Directory
dot
วรรณกรรมคริสเตียน/Literature
dot
bulletวรรณกรรมเด็ก/For Kids
bulletวรรณกรรมทั่วไป/General
bulletสารานุกรมพระคัมภีร์ / Encyclopedia
dot
รวีวารศึกษา/Sunday School
dot
bulletอบรมครูรวีฯ - ประกาศนียบัตร
bulletบทเรียนรวีฯ/Lessons
dot
ฝึกอบรม-ค่าย/Training & Camps
dot
bulletSunday School Teacher Certificate Training
bulletBig Bible Challenge Workshop
bulletสัมมนา-ฝึกอบรม/Training
bulletค่ายวันหยุด / Holiday Camps
dot
อาสาสมัคร/Volunteer & Support Us
dot
bulletอาสาสมัคร / Volunteer
bulletสนันสนุนเรา/Support Us
dot
อัลบัมรูป/Album
dot
bulletสมัครสมาชิกพลังประจำวัน
bulletกิจกรรม/Activities
dot
Useful Links - เว็ปอื่นๆ
dot
bulletSU-International
bulletThailand Bible Society
bulletIBS-STL
bulletThe Upper Room
dot
Newsletter

dot
bulletRBC Ministries
bulletWeb คริสเตียนและอื่นๆ
พลังประจำวันวันที่ 6 กันยายน

 พลังประจำวันวันอังคารที่ 6 กันยายน

ทางเลือกระหว่างชีวิตกับความตาย
 

เตรียมจิตใจ:
คุณมีจุดมุ่งหมายอะไรในชีวิต? เปาโลเลือกที่จะรับใช้ชาวฟีลิปปีและคนอื่นๆ คุณจะช่วยเหลือหรือรับใช้ใครบ้าง?

อ่าน ฟีลิปปี 1:19-26

 “เพราะว่าสำหรับข้าพเจ้านั้น การมีชีวิตอยู่ก็เพื่อพระคริสต์และการตายก็ได้กำไร” ฟีลิปปี 1:8-9

สำรวจและใคร่ครวญ

ตอนที่แล้วเปาโลพูดถึงอดีตและปัจจุบัน จากข้อ 19 ท่านกำลังพูดถึงอนาคตและสิ่งที่จะเกิดกับท่าน เปาโลถูกจำจองและเผชิญกับการถูกตัดสินประหารชีวิต แม้ต้องพบกับความทุกข์หลายอย่างรวมทั้งจากพวกที่จงใจจะทำให้ท่านต้องลำบากเพิ่มขึ้นก็ตาม แต่ท่านก็มีความมั่นใจว่าในที่สุดผลดีจะตามมา โดยคำอธิษฐานเผื่อของพี่น้องในคริสตจักรฟีลิปปี และการทรงช่วยของพระวิญญาณบริสุทธิ์  สถานการณ์ที่คุกคามชีวิตและอนาคตไม่แน่นอน สำหรับเปาโล แม้สถานการณ์ไม่เอื้อและไม่แน่นอน แต่ก็ไม่ใช่เหตุทำให้ชีวิตต้องอับเฉา ท่านกล่าวว่า “ข้าพเจ้าจะมีความชื่นชมยินดีต่อไปด้วย” และยังมีความหวังว่า “จะเป็นเหตุให้ข้าพเจ้าได้รับการช่วยกู้” สถานการณ์ไม่สามารถกำหนดชีวิตของเรา เราไม่อยู่ภายใต้ดวงชะตา แต่อยู่ในพระหัตถ์พระเจ้า ดังนั้นเราจึงมีความสุขความยินดีได้  คำอธิษฐานของพี่น้องย่อมมีความหมาย  ประการแรก เปาโลเกิดความชื่นชมยินดีเมื่อรู้ว่าพี่น้องในฟีลิปปีอธิษฐานเพื่อท่าน  ประการที่สอง พระเจ้าทรงตอบคำอธิษฐานของพวกเขา คำอธิษฐานเพื่อพี่น้องในพระคริสต์เป็นสิ่งสำคัญ บางครั้งอาจไม่เห็นผลทันที แต่ขอให้รู้ว่าพระเจ้าทรงฟังเสมอ เราจึงมีหน้าที่อธิษฐานเผื่อซึ่งกันและกัน นำความยินดีมาสู่ผู้ที่เราอธิษฐานเผื่อ พระเจ้าจะทรงช่วยเขา  นี่เป็นวิธีของพระเจ้า เพื่อให้เราได้แบกภาระของกันและกัน  โดยการช่วยเหลือของพระวิญญาณ การช่วยเหลือของเราในที่สุดมาจากพระวิญญาณ พระเจ้าทรงสามารถช่วยได้ ด้วยคำอธิษฐานของพี่น้องและการช่วยเหลือของพระเจ้า เราจึงเผชิญทุกสิ่งได้  ถ้าเราอธิษฐานขอพระเจ้าช่วย เราต้องพร้อมที่จะให้คำตอบนั้นเป็นมาจากพระเจ้าและถวายเกียรติแด่พระองค์ แล้วเราก็จะไม่ต้องวิตกกังวล เพราะไม่ว่าจะเป็นชีวิตหรือความตาย นั่นไม่สำคัญเท่ากับว่าพระคริสต์ได้รับเกียรติในคำตอบนี้ เราไม่กลัวเมื่อวางใจในพระเจ้า ข้อ 21-26 เปาโลลังเลใจเลือกไม่ถูกว่าจะจากโลกนี้ไปดีหรืออยู่ต่อไปดี เพราะทั้งสองสิ่งนี้ ท่านมีความปรารถนาพอๆ กัน เนื่องจากความตายไม่ใช่สิ่งที่น่ากลัวสำหรับผู้ที่เชื่อในพระเจ้า ข้อ 23 ท่านใช้คำว่า “จากไป” ซึ่งสะท้อนถึงสภาพของคริสเตียนกับความตายที่เปรียบเหมือนการจากที่หนึ่งไปสู่อีกที่หนึ่งที่ดีกว่า การตายจึงเป็นกำไร คือได้อยู่กับพระคริสต์ และเปาโลเลือกที่จะอยู่ต่อไปเพื่อประโยชน์ของผู้อื่น เรามีชีวิตอยู่เพื่อใครและเพื่ออะไร? ยิ่งมองเข้าหาตัวเอง ยิ่งทำเพื่อตนเอง ยิ่งไม่รู้จักพอและชีวิตขาดความหมาย อยู่เพื่อพระคริสต์นำมาซึ่งความสุขที่แท้จริง

 
ตอบสนอง:

ตั้งปณิธานที่จะอธิษฐานเผื่อพี่น้องในพระคริสต์และคนอื่นๆ ด้วย อย่างจริงใจ จริงจังและสม่ำเสมอ
พลังประจำวัน#172-กันยายน

พลังประจำวันวันที่ 30 กันยายน
พลังประจำวันวันที่ 29 กันยายน
พลังประจำวันวันที่ 28 กันยายน
พลังประจำวันวันที่ 27 กันยายน
พลังประจำวันวันที่ 26 กันยายน
พลังประจำวันวันที่ 25 กันยายน
พลังประจำวันวันที่ 24 กันยายน
พลังประจำวันวันที่ 23 กันยายน
พลังประจำวันวันที่ 22 กันยายน
พลังประจำวันวันที่ 21 กันยายน
พลังประจำวันวันที่ 20 กันยายน
พลังประจำวันวันที่ 19 กันยายน
พลังประจำวันวันที่ 18 กันยายน
พลังประจำวันวันที่ 17 กันยายน
พลังประจำวันวันที่ 16 กันยายน
พลังประจำวันวันที่ 15 กันยายน
พลังประจำวันวันที่ 14 กันยายน
พลังประจำวันวันที่ 13 กันยายน
พลังประจำวันวันที่ 12 กันยายน
พลังประจำวันวันที่ 11 กันยายน
พลังประจำวันวันที่ 10 กันยายน
พลังประจำวันวันที่ 9 กันยายน
พลังประจำวันวันที่ 8 กันยายน
พลังประจำวันวันที่ 7 กันยายน
พลังประจำวันวันที่ 5 กันยายน
พลังประจำวันวันที่ 4 กันยายน
พลังประจำวันวันที่ 3 กันยายน
พลังประจำวันวันที่ 2 กันยายน
พลังประจำวันวันที่ 1 กันยายนCopyright © 2010 All Rights Reserved.