ReadyPlanet.com
dot
dot
Scripture Union/คริสตธรรมสัมพันธ์
dot
bulletวิสัยทัศน์/Vision
bulletประวัติความเป็นมา/History
bulletคณะกรรมการ/Council
dot
คู่มือเฝ้าเดี่ยว/Daily Devotion
dot
bulletกองบรรณาธิการ
bulletบทบรรณาธิการ
bulletบทนำ / Way In
bulletอ่านพลังประจำวัน-ธันวาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤศจิกายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-ตุลาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กันยายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม2020
bulletอ่านสดุดี
bulletDaily Bread (English)
bulletDaily Bread (Chinese)
bulletอ่านพระคัมภีร์ใน ๑ ปี
bulletข้อพระธรรมหนุนใจในโอกาสต่างๆ
bulletNewsletter SU Thailand
bulletพระสัญญา/Bible Promises
dot
อธิษฐาน/Prayer
dot
bulletอธิษฐานตามพระคัมภีร์ / Pray the Word
bulletสัปดาห์อธิษฐาน/Week of Prayer
bulletอธิษฐาน/Prayer Directory
dot
วรรณกรรมคริสเตียน/Literature
dot
bulletวรรณกรรมเด็ก/For Kids
bulletวรรณกรรมทั่วไป/General
bulletสารานุกรมพระคัมภีร์ / Encyclopedia
dot
รวีวารศึกษา/Sunday School
dot
bulletบทเรียนรวีฯ/Lessons
dot
ฝึกอบรม-ค่าย/Training & Camps
dot
bulletSunday School Teacher Certificate Training
bulletBig Bible Challenge Workshop
bulletค่ายวันหยุด / Holiday Camps
dot
อาสาสมัคร/Volunteer & Support Us
dot
bulletอาสาสมัคร / Volunteer
bulletสนันสนุนเรา/Support Us
dot
อัลบัมรูป/Album
dot
bulletสมัครสมาชิกพลังประจำวัน
bulletกิจกรรม/Activities
dot
Useful Links - เว็ปอื่นๆ
dot
bulletSU-International
bulletThailand Bible Society
bulletIBS-STL
bulletThe Upper Room
bulletRBC Ministries
bulletWeb คริสเตียนและอื่นๆ
dot
Newsletter

dot
พลังประจำวัน-30 ธันวาคม

 พลังประจำวันวันพุธที่ 30 ธันวาคม 2020

ทักทายและแบ่งปันข้อพระคัมภีร์วันส่งท้ายปีเก่า

จาก คุณสุกัญญา เอื้อชูชัย  

ประธานคณะกรรมการคริสตธรรมสัมพันธ์แห่งประเทศไทย

 

ปีใหม่ที่จะมาถึงนี้ จะเป็นปีที่เปี่ยมด้วยความหวังมากกว่าทุกปีของหลายคน เนื่องจากปี 2020 ที่กำลังจะผ่านไปนี้ เราได้ประสบกับความท้าทายในชีวิตอย่างมากที่สุดเท่าที่เคยมีมา  และยังไม่รู้ว่าอนาคตข้างหน้าจะเป็นอย่างไร

จงขอบพระคุณในทุกกรณี เพราะนี่แหละเป็นน้ำพระทัยของพระเจ้าในพระเยซูคริสต์เพื่อท่านทั้งหลาย
 1
เธสะโลนิกา 5:18

หลายคนคงได้มีโอกาสใคร่ครวญถึงชีวิตของเราเองว่า เราสามารถขอบคุณพระเจ้าในทุกกรณีจริงหรือไม่ ทั้งในยามสุขสบายและยามยากลำบากที่สุด?  พระองค์ทรงสอนให้เราไม่กระวนกระวายถึงวันพรุ่งนี้ แต่เมื่อสถานการณ์โควิด -19 มาถึง  เรายังกระวนกระวายและกังวลใจจนกินไม่ได้ นอนไม่หลับหรือไม่ หลายครั้งเราอาจกลัวมากจนทุกข์ใจ

พระเจ้าทรงสอนเราหลายอย่างผ่านเหตุการณ์นี้ ขอให้เรามีความเชื่อที่เพิ่มพูนขึ้น และยังคงแสวงหาแผ่นดินของพระเจ้าก่อนสิ่งอื่นใด  เราขอบคุณพระเจ้าที่ความทุกข์ยากลำบากเป็นเหตุให้หลายคนหันกลับมาหาพระองค์ หลายคนได้มีโอกาสอยู่กับครอบครัวมากขึ้น และอีกหลายคนได้เป็นพยานถึงการทรงนำของพระเจ้าผ่านสถานการณ์นี้  

ในปีใหม่นี้ ขอพระเจ้าทรงประทานสติปัญญาในการดำเนินชีวิต และความเข้าใจในน้ำพระทัยอันล้ำลึกของพระองค์ที่มีต่อเราผ่านทางพระวจนะของพระองค์ ขอให้เราได้รับการหนุนใจจากบุคคลต่างๆ ในพระคัมภีร์ที่เป็นแบบอย่าในความเชื่อ และขอทรงประทานความเชื่อที่มั่นคงและจิตใจที่เข้มแข็งและมีพลังในทุกวัน  

อย่าทุกข์ร้อนในสิ่งใดๆเลย แต่จงทูลเรื่องความปรารถนาของท่านทุกอย่างต่อพระเจ้า ด้วยการอธิษฐาน การวิงวอน กับการขอบพระคุณ แล้วสันติสุขแห่งพระเจ้า ซึ่งเกินความเข้าใจทุกอย่าง จะคุ้มครองจิตใจและความคิดของท่านไว้ในพระเยซูคริสต์ ฟิลิปปี 4:6-7

 

คริสตธรรมสัมพันธ์แห่งประเทศไทย คือองค์กรเผยแพร่และส่งเสริมการอ่านพระคัมภีร์แก่คนทุกวัย โดยร่วมมือกับคริสตจักร โรงเรียน และครอบครัว ในการฝึกอบรม ผลิตหนังสือและสื่อการเรียนการสอน ตลอดจนคู่มือการอ่านพระคัมภีร์
พลังประจำวัน#184-ธันวาคม

พลังประจำวัน-31 ธันวาคม
พลังประจำวัน-29 ธันวาคม
พลังประจำวัน-28 ธันวาคม
พลังประจำวัน-27 ธันวาคม
พลังประจำวัน-26 ธันวาคม
พลังประจำวัน-25 ธันวาคม
พลังประจำวัน-24 ธันวาคม
พลังประจำวัน-23 ธันวาคม
พลังประจำวัน-22 ธันวาคม
พลังประจำวัน-21 ธันวาคม
พลังประจำวัน-20 ธันวาคม
พลังประจำวัน-19 ธันวาคม
พลังประจำวัน-18 ธันวาคม
พลังประจำวัน-17 ธันวาคม
พลังประจำวัน-16 ธันวาคม
พลังประจำวัน-15 ธันวาคม
พลังประจำวัน-14 ธันวาคม
พลังประจำวัน-13 ธันวาคม
พลังประจำวัน-12 ธันวาคม
พลังประจำวัน-11 ธันวาคม
พลังประจำวัน-10 ธันวาคม
พลังประจำวัน-9 ธันวาคม
พลังประจำวัน-8 ธันวาคม
พลังประจำวัน-7 ธันวาคม
พลังประจำวัน-6 ธันวาคม
พลังประจำวัน-5 ธันวาคม
พลังประจำวัน-4 ธันวาคม
พลังประจำวัน-3 ธันวาคม
พลังประจำวัน- 2 ธันวาคม
พลังประจำวัน- 1 ธันวาคมCopyright © 2010 All Rights Reserved.