ReadyPlanet.com
dot
dot
Scripture Union/คริสตธรรมสัมพันธ์
dot
bulletวิสัยทัศน์/Vision
bulletประวัติความเป็นมา/History
bulletคณะกรรมการ/Council
dot
คู่มือเฝ้าเดี่ยว/Daily Devotion
dot
bulletกองบรรณาธิการ
bulletบทบรรณาธิการ
bulletบทนำ / Way In
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-ธันวาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤศจิกายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-ตุลาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กันยายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม
bulletอ่านสดุดี
bulletDaily Bread (English)
bulletDaily Bread (Chinese)
bulletอ่านพระคัมภีร์ใน ๑ ปี
bulletข้อพระธรรมหนุนใจในโอกาสต่างๆ
bulletNewsletter SU Thailand
bulletพระสัญญา/Bible Promises
dot
อธิษฐาน/Prayer
dot
bulletสัปดาห์อธิษฐาน/Week of Prayer
bulletอธิษฐาน/Prayer Directory
dot
วรรณกรรมคริสเตียน/Literature
dot
bulletวรรณกรรมเด็ก/For Kids
bulletวรรณกรรมทั่วไป/General
bulletสารานุกรมพระคัมภีร์ / Encyclopedia
dot
รวีวารศึกษา/Sunday School
dot
bulletอบรมครูรวีฯ - ประกาศนียบัตร
bulletบทเรียนรวีฯ/Lessons
dot
ฝึกอบรม-ค่าย/Training & Camps
dot
bulletSunday School Teacher Certificate Training
bulletBig Bible Challenge Workshop
bulletสัมมนา-ฝึกอบรม/Training
bulletค่ายวันหยุด / Holiday Camps
dot
อาสาสมัคร/Volunteer & Support Us
dot
bulletอาสาสมัคร / Volunteer
bulletสนันสนุนเรา/Support Us
dot
อัลบัมรูป/Album
dot
bulletสมัครสมาชิกพลังประจำวัน
bulletกิจกรรม/Activities
dot
Useful Links - เว็ปอื่นๆ
dot
bulletSU-International
bulletThailand Bible Society
bulletIBS-STL
bulletThe Upper Room
dot
Newsletter

dot
bulletRBC Ministries
bulletWeb คริสเตียนและอื่นๆ
พลังประจำวันวันที่ 2 กันยายน

 พลังประจำวันวันศุกร์ที่ 2 กันยายน

คำอธิษฐาน

เตรียมจิตใจ:
ใช้เวลาสักครู่อธิษฐานเผื่อคริสตจักรของคุณ

อ่าน
ฟีลิปปี 1:8-11

 “ข้าพเจ้าคิดถึงท่านทุกคนเพียงไร... ข้าพเจ้าอธิษฐาน...” ฟีลิปปี 1:8-9


สำรวจและใคร่ครวญ

ความรักและความห่วงใยของเปาโลนำมาซึ่งการอธิษฐานเผื่อ ไม่เพียงบอกว่ารักหรือห่วงใย สิ่งที่พิสูจน์คือการอธิษฐานเผื่ออย่างจริงจัง ข้อ 8 เปาโลบอกว่าพระเจ้าทรงเป็นพยานถึงความจริงใจนี้ การอธิษฐานจึงแสดงถึงความห่วงใยคนที่เรารักและคิดถึง เราอธิษฐานเผื่อกันและกันจริงจังแค่ไหน? ไม่ใช่เฉพาะเวลาที่มีปัญหา  ข้อ 9 -11 เป็นคำอธิษฐานของเปาโลที่มีต่อคริสตจักรฟีลิปปี ไม่ใช่แบบขอไปที หรือเป็นเพียงพิธี แต่จริงจังและคาดหวังการเปลี่ยนแปลงเพื่อพวกเขาจะถึงความไพบูลย์ของพระเจ้า

ประการแรก ขอให้ความรักของพวกเขาจำเริญยิ่งๆ ขึ้น ไม่ใช่รักตัวเองเท่านั้น แต่รักพระเจ้าและผู้อื่นมากขึ้นด้วย ความรักที่เพิ่มพูนเป็นเหตุให้ช่วยเหลือเกื้อหนุนผู้อื่นได้มากขึ้นด้วย เป็นพระพร

ประการที่สอง พร้อมกับความรู้ ขอให้พวกเขามีความรู้ความเข้าใจเรื่องของพระเจ้าและหลักคำสอนที่ถูกต้องมากขึ้น ความรักและสัจธรรมความจริงจะต้องควบคู่กันไป สมดุลย์และคู่กันไป

ประการที่สาม วิจารณญาณทุกอย่าง รวมถึงสามัญสำนึก เป็นความสามารถแยกแยะได้ว่าอะไรถูกอะไรผิด ดีหรือไม่ดี ควรหรือไม่ควร ฯลฯ วิจารณญาณช่วยให้เราแยกแยะได้ว่าอะไรคือค่านิยมของโลกและอะไรคือของพระเจ้า ช่วยให้เราดำเนินชีวิตอย่างมีสามัญสำนึกที่ดีเสมอ

ประการที่สี่ เพื่อเป็นคนบริสุทธิ์และไม่มีที่ติในวันแห่งพระคริสต์ นี่คือเป้าหมายของการเป็นผู้ที่มีความรักและวิจารณญาณในทุกด้าน ไม่ใช่เพื่ออวดอ้างว่าเป็นผู้รู้หรือเก่ง แต่ชีวิตใช้การไม่ได้ พระเจ้าประสงค์ให้เรามีชีวิตที่บริสุทธิ์เพราะพระองค์ทรงบริสุทธิ์

ประการที่ห้า บริบูรณ์ด้วยผลแห่งความชอบธรรมโดยพระคริสต์ คือเป็นผู้ที่เกิดผลมากในพระเจ้า เป็นผลแห่งความชอบธรรม “โดยพระคริสต์” ยอห์น 15 คือติดสนิทกับพระคริสต์เหมือนเถาและกิ่งองุ่น รวมทั้งผลแห่งพระวิญญาณและผลแห่งการนำข่าวประเสริฐไปบอกผู้อื่นด้วย เป็นที่ถวายเกียรติแด่พระเจ้า

เปาโลคิดถึงคริสตจักรฟีลิปปี ท่านห่วงใยและอธิษฐานทูลขอต่อพระเจ้าในห้าด้านนี้
เรารักและห่วงใยใครแค่ไหน... และเราอธิษฐานเผื่อเขาจริงจังหรือไม่
? และคำอธิษฐานของเราเป็นอย่างไร? ขอพระเจ้าให้เขาได้รับพระพรเหมือนที่เปาโลอธิษฐานเผื่อคริสตจักรฟีลิปปี? เราเคยขอพระเจ้าเช่นนี้บ้างไหม?


ตอบสนอง
อธิษฐานทูลขอพระเจ้าให้คุณสามารถอธิษฐานเผื่อคนอื่นอย่างจริงจังที่เขาจะได้รับพระพรเหมือนที่เปาโลอธิษฐานเผื่อคริสตจักรฟีลิปปี
พลังประจำวัน#172-กันยายน

พลังประจำวันวันที่ 30 กันยายน
พลังประจำวันวันที่ 29 กันยายน
พลังประจำวันวันที่ 28 กันยายน
พลังประจำวันวันที่ 27 กันยายน
พลังประจำวันวันที่ 26 กันยายน
พลังประจำวันวันที่ 25 กันยายน
พลังประจำวันวันที่ 24 กันยายน
พลังประจำวันวันที่ 23 กันยายน
พลังประจำวันวันที่ 22 กันยายน
พลังประจำวันวันที่ 21 กันยายน
พลังประจำวันวันที่ 20 กันยายน
พลังประจำวันวันที่ 19 กันยายน
พลังประจำวันวันที่ 18 กันยายน
พลังประจำวันวันที่ 17 กันยายน
พลังประจำวันวันที่ 16 กันยายน
พลังประจำวันวันที่ 15 กันยายน
พลังประจำวันวันที่ 14 กันยายน
พลังประจำวันวันที่ 13 กันยายน
พลังประจำวันวันที่ 12 กันยายน
พลังประจำวันวันที่ 11 กันยายน
พลังประจำวันวันที่ 10 กันยายน
พลังประจำวันวันที่ 9 กันยายน
พลังประจำวันวันที่ 8 กันยายน
พลังประจำวันวันที่ 7 กันยายน
พลังประจำวันวันที่ 6 กันยายน
พลังประจำวันวันที่ 5 กันยายน
พลังประจำวันวันที่ 4 กันยายน
พลังประจำวันวันที่ 3 กันยายน
พลังประจำวันวันที่ 1 กันยายนCopyright © 2010 All Rights Reserved.