ReadyPlanet.com
dot
dot
Scripture Union/คริสตธรรมสัมพันธ์
dot
bulletวิสัยทัศน์/Vision
bulletประวัติความเป็นมา/History
bulletคณะกรรมการ/Council
bulletหนังสือที่ระลึก 50 ปี
bulletหนังสือที่ระลึก 45 ปี
dot
คู่มือเฝ้าเดี่ยว/Daily Devotion
dot
bulletกองบรรณาธิการ
bulletบทบรรณาธิการ
bulletบทนำ / Way In
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม2021
bulletอ่านพลังประจำวัน-ธันวาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤศจิกายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-ตุลาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กันยายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม2020
bulletอ่านสดุดี
bulletDaily Bread (English)
bulletDaily Bread (Chinese)
bulletอ่านพระคัมภีร์ใน ๑ ปี
bulletข้อพระธรรมหนุนใจในโอกาสต่างๆ
bulletNewsletter-SU Thailand
bulletพระสัญญา/Bible Promises
dot
อธิษฐาน/Prayer
dot
bulletอธิษฐานตามพระคัมภีร์ / Pray the Word
bulletสัปดาห์อธิษฐาน/Week of Prayer
bulletอธิษฐาน/Prayer
dot
วรรณกรรมคริสเตียน/Literature
dot
bulletวรรณกรรมเด็ก/For Kids
bulletวรรณกรรมทั่วไป/General
bulletสารานุกรมพระคัมภีร์ / Encyclopedia
dot
รวีวารศึกษา/Sunday School
dot
bulletบทเรียนรวีฯ/Lessons
dot
ฝึกอบรม-ค่าย/Training & Camps
dot
bullet2021 Training - การสื่อสาร
bulletSunday School Teacher Certificate Training
bulletBig Bible Challenge Workshop
bulletค่ายวันหยุด / Holiday Camps
dot
อาสาสมัคร/Volunteer & Support Us
dot
bulletอาสาสมัคร / Volunteer
bulletสนันสนุนเรา/Support Us
dot
อัลบัมรูป/Album
dot
bulletสมัครสมาชิกพลังประจำวัน
bulletกิจกรรม/Activities
dot
Useful Links - เว็ปอื่นๆ
dot
bulletSU-International
bulletThailand Bible Society
bulletIBS-STL
bulletThe Upper Room
bulletRBC Ministries
bulletWeb คริสเตียนและอื่นๆ
dot
Newsletter

dot
bulletTest
F พระคัมภีร์หนุนใจยามหวาดกลัว

F01-F30 : ข้อพระคัมภีร์หนุนใจยามหวาดกลัว

ยามเมื่อท่านเกิดความกลัว หรืออยากหนุนใจคนรอบข้างที่หวาดกลัวอยู่
ขอพระเจ้าเปิดตาใจให้เห็นแสงสว่างจากพระวจนะของพระองค์
ขอพระเจ้าอวยพระพร

F01
 
(สภษ. 29:25 [Thaisv])
การกลัวคนได้วางบ่วงไว้แต่คนที่วางใจในพระยาห์เวห์ก็ปลอดภัย
F02
 
(สดด. 56:11 [Thaisv])
ในพระเจ้าข้าพระองค์วางใจข้าพระองค์จะไม่กลัวคนจะทำอะไรข้าพระองค์ได้?
F03
 
(มธ. 10:28 [Thaisv])
อย่ากลัวผู้ที่ฆ่าได้แต่กายแต่ไม่สามารถฆ่าจิตวิญญาณแต่จงกลัวพระองค์ผู้ทรงสามารถทำลายทั้งจิตวิญญาณและกายในนรกได้
F04
 
(อสย. 43:1 [TBS1971])
บัดนี้พระเจ้าผู้ได้สร้างและปั้นท่านตรัสดังนี้ว่าอย่ากลัวเลยเพราะเราได้ไถ่เจ้าแล้วเราได้เรียกเจ้าตามชื่อเจ้าเป็นของเรา
F05
 
(อสย. 43:5 [TBS1971])
อย่ากลัวเลยเพราะเราอยู่กับเจ้า
F06
 
(2ทธ. 1:7 [Thaisv])
เพราะว่าพระเจ้าไม่ได้ประทานใจที่ขลาดกลัวแก่เราแต่ประทานใจที่ประกอบด้วยฤทธานุภาพความรักและการบังคับตนเองแก่เรา
F07
 
(สดด. 27:1 [Thaisv])
พระยาห์เวห์ทรงเป็นความสว่างและความรอดของข้าพเจ้า​ ​ข้าพเจ้าจะกลัวผู้ใดเล่า? ​พระยาห์เวห์ทรงเป็นที่กำบังอันแข็งแกร่งแห่งชีวิตข้าพเจ้าข้าพเจ้าจะเกรงผู้ใดเล่า?
F08
 
(ยชว. 1:9 [Thaisv])
เราสั่งเจ้าแล้วไม่ใช่หรือว่าจงเข้มแข็งและกล้าหาญเถิดอย่าครั่นคร้ามหรือตกใจเลยเพราะว่าพระยาห์เวห์พระเจ้าของเจ้าสถิตกับเจ้าทุกแห่งที่เจ้าไป
F09
 
(อสย. 41:10 [TBS1971])
อย่ากลัวเลยเพราะเราอยู่กับเจ้าอย่าขยาดเพราะเราเป็นพระเจ้าของเจ้าเราจะหนุนกำลังเจ้าเออเราจะช่วยเจ้าเออเราจะชูเจ้าด้วยมือขวาอันมีชัยของเรา
F10
 
(สดด. 23:4 [Thaisv])
แม้ข้าพระองค์จะเดินฝ่าหุบเขาเงามัจจุราชข้าพระองค์ไม่กลัวอันตรายใดๆเพราะพระองค์สถิตกับข้าพระองค์คทาและธารพระกรของพระองค์ปลอบโยนข้าพระองค์
F11
 
(อพย. 14:13 [Thaisv])
โมเสสกล่าวกับประชากรว่าอย่ากลัวเลยจงยืนนิ่งอยู่คอยดูความรอดจากพระยาห์เวห์ซึ่งทรงทำเพื่อพวกท่านในวันนี้เพราะคนอียิปต์ที่เห็นในวันนี้พวกท่านจะไม่ได้เห็นอีกตลอดไป
F12
 
(อสย. 26:3 [TBS1971])
ใจแน่วแน่นั้นพระองค์ทรงรักษาไว้ในศานติภาพอันสมบูรณ์เพราะเขาวางใจในพระองค์
F13
 
(ฮบ. 13:6 [Thaisv])
เพราะฉะนั้นเราอาจกล่าวด้วยความมั่นใจว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าเป็นพระผู้ช่วยของข้าพเจ้าข้าพเจ้าจะไม่กลัวใครจะทำอะไรกับข้าพเจ้าได้เล่า?
F14
 
(สดด. 34:4 [Thaisv])
ข้าพเจ้าได้แสวงหาพระยาห์เวห์และพระองค์ทรงตอบข้าพเจ้าและทรงช่วยกู้ข้าพเจ้าให้พ้นจากความกลัวทั้งสิ้น
F15
 
(รม. 8:15 [Thaisv])
เพราะว่าพระวิญญาณที่พระเจ้าประทานมานั้นจะไม่ทรงให้ท่านเป็นทาสซึ่งทำให้ตกในความกลัวอีกแต่พระวิญญาณจะทรงให้ท่านมีฐานะเป็นบุตรของพระเจ้าโดยพระวิญญาณนั้นเราจึงร้องเรียกพระเจ้าว่าอับบา​(​พ่อ​)”​​
F16
 
(1ยน. 4:18 [Thaisv])
ในความรักนั้นไม่มีความกลัวแต่ความรักที่สมบูรณ์นั้นก็ขับไล่ความกลัวออกไปเสียเพราะความกลัวเกี่ยวข้องกับการลงโทษและผู้ที่กลัวก็ยังไม่มีความรักที่สมบูรณ์
F17
 
(อสย. 54:14 [TBS1971])
เจ้าจะได้รับสถาปนาไว้ในความชอบธรรมเจ้าจะห่างไกลจากการบีบบังคับเพราะเจ้าจะไม่ต้องกลัวและห่างจากความสยดสยองเพราะมันจะไม่มาใกล้เจ้า
F18
 
(อสย. 41:13 [TBS1971])
เพราะเราคือพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเจ้ายุดมือขวาของเจ้าไว้คือเราเองพูดกับเจ้าว่าอย่ากลัวเลยเราจะช่วยเจ้า
F19
 
(สภษ. 1:33 [Thaisv])
แต่ผู้ที่ฟังข้าจะอยู่อย่างปลอดภัยและอยู่อย่างสงบสุขไม่กลัวสิ่งร้ายใดๆ
F20
 
(สภษ. 3:25 [Thaisv])
อย่ากลัวความสยดสยองที่มาถึงอย่างฉับพลันหรือกลัวความย่อยยับที่มาถึงคนอธรรม
F21
 
(สดด. 56:3-4 [Thaisv])
เมื่อข้าพระองค์กลัวข้าพระองค์วางใจในพระองค์
ในพระเจ้าผู้ที่ข้าพระองค์สรรเสริญพระวจนะในพระเจ้าข้าพระองค์วางใจข้าพระองค์จะไม่กลัวเนื้อหนังจะทำอะไรข้าพระองค์ได้?
F22
 
(อสย. 51:12 [TBS1971])
เราคือเราเองผู้เล้าโลมเจ้าเจ้าเป็นผู้ใดเล่าที่กลัวมนุษย์ผู้ซึ่งต้องตายคือกลัวบุตรของมนุษย์ซึ่งถูกทำให้เหมือนหญ้า
F23
 
(2พกษ. 6:16 [TBS1971])
ท่านตอบว่าอย่ากลัวเลยเพราะฝ่ายเรามีมากกว่าฝ่ายเขา
F24
 
(มก. 4:40 [Thaisv])
พระองค์จึงตรัสกับพวกเขาว่าทำไมพวกเจ้ากลัว? พวกเจ้าไม่มีความเชื่อหรือ?”
F25
 
(ลก. 12:32 [Thaisv])
ฝูงแกะเล็กน้อยเอ๋ยอย่ากลัวเลยเพราะว่าพระบิดาของพวกท่านชอบพระทัยจะประทานแผ่นดินนั้นให้แก่ท่าน
F26
 
(1ปต. 3:14 [Thaisv])
แต่ถ้าพวกท่านต้องทนทุกข์เพราะทำสิ่งถูกต้องพวกท่านก็เป็นสุขอย่ากลัวการข่มขู่ของพวกเขาและอย่าวิตกไปเลย
F27
 
(สภษ. 24:10 [Thaisv])
ถ้าเจ้าอ่อนล้าในวันยากลำบากกำลังของเจ้าก็น้อย
F28
 
(อสย. 54:4 [TBS1971])
อย่ากลัวเลยเพราะเจ้าจะไม่ต้องอับอายอย่าอดสูเลยเพราะเจ้าจะไม่ต้องละอายเพราะเจ้าจะลืมความอายในวัยสาวของเจ้าและเจ้าจะไม่จำที่เขาติความเป็นม่ายของเจ้าอีก
F29
 
(สดด. 46:1-3 [Thaisv])
พระเจ้าทรงเป็นที่ลี้ภัยและเป็นกำลังของเราเป็นความช่วยเหลือที่พร้อมอยู่ในยามยากลำบาก
ฉะนั้นเราจะไม่กลัวแม้ว่าแผ่นดินโลกจะเปลี่ยนแปลงไปแม้ว่าภูเขาทั้งหลายจะโคลงเคลงลงสู่สะดือทะเล
แม้ว่าน้ำทะเลคึกคะนองและฟองฟูแม้ว่าภูเขาสั่นสะเทือนเพราะทะเลอลวนนั้น 
F30
 
(สดด. 121:7-8 [Thaisv])
พระยาห์เวห์จะทรงอารักขาท่านให้พ้นภยันตรายทั้งสิ้นพระองค์จะทรงอารักขาชีวิตของท่าน
พระยาห์เวห์จะทรงอารักขาการเข้าออกของท่านตั้งแต่บัดนี้สืบไปเป็นนิตย์
พระธรรมหนุนใจในโอกาสต่างๆ

L1-30 เกษียณอายุการทำงาน
K ของขวัญ
J วันครู - วันเด็ก
I ปีใหม่
H อีสเตอร์
G คริสตมาส
E พระคัมภีร์หนุนใจยามเหงา/โดดเดี่ยว
D ยามทุกข์โศกTrouble
C ยามเจ็บป่วย Sick
B ผู้สูงอายุ
A วันเกิดCopyright © 2010 All Rights Reserved.