ReadyPlanet.com
dot
dot
Scripture Union/คริสตธรรมสัมพันธ์
dot
bulletวิสัยทัศน์/Vision
bulletประวัติความเป็นมา/History
bulletคณะกรรมการ/Council
dot
คู่มือเฝ้าเดี่ยว/Daily Devotion
dot
bulletกองบรรณาธิการ
bulletบทบรรณาธิการ
bulletบทนำ / Way In
bulletอ่านพลังประจำวัน-ธันวาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤศจิกายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-ตุลาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กันยายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม2020
bulletอ่านสดุดี
bulletDaily Bread (English)
bulletDaily Bread (Chinese)
bulletอ่านพระคัมภีร์ใน ๑ ปี
bulletข้อพระธรรมหนุนใจในโอกาสต่างๆ
bulletNewsletter SU Thailand
bulletพระสัญญา/Bible Promises
dot
อธิษฐาน/Prayer
dot
bulletอธิษฐานตามพระคัมภีร์ / Pray the Word
bulletสัปดาห์อธิษฐาน/Week of Prayer
bulletอธิษฐาน/Prayer Directory
dot
วรรณกรรมคริสเตียน/Literature
dot
bulletวรรณกรรมเด็ก/For Kids
bulletวรรณกรรมทั่วไป/General
bulletสารานุกรมพระคัมภีร์ / Encyclopedia
dot
รวีวารศึกษา/Sunday School
dot
bulletบทเรียนรวีฯ/Lessons
dot
ฝึกอบรม-ค่าย/Training & Camps
dot
bulletSunday School Teacher Certificate Training
bulletBig Bible Challenge Workshop
bulletค่ายวันหยุด / Holiday Camps
dot
อาสาสมัคร/Volunteer & Support Us
dot
bulletอาสาสมัคร / Volunteer
bulletสนันสนุนเรา/Support Us
dot
อัลบัมรูป/Album
dot
bulletสมัครสมาชิกพลังประจำวัน
bulletกิจกรรม/Activities
dot
Useful Links - เว็ปอื่นๆ
dot
bulletSU-International
bulletThailand Bible Society
bulletIBS-STL
bulletThe Upper Room
bulletRBC Ministries
bulletWeb คริสเตียนและอื่นๆ
dot
Newsletter

dot
พลังประจำวัน-24 ธันวาคม

พลังประจำวันวันพฤหัสบดีที่ 24 ธันวาคม 2020

 

ผู้มานมัสการที่ไม่น่าเป็นไปได้

 

เตรียมจิตใจ:

ช่างเป็นของขวัญที่แสนอัศจรรย์ที่พระเจ้าทรงประทานให้อย่างเงียบๆพระเจ้าทรงให้พรจากสวรรค์ของพระองค์สู่จิตใจมนุษย์(Phillips Brooks, 1868)

 

อ่าน : มัทธิว 2:1-12

เมื่อพวกนักปราชญ์ได้เห็นดาวนั้นแล้วก็มีความยินดียิ่งนักมัทธิว 2:10  

 

สำรวจและใคร่ครวญ

ใช่แล้ว วันนี้เป็นวันคริสต์มาสไม่แปลกใจเลย เพราะมีการโฆษณาและกิจกรรมคริสตมาสที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้มาเป็นเวลาหลายสัปดาห์แล้ว  แต่เมื่อพวกนักปราชญ์มาถึงกรุงเยรูซาเล็ม ซึ่งอาจเป็นเวลาถึงสองปีหลังจากที่พระเยซูประสูติ (ข้อ 16)  เฮโรดและชาวกรุงเยรูซาเล็มไม่เคยได้ยินเรื่องนี้เลย (ข้อ 3)  คริสต์มาสมาถึงอย่างเงียบจริงๆ  แม้ในทุกวันนี้ แม้จะมีเสียงคริสต์มาสดังทั่วไปก็ตาม แต่คนเป็นจำนวนมากก็ยังไม่ได้ตระหนักถึงการเสด็จมาของพระเยซูคริสต์อย่างจริงจัง

อย่างไรก็ตาม มีสิ่งหนึ่งที่ชัดเจนคือ เมื่อพระเจ้าต้องการส่งสารมายังประชากรของพระองค์ พระองค์ทรงทำได้ โยเซฟมีความฝัน (1:20) พวกนักปราชญ์ที่อยู่ห่างไกลหลายร้อยไมล์จากยูเดีย ได้เห็นดวงดาวสำคัญ (ข้อ 2) ผู้เลี้ยงแกะธรรมดาที่อยู่ใกล้เบธเลเฮมเห็นและได้ยินเสียงทูตสวรรค์และชาวสวรรค์หมู่หนึ่ง (ลูกา 2:9,13) สิเมโอนและอันนา อยู่ในสถานที่และเวลาที่เหมาะสม ที่ได้เห็นพระคริสต์ในวัย 8 วัน พระเมสสิยาห์ที่พวกเขารอคอย (ลูกา 2:27,38)  เราพร้อมที่จะได้ยินเสียงพระเจ้าในวันนี้หรือไม่?

สำหรับนักปราชญ์ เมื่อดวงดาวหยุดเดิน (ข้อ 10) ภารกิจของพวกเขาก็เกือบจะสำเร็จแล้ว  อะไรคือภารกิจของพวกเขา? สำหรับคนร่ำรวยที่ต่างศาสนาเหล่านี้ (ดูว่าพวกเขานำอะไรมามอบให้!) ก็มานมัสการพระเมสสิยาห์ (ข้อ 11)  ภารกิจของพวกเขาก็คือภารกิจของเราเช่นกัน

 

ตอบสนอง

ให้คิดถึงเพื่อนๆ และครอบครัวของคุณที่ยังไม่รู้ว่าคริสต์มาสคืออะไรอย่างแท้จริง  อธิษฐานเพื่อว่าวันหนึ่งพวกเขาจะได้รู้ซึ้งถึงความหมายที่แท้จริงของการเสด็จมาของพระเยซูคริสต์
พลังประจำวัน#184-ธันวาคม

พลังประจำวัน-31 ธันวาคม
พลังประจำวัน-30 ธันวาคม
พลังประจำวัน-29 ธันวาคม
พลังประจำวัน-28 ธันวาคม
พลังประจำวัน-27 ธันวาคม
พลังประจำวัน-26 ธันวาคม
พลังประจำวัน-25 ธันวาคม
พลังประจำวัน-23 ธันวาคม
พลังประจำวัน-22 ธันวาคม
พลังประจำวัน-21 ธันวาคม
พลังประจำวัน-20 ธันวาคม
พลังประจำวัน-19 ธันวาคม
พลังประจำวัน-18 ธันวาคม
พลังประจำวัน-17 ธันวาคม
พลังประจำวัน-16 ธันวาคม
พลังประจำวัน-15 ธันวาคม
พลังประจำวัน-14 ธันวาคม
พลังประจำวัน-13 ธันวาคม
พลังประจำวัน-12 ธันวาคม
พลังประจำวัน-11 ธันวาคม
พลังประจำวัน-10 ธันวาคม
พลังประจำวัน-9 ธันวาคม
พลังประจำวัน-8 ธันวาคม
พลังประจำวัน-7 ธันวาคม
พลังประจำวัน-6 ธันวาคม
พลังประจำวัน-5 ธันวาคม
พลังประจำวัน-4 ธันวาคม
พลังประจำวัน-3 ธันวาคม
พลังประจำวัน- 2 ธันวาคม
พลังประจำวัน- 1 ธันวาคมCopyright © 2010 All Rights Reserved.