ReadyPlanet.com
dot
dot
Scripture Union/คริสตธรรมสัมพันธ์
dot
bulletวิสัยทัศน์/Vision
bulletประวัติความเป็นมา/History
bulletคณะกรรมการ/Council
dot
คู่มือเฝ้าเดี่ยว/Daily Devotion
dot
bulletกองบรรณาธิการ
bulletบทบรรณาธิการ
bulletบทนำ / Way In
bulletอ่านพลังประจำวัน-ธันวาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤศจิกายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-ตุลาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กันยายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม2020
bulletอ่านสดุดี
bulletDaily Bread (English)
bulletDaily Bread (Chinese)
bulletอ่านพระคัมภีร์ใน ๑ ปี
bulletข้อพระธรรมหนุนใจในโอกาสต่างๆ
bulletNewsletter SU Thailand
bulletพระสัญญา/Bible Promises
dot
อธิษฐาน/Prayer
dot
bulletอธิษฐานตามพระคัมภีร์ / Pray the Word
bulletสัปดาห์อธิษฐาน/Week of Prayer
bulletอธิษฐาน/Prayer Directory
dot
วรรณกรรมคริสเตียน/Literature
dot
bulletวรรณกรรมเด็ก/For Kids
bulletวรรณกรรมทั่วไป/General
bulletสารานุกรมพระคัมภีร์ / Encyclopedia
dot
รวีวารศึกษา/Sunday School
dot
bulletบทเรียนรวีฯ/Lessons
dot
ฝึกอบรม-ค่าย/Training & Camps
dot
bulletSunday School Teacher Certificate Training
bulletBig Bible Challenge Workshop
bulletค่ายวันหยุด / Holiday Camps
dot
อาสาสมัคร/Volunteer & Support Us
dot
bulletอาสาสมัคร / Volunteer
bulletสนันสนุนเรา/Support Us
dot
อัลบัมรูป/Album
dot
bulletสมัครสมาชิกพลังประจำวัน
bulletกิจกรรม/Activities
dot
Useful Links - เว็ปอื่นๆ
dot
bulletSU-International
bulletThailand Bible Society
bulletIBS-STL
bulletThe Upper Room
bulletRBC Ministries
bulletWeb คริสเตียนและอื่นๆ
dot
Newsletter

dot
พลังประจำวัน-26 ธันวาคม

 พลังประจำวันวันเสาร์ที่ 26 ธันวาคม 2020

ทบทวนความคิดหลังวันคริสต์มาส - ความรักและของขวัญ

 

เตรียมจิตใจ:

ขอบคุณพระเจ้าสำหรับความสุข สนุกสนาน ของขวัญมากมายและความรักที่ยิ่งใหญ่ ใช้เวลาสงบนิ่งสักครู่ ใคร่ครวญและสรุปเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

 

อ่าน : ยอห์น 3:16; มัทธิว 2:11 

พระเจ้าทรงรักโลกดังนี้ คือได้ประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์ เพื่อทุกคนที่วางใจในพระบุตรนั้นจะไม่พินาศ แต่มีชีวิตนิรันดร์ยอห์น 3:16

เมื่อเข้าไปในบ้านก็พบพระกุมารกับนางมารีย์มารดา จึงก้มลงนมัสการพระกุมารนั้น แล้วเปิดหีบสมบัติของพวกเขาและถวายเครื่องบรรณาการแด่พระกุมาร คือ ทองคำ กำยาน และมดยอบมัทธิว 2:11

 

สำรวจและใคร่ครวญ:

พวกเราต่างยอมรับว่า เทศกาลคริสต์มาสได้กลายมาเป็นเทศกาลแห่งของขวัญ ที่เราถือโอกาสทั้งให้ทั้งรับของขวัญที่แสดงออกถึงความรักความปรารถนาดีของพวกเรา คริสตมาสเป็นของขวัญชิ้นใหญ่ที่พระเจ้าประทานให้โลกเมื่อสองพันกว่าปีที่แล้ว - พระเยซู ! เชื่อว่า พวกเราทุกคนคงท่อง ยอห์น 3:16 ได้ เพราะว่าพระเจ้าทรงรักโลก จนได้ทรงประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์ เพื่อทุกคนที่วางใจในพระบุตรนั้นจะไม่พินาศ แต่มีชีวิตนิรันดร์

สำหรับของขวัญที่พวกโหราจารย์เดินทางไกล นำมาถวายแด่พระเยซู คือ ทองคำ กำยาน และ มดยอบ

ความหมายของทองคำเกี่ยวข้องกับกษัตริย์ คริสเตียนเชื่อว่า พระเยซูทรงเป็นจอมกษัตริย์  กำยานนั้นใช้ในการนมัสการ หมายถึงคริสเตียนและคนทั่วสากลโลกจะนมัสการพระเยซู ส่วนมดยอบนั้นเป็นน้ำหอมที่ใส่ศพเพื่อให้มีกลิ่นหอม คริสเตียนเชื่อว่า พระเยซูจะต้องทนทุกข์ทรมานและสิ้นพระชนม์ ทั้งนี้เพื่อไถ่บาปของเรา ขอบคุณและสรรเสริญพระเจ้าสำหรับแผนการช่วยให้รอดของพระองค์

หลังการเฉลิมฉลอง เป็นการดีที่เราจะหยุดคิดทบทวนถึงความหมายที่แท้จริงของคริสต์มาส สำหรับตัวข้าพเจ้าเองซึ่งชอบร้องเพลงมาก ขอแบ่งปันด้วยเพลงภาษาจีน 一件禮物 - A Gift - ของขวัญชิ้นหนึ่งให้เราใคร่ครวญถึงเนื้อเพลงนี้ “1. มีของขวัญชิ้นหนึ่ง คุณได้รับแล้วหรือยัง? ของที่ตามองไม่เห็น แต่หัวใจของคุณจะรู้  ของขวัญชิ้นนี้ รอคุณอยู่ที่ประตูใจ เป็นของที่เตรียมไว้สำหรับคุณ คนอื่นไม่สามารถรับแทนได้  ... ร้องรับ: ชีวิตนั้นจำกัด และเวลาก็จะผ่านไป หากคุณไม่คว้าไว้ โอกาสอาจผ่านไป ของขวัญแม้ว่าจะดี หากคุณไม่ต้องการ คุณจะได้รับมาได้อย่างไร!  2. เพื่อนรัก คุณเคยคิดหรือไม่? ว่าทารกในรางหญ้า มาบังเกิดเพื่อคุณ? เพื่อนรัก คุณเข้าใจไหมว่า ของขวัญที่ดีที่สุดคือบุตรมนุษย์-พระเยซูเจ้า”  ขอเชิญชวนให้คุณมารับของขวัญที่ดีที่สุดและสรรเสริญพระเจ้าในที่สูงสุด

 

ตอบสนอง:

ขอบคุณพระเจ้าสำหรับความรักยิ่งใหญ่ ขอให้ติดตามและศึกษาต่อไปอย่างต่อเนื่อง รู้จักความรักและของขวัญที่คุณได้รับให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น และส่งต่อความรักและของขวัญที่ดีที่สุดแก่ทุกคนโดยไม่เลือกชนชาติ
พลังประจำวัน#184-ธันวาคม

พลังประจำวัน-31 ธันวาคม
พลังประจำวัน-30 ธันวาคม
พลังประจำวัน-29 ธันวาคม
พลังประจำวัน-28 ธันวาคม
พลังประจำวัน-27 ธันวาคม
พลังประจำวัน-25 ธันวาคม
พลังประจำวัน-24 ธันวาคม
พลังประจำวัน-23 ธันวาคม
พลังประจำวัน-22 ธันวาคม
พลังประจำวัน-21 ธันวาคม
พลังประจำวัน-20 ธันวาคม
พลังประจำวัน-19 ธันวาคม
พลังประจำวัน-18 ธันวาคม
พลังประจำวัน-17 ธันวาคม
พลังประจำวัน-16 ธันวาคม
พลังประจำวัน-15 ธันวาคม
พลังประจำวัน-14 ธันวาคม
พลังประจำวัน-13 ธันวาคม
พลังประจำวัน-12 ธันวาคม
พลังประจำวัน-11 ธันวาคม
พลังประจำวัน-10 ธันวาคม
พลังประจำวัน-9 ธันวาคม
พลังประจำวัน-8 ธันวาคม
พลังประจำวัน-7 ธันวาคม
พลังประจำวัน-6 ธันวาคม
พลังประจำวัน-5 ธันวาคม
พลังประจำวัน-4 ธันวาคม
พลังประจำวัน-3 ธันวาคม
พลังประจำวัน- 2 ธันวาคม
พลังประจำวัน- 1 ธันวาคมCopyright © 2010 All Rights Reserved.