ReadyPlanet.com
dot
dot
Scripture Union/คริสตธรรมสัมพันธ์
dot
bulletวิสัยทัศน์/Vision
bulletประวัติความเป็นมา/History
bulletคณะกรรมการ/Council
dot
คู่มือเฝ้าเดี่ยว/Daily Devotion
dot
bulletกองบรรณาธิการ
bulletบทบรรณาธิการ
bulletบทนำ / Way In
bulletอ่านพลังประจำวัน-ธันวาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤศจิกายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-ตุลาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กันยายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม2020
bulletอ่านพลังประจำวัน-ธันวาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤศจิกายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-ตุลาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กันยายน
bulletอ่านสดุดี
bulletDaily Bread (English)
bulletDaily Bread (Chinese)
bulletอ่านพระคัมภีร์ใน ๑ ปี
bulletข้อพระธรรมหนุนใจในโอกาสต่างๆ
bulletNewsletter SU Thailand
bulletพระสัญญา/Bible Promises
dot
อธิษฐาน/Prayer
dot
bulletสัปดาห์อธิษฐาน/Week of Prayer
bulletอธิษฐาน/Prayer Directory
dot
วรรณกรรมคริสเตียน/Literature
dot
bulletวรรณกรรมเด็ก/For Kids
bulletวรรณกรรมทั่วไป/General
bulletสารานุกรมพระคัมภีร์ / Encyclopedia
dot
รวีวารศึกษา/Sunday School
dot
bulletบทเรียนรวีฯ/Lessons
dot
ฝึกอบรม-ค่าย/Training & Camps
dot
bulletSunday School Teacher Certificate Training
bulletBig Bible Challenge Workshop
bulletค่ายวันหยุด / Holiday Camps
dot
อาสาสมัคร/Volunteer & Support Us
dot
bulletอาสาสมัคร / Volunteer
bulletสนันสนุนเรา/Support Us
dot
อัลบัมรูป/Album
dot
bulletสมัครสมาชิกพลังประจำวัน
bulletกิจกรรม/Activities
dot
Useful Links - เว็ปอื่นๆ
dot
bulletSU-International
bulletThailand Bible Society
bulletIBS-STL
bulletThe Upper Room
bulletRBC Ministries
bulletWeb คริสเตียนและอื่นๆ
dot
Newsletter

dot
พลังประจำวัน-31 ธันวาคม

พลังประจำวันวันพฤหัสบดีที่ 31 ธันวาคม 2020

ทักทายและแบ่งปันข้อพระคัมภีร์วันส่งท้ายปีเก่า

จาก ผู้ปกครองวิวัฒน์ เวทยานุกูล
ประธานมูลนิธิพลังประจำวัน

 

ปี 2020 ที่กำลังจะผ่านพ้นไปนี้ เป็นปีที่แตกต่างจากปีอื่นๆ ตั้งแต่ต้นปี เราเผชิญกับโรคโควิด-19 ซึ่งระบาดไปทั่วโลก ช่วงแรกหลายคนคิดว่า การระบาดจะมีไม่มากและระบาดอยู่ในบางประเทศเป็นเวลาไม่นาน แต่พอเวลาผ่านไป กลายเป็นโรคระบาดที่กระจายไปหลายประเทศในทวีปต่างๆ ทั่วโลก ทำให้มีผู้ป่วยและเสียชีวิตจำนวนมาก นอกจากนั้นโรคนี้จะอยู่อีกเป็นปี (จนกว่าจะมีวัคซีน) มีผลทำให้เกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอยในหลายประเทศ คนจำนวนมากต้องตกงานหรือมีรายได้ลดน้อยลง

 

สำหรับผู้ที่เชื่อในพระเจ้า ปีนี้เป็นปีที่ท้าทายความเชื่อของเรา เป็นปีที่เราจะต้องเชื่อพึ่งในการช่วยเหลือจากพระเจ้า แม้ว่าเราแต่ละคนจะได้รับผลกระทบจากโควิด-19 มากหรือน้อยแตกต่างกัน แต่พระเจ้าได้สัญญาว่า ถ้าเราร้องทูล พระองค์จะทรงช่วยเหลือเรา

 

เขาจะร้องทูลเรา แล้วเราจะตอบเขา  เราจะอยู่กับเขา ในยามยากลำบาก

เราจะช่วยกู้เขา และให้เกียรติเขา  เราจะให้เขาอิ่มใจ ด้วยชีวิตยืนยาว

และให้เขาเห็นการช่วยกู้ของเรา (สดุดี 91:15-16)

 

แม้ว่าปีที่กำลังจะผ่านพ้นไปนี้ เป็นปีที่ยากลำบาก แต่พระเจ้าทรงปกป้องรักษาเรา ช่วยเหลือเรา จนเราสามารถผ่านพ้นมาได้  ขอให้เราก้าวสู่ปีใหม่ โดยมึความหวังใจและมั่นใจในการทรงสถิตของพระเจ้า ขอให้ปีใหม่เป็นปีแห่งพระพรและประสบการณ์ใหม่ๆ และขอให้ พลังประจำวันให้พลังในการดำเนินชีวิตในทุกๆ วันของปี 2021

 

พระยาห์เวห์ตรัสว่า เพราะเรารู้แผนงานที่เรามีไว้สำหรับพวกเจ้า เป็นแผนงานเพื่อสวัสดิภาพ ไม่ใช่เพื่อทำร้ายเจ้า เพื่อจะให้อนาคตและความหวังแก่เจ้า” (เยเรมีย์ 29:11)

 

มูลนิธิพลังประจำวันคือมูลนิธิที่ก่อตั้งขึ้นเพื่อสนับสนุนพันธกิจของคริสตธรรมสัมพันธ์แห่งประเทศไทย พัฒนาเยาวชนและทำสาธารณประโยชน์
พลังประจำวัน#184-ธันวาคม

พลังประจำวัน-30 ธันวาคม
พลังประจำวัน-29 ธันวาคม
พลังประจำวัน-28 ธันวาคม
พลังประจำวัน-27 ธันวาคม
พลังประจำวัน-26 ธันวาคม
พลังประจำวัน-25 ธันวาคม
พลังประจำวัน-24 ธันวาคม
พลังประจำวัน-23 ธันวาคม
พลังประจำวัน-22 ธันวาคม
พลังประจำวัน-21 ธันวาคม
พลังประจำวัน-20 ธันวาคม
พลังประจำวัน-19 ธันวาคม
พลังประจำวัน-18 ธันวาคม
พลังประจำวัน-17 ธันวาคม
พลังประจำวัน-16 ธันวาคม
พลังประจำวัน-15 ธันวาคม
พลังประจำวัน-14 ธันวาคม
พลังประจำวัน-13 ธันวาคม
พลังประจำวัน-12 ธันวาคม
พลังประจำวัน-11 ธันวาคม
พลังประจำวัน-10 ธันวาคม
พลังประจำวัน-9 ธันวาคม
พลังประจำวัน-8 ธันวาคม
พลังประจำวัน-7 ธันวาคม
พลังประจำวัน-6 ธันวาคม
พลังประจำวัน-5 ธันวาคม
พลังประจำวัน-4 ธันวาคม
พลังประจำวัน-3 ธันวาคม
พลังประจำวัน- 2 ธันวาคม
พลังประจำวัน- 1 ธันวาคมCopyright © 2010 All Rights Reserved.