ReadyPlanet.com
dot
dot
Scripture Union/คริสตธรรมสัมพันธ์
dot
bulletวิสัยทัศน์/Vision
bulletประวัติความเป็นมา/History
bulletคณะกรรมการ/Council
dot
คู่มือเฝ้าเดี่ยว/Daily Devotion
dot
bulletกองบรรณาธิการ
bulletบทบรรณาธิการ
bulletบทนำ / Way In
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-ธันวาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤศจิกายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-ตุลาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กันยายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม
bulletอ่านสดุดี
bulletDaily Bread (English)
bulletDaily Bread (Chinese)
bulletอ่านพระคัมภีร์ใน ๑ ปี
bulletข้อพระธรรมหนุนใจในโอกาสต่างๆ
bulletNewsletter SU Thailand
bulletพระสัญญา/Bible Promises
dot
อธิษฐาน/Prayer
dot
bulletสัปดาห์อธิษฐาน/Week of Prayer
bulletอธิษฐาน/Prayer Directory
dot
วรรณกรรมคริสเตียน/Literature
dot
bulletวรรณกรรมเด็ก/For Kids
bulletวรรณกรรมทั่วไป/General
bulletสารานุกรมพระคัมภีร์ / Encyclopedia
dot
รวีวารศึกษา/Sunday School
dot
bulletอบรมครูรวีฯ - ประกาศนียบัตร
bulletบทเรียนรวีฯ/Lessons
dot
ฝึกอบรม-ค่าย/Training & Camps
dot
bulletSunday School Teacher Certificate Training
bulletBig Bible Challenge Workshop
bulletสัมมนา-ฝึกอบรม/Training
bulletค่ายวันหยุด / Holiday Camps
dot
อาสาสมัคร/Volunteer & Support Us
dot
bulletอาสาสมัคร / Volunteer
bulletสนันสนุนเรา/Support Us
dot
อัลบัมรูป/Album
dot
bulletสมัครสมาชิกพลังประจำวัน
bulletกิจกรรม/Activities
dot
Useful Links - เว็ปอื่นๆ
dot
bulletSU-International
bulletThailand Bible Society
bulletIBS-STL
bulletThe Upper Room
dot
Newsletter

dot
bulletRBC Ministries
bulletWeb คริสเตียนและอื่นๆ
พลังประจำวันวันที่ 5 กันยายน

 พลังประจำวันวันจันทร์ที่ 5 กันยายน

ประกาศพระคริสต์


เตรียมจิตใจ:
 
เราควรยินดีดังเช่นเปาโลยินดีที่ความทุกข์ของท่านเป็นเหตุให้ข่าวประเสริฐแพร่ออกไป

อ่าน
ฟีลิปปี 1:15-18

“แม้เขาจะประกาศพระคริสต์ด้วยประการใดก็ตาม... แต่เขาก็ได้ประกาศพระคริสต์” ฟีลิปปี1:18

สำรวจและใคร่ครวญ

เปาโลยินดีอย่างยิ่งที่ความทุกข์ลำบากของท่านเป็นเหตุให้ข่าวประเสริฐแผ่แพร่ออกไป แต่ท่านก็ยอมรับว่ามีบางคนที่ประกาศข่าวประเสริฐด้วยเจตนาที่ไม่บริสุทธิ์ ในที่นี้เปาโลพูดถึงเรื่องเจตนาที่ไม่ถูกต้อง ไม่ใช่เรื่องข่าวประเสริฐไม่ถูกต้อง เพราะถ้าข่าวประเสริฐไม่ถูกต้อง เป็นคำสอนเท็จ ท่านคงไม่ยอมอย่างแน่อน ท่านเน้นเสมอว่าพระเจ้าทรงตั้งท่านไว้ให้กล่าวแก้เพื่อข่าวประเสริฐนั้น  บางคนมีเจตนาดีในการประกาศข่าวประเสริฐ ประกาศด้วยใจรัก เมื่อเห็นเปาโลถูกจำจองและได้รับการหนุนใจจากชีวิตของเปาโล ทำให้พวกเขามีใจกล้าในการประกาศข่าวประเสริฐมากยิ่งขึ้น ส่วนบางคนมีเจตนาไม่บริสุทธิ์ ประกาศด้วยใจอิจฉาที่เห็นว่าพระเจ้าทรงอวยพรการประกาศของเปาโล อิจฉาในความสำเร็จของท่าน จึงอยากจะทำบ้างและด้วยเจตนาที่จะเพิ่มความยากลำบากให้แก่เปาโลในเรื่องคดีความของท่าน คนพวกนี้จึงเร่งออกประกาศข่าวประเสริฐ เป็นการประกาศด้วยใจเสแสร้ง  คำว่า
“แกล้งทำ” เป็นคำเดียวกับที่ใช้ในมาระโก 12:40 ที่พูดถึงพวกธรรมาจารย์เสแสร้างในการอธิษฐาน ซึ่งตรงข้ามกับความจริงใจ เปาโลมองข้ามข้อขัดแย้งนี้ เพราะผลลัพธ์สุดท้ายคือ พระคริสต์ได้รับการประกาศ สิ่งนี้เองทำให้ท่านมีความยินดี

คริสเตียนจำนวนไม่น้อยที่รับใช้พระเจ้าด้วยเจตนาไม่บริสุทธิ์ อาจด้วยเหตุผลนานาประการ แต่เราควรจะเป็นเหมือนเปาโล คือ ถ้าข่าวประเสริฐแพร่ออกไปไม่ว่าจะด้วยเจตนาใด ก็ขอบคุณพระเจ้า ขออย่าให้เป็นคำสอนผิดๆ ก็แล้วกัน  เราประกาศเป็นพยาน หรือรับใช้พระเจ้าด้วยเจตนาใด? เรายินดีได้ไหม แม้ผู้อื่นมีเจตนาไม่เหมือนเราในการรับใช้พระเจ้า?  เราทำหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายเพื่อพระคริสต์และไม่ใช่ทำแบบขอไปทีหรือทำเพราะเป็นหน้าที่เท่านั้น


ตอบสนอง

ทูลขอพระเจ้าทรงช่วยคุณให้มีส่วนที่จะแพร่ข่าวประเสริฐออกไปด้วยเจตนาที่ดี ด้วยใจรักและบริสุทธิ์

 พลังประจำวัน#172-กันยายน

พลังประจำวันวันที่ 30 กันยายน
พลังประจำวันวันที่ 29 กันยายน
พลังประจำวันวันที่ 28 กันยายน
พลังประจำวันวันที่ 27 กันยายน
พลังประจำวันวันที่ 26 กันยายน
พลังประจำวันวันที่ 25 กันยายน
พลังประจำวันวันที่ 24 กันยายน
พลังประจำวันวันที่ 23 กันยายน
พลังประจำวันวันที่ 22 กันยายน
พลังประจำวันวันที่ 21 กันยายน
พลังประจำวันวันที่ 20 กันยายน
พลังประจำวันวันที่ 19 กันยายน
พลังประจำวันวันที่ 18 กันยายน
พลังประจำวันวันที่ 17 กันยายน
พลังประจำวันวันที่ 16 กันยายน
พลังประจำวันวันที่ 15 กันยายน
พลังประจำวันวันที่ 14 กันยายน
พลังประจำวันวันที่ 13 กันยายน
พลังประจำวันวันที่ 12 กันยายน
พลังประจำวันวันที่ 11 กันยายน
พลังประจำวันวันที่ 10 กันยายน
พลังประจำวันวันที่ 9 กันยายน
พลังประจำวันวันที่ 8 กันยายน
พลังประจำวันวันที่ 7 กันยายน
พลังประจำวันวันที่ 6 กันยายน
พลังประจำวันวันที่ 4 กันยายน
พลังประจำวันวันที่ 3 กันยายน
พลังประจำวันวันที่ 2 กันยายน
พลังประจำวันวันที่ 1 กันยายนCopyright © 2010 All Rights Reserved.