ReadyPlanet.com
dot
dot
Scripture Union/คริสตธรรมสัมพันธ์
dot
bulletวิสัยทัศน์/Vision
bulletประวัติความเป็นมา/History
bulletคณะกรรมการ/Council
dot
คู่มือเฝ้าเดี่ยว/Daily Devotion
dot
bulletกองบรรณาธิการ
bulletบทบรรณาธิการ
bulletบทนำ / Way In
bulletอ่านพลังประจำวัน-ธันวาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤศจิกายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-ตุลาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กันยายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม2020
bulletอ่านพลังประจำวัน-ธันวาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤศจิกายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-ตุลาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กันยายน
bulletอ่านสดุดี
bulletDaily Bread (English)
bulletDaily Bread (Chinese)
bulletอ่านพระคัมภีร์ใน ๑ ปี
bulletข้อพระธรรมหนุนใจในโอกาสต่างๆ
bulletNewsletter SU Thailand
bulletพระสัญญา/Bible Promises
dot
อธิษฐาน/Prayer
dot
bulletสัปดาห์อธิษฐาน/Week of Prayer
bulletอธิษฐาน/Prayer Directory
dot
วรรณกรรมคริสเตียน/Literature
dot
bulletวรรณกรรมเด็ก/For Kids
bulletวรรณกรรมทั่วไป/General
bulletสารานุกรมพระคัมภีร์ / Encyclopedia
dot
รวีวารศึกษา/Sunday School
dot
bulletบทเรียนรวีฯ/Lessons
dot
ฝึกอบรม-ค่าย/Training & Camps
dot
bulletSunday School Teacher Certificate Training
bulletBig Bible Challenge Workshop
bulletค่ายวันหยุด / Holiday Camps
dot
อาสาสมัคร/Volunteer & Support Us
dot
bulletอาสาสมัคร / Volunteer
bulletสนันสนุนเรา/Support Us
dot
อัลบัมรูป/Album
dot
bulletสมัครสมาชิกพลังประจำวัน
bulletกิจกรรม/Activities
dot
Useful Links - เว็ปอื่นๆ
dot
bulletSU-International
bulletThailand Bible Society
bulletIBS-STL
bulletThe Upper Room
bulletRBC Ministries
bulletWeb คริสเตียนและอื่นๆ
dot
Newsletter

dot
พลังประจำวัน-25 ธันวาคม

พลังประจำวันวันศุกร์ที่ 25 ธันวาคม 2020

สิ่งที่ไม่รู้ที่ไม่รู้

 

เตรียมจิตใจ:

่ข้าพเจ้ายินดีที่ พระเจ้าทรงถือกุญแจไขสู่สิ่งที่ไม่รู้ทั้งหมด(Joseph Parker, 1887).

 

อ่าน : มัทธิว 2:13-23

 

ในเวลากลางคืนโยเซฟจึงลุกขึ้น พาพระกุมารกับมารดาไปยังประเทศอียิปต์มัทธิว 2:14

 

สำรวจและใคร่ครวญ:

โยเซฟเรียนรู้ที่จะทำตามความฝันอย่างจริงจัง  มีสามครั้งที่นี่ที่เขามีความฝันที่สำคัญซึ่งนำเขาและครอบครัวไปสู่ความปลอดภัย (ข้อ 13,19,22)  ทุกครั้งเขาทำตามสิ่งที่ได้รับการบอกอย่างไม่สงสัย  และแล้วก็มีสองโอกาสที่มัทธิวชี้ให้เห็นว่า คำพยากรณ์ของผู้เผยพระวจนะสำเร็จเป็นจริงได้อย่างไร (ข้อ15,23)  คุณอาจมีประสบการณ์ได้รับการทรงนำที่ชัดเจนจากพระเจ้าในทำนองเดียวกัน  อย่างไรก็ตาม บางครั้งคำแนะนำนั้นไม่ชัดเจน  เราต้องดำเนินชีวิตโดยความเชื่อ ไม่ใช่โดยสิ่งที่มองเห็น (2 โครินธ์ 5: 7)

ผู้ปกครองที่มีอำนาจบางครั้งทำสิ่งที่น่ากลัว  เฮโรดตอบสนองอย่างไม่จริงใจ (ข้อ 8) ต่อข่าวการประสูติของกษัตริย์ชาวยิว (ข้อ 1)  เมื่อรู้ว่าพวกนักปราชญ์หลอกท่าน ก็ตอบโต้ด้วยความโหดเหี้ยม (ข้อ 16)  จำนวนเด็กที่ถูกฆ่า อาจประมาณยี่สิบคนตามขนาดของเมืองเล็ก-เบธเลเฮม  แม้จะเป็นจำนวนเล็กน้อยตามมาตรฐานของเฮโรด  แต่สำหรับครอบครัวเหล่านั้นเป็นเรื่องร้ายแรง  คำพยากรณ์ของผู้เผยพระวจนะเยเรมีย์ ก็ได้สรุปเรื่องนี้ไว้อย่างสมบูรณ์ (ข้อ 18) 

เรื่องนี้เป็นเรื่องของครอบครัวเล็กๆ ที่อาศัยอยู่ในเมืองเล็กๆ ในประเทศเล็กๆ   แต่อย่างไรก็ตามมันมีความสำคัญมาก  โยเซฟอาจไม่ทราบว่าเหตุใดจึงสำคัญที่พวกเขาต้องอาศัยอยู่ในเบธเลเฮมและนาซาเร็ธ แต่พระเจ้าทรงทำงานและทรงนำพวกเขา  หากเราเปิดรับการทรงนำของพระเจ้า เราจะสามารถเชื่อวางใจในพระองค์ ที่จะพาเราไปอย่างปลอดภัยบนเส้นทางที่ถูกต้อง

 

ตอบสนอง:

คุณกำลังเผชิญกับการตัดสินใจเกี่ยวกับอนาคต ไม่ว่าจะเป็นเรื่องงาน บ้าน หรือความสัมพันธ์อยู่หรือไม่ทูลขอพระเจ้าให้สำแดงหนทางแก่คุณ  ทูลขอความช่วยเหลือที่จะเชื่อวางใจในพระองค์ แม้เมื่อสิ่งต่างๆ ยังไม่ชัดเจน
พลังประจำวัน#184-ธันวาคม

พลังประจำวัน-31 ธันวาคม
พลังประจำวัน-30 ธันวาคม
พลังประจำวัน-29 ธันวาคม
พลังประจำวัน-28 ธันวาคม
พลังประจำวัน-27 ธันวาคม
พลังประจำวัน-26 ธันวาคม
พลังประจำวัน-24 ธันวาคม
พลังประจำวัน-23 ธันวาคม
พลังประจำวัน-22 ธันวาคม
พลังประจำวัน-21 ธันวาคม
พลังประจำวัน-20 ธันวาคม
พลังประจำวัน-19 ธันวาคม
พลังประจำวัน-18 ธันวาคม
พลังประจำวัน-17 ธันวาคม
พลังประจำวัน-16 ธันวาคม
พลังประจำวัน-15 ธันวาคม
พลังประจำวัน-14 ธันวาคม
พลังประจำวัน-13 ธันวาคม
พลังประจำวัน-12 ธันวาคม
พลังประจำวัน-11 ธันวาคม
พลังประจำวัน-10 ธันวาคม
พลังประจำวัน-9 ธันวาคม
พลังประจำวัน-8 ธันวาคม
พลังประจำวัน-7 ธันวาคม
พลังประจำวัน-6 ธันวาคม
พลังประจำวัน-5 ธันวาคม
พลังประจำวัน-4 ธันวาคม
พลังประจำวัน-3 ธันวาคม
พลังประจำวัน- 2 ธันวาคม
พลังประจำวัน- 1 ธันวาคมCopyright © 2010 All Rights Reserved.