ReadyPlanet.com
dot
dot
Scripture Union/คริสตธรรมสัมพันธ์
dot
bulletวิสัยทัศน์/Vision
bulletประวัติความเป็นมา/History
bulletคณะกรรมการ/Council
dot
คู่มือเฝ้าเดี่ยว/Daily Devotion
dot
bulletกองบรรณาธิการ
bulletบทบรรณาธิการ
bulletบทนำ / Way In
bulletอ่านพลังประจำวัน-ธันวาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤศจิกายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-ตุลาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กันยายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม2020
bulletอ่านพลังประจำวัน-ธันวาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤศจิกายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-ตุลาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กันยายน
bulletอ่านสดุดี
bulletDaily Bread (English)
bulletDaily Bread (Chinese)
bulletอ่านพระคัมภีร์ใน ๑ ปี
bulletข้อพระธรรมหนุนใจในโอกาสต่างๆ
bulletNewsletter SU Thailand
bulletพระสัญญา/Bible Promises
dot
อธิษฐาน/Prayer
dot
bulletสัปดาห์อธิษฐาน/Week of Prayer
bulletอธิษฐาน/Prayer Directory
dot
วรรณกรรมคริสเตียน/Literature
dot
bulletวรรณกรรมเด็ก/For Kids
bulletวรรณกรรมทั่วไป/General
bulletสารานุกรมพระคัมภีร์ / Encyclopedia
dot
รวีวารศึกษา/Sunday School
dot
bulletบทเรียนรวีฯ/Lessons
dot
ฝึกอบรม-ค่าย/Training & Camps
dot
bulletSunday School Teacher Certificate Training
bulletBig Bible Challenge Workshop
bulletค่ายวันหยุด / Holiday Camps
dot
อาสาสมัคร/Volunteer & Support Us
dot
bulletอาสาสมัคร / Volunteer
bulletสนันสนุนเรา/Support Us
dot
อัลบัมรูป/Album
dot
bulletสมัครสมาชิกพลังประจำวัน
bulletกิจกรรม/Activities
dot
Useful Links - เว็ปอื่นๆ
dot
bulletSU-International
bulletThailand Bible Society
bulletIBS-STL
bulletThe Upper Room
bulletRBC Ministries
bulletWeb คริสเตียนและอื่นๆ
dot
Newsletter

dot
พลังประจำวัน-22 ธันวาคม

พลังประจำวันวันอังคารที่ 22 ธันวาคม 2020

 

ทนำสู่พระธรรมมัทธิว 1-2

พระเยซูกำลังเสด็จมา...

 

ในเดือนสุดท้ายของปี ที่เป็นบรรยากาศวันหยุดและการฉลองเทศกาลคริสตมาสและปีใหม่ เราเลือกที่จะอ่านพระธรรมมัทธิวบทที่ 1-2 ในช่วงคริสตมาสนี้ เรารู้ว่าพระธรรมมัทธิว เป็นพระธรรมเล่มแรกในพระคัมภีร์ภาคพันธสัญญาใหม่ ซึ่งมัทธิวแนะนำพระเยซูคือพระเมสสิยาห์ โดยลำดับพงศ์ของพระเยซูคริสต์

 

เอ็มลิน-ผู้เขียนบทเฝ้าเดี่ยวนี้ นำเราใคร่ครวญถึงการทรงบังเกิดของพระเยซูที่มัทธิวบันทึกไว้ นำให้เรามีความคิดที่ลึกซึ้งขึ้นและท้าทายเราอีกครั้งถึงพระเยซูคริสต์ทรงเป็นของขวัญจากพระเจ้า และเรามีอะไรที่จะถวายแด่พระองค์? เรื่องราววันคริสต์มาสที่คุ้นเคยได้สะท้อนและย้ำให้เห็นภาพใหญ่ของพระเจ้ากับประชากรของพระองค์ เมื่อเราอ่านอย่างรอบคอบก็จะได้ความคิดใหม่ๆ พระเจ้าทรงมีแผนการที่เป็นข่าวดีสำหรับทุกคน

 

ขณะที่เราฉลองการเสด็จมาครั้งแรกของพระเยซูในเทศกาลคริสตมาสนี้ เราอาจอยู่ในช่วงเวลาที่ยุ่งยากลำบากเช่นเดียวกับประชากรของพระเจ้าในอดีต แต่เมื่อปีใหม่กำลังจะเริ่มต้น เราจะมองไปข้างหน้าด้วยความหวังในองค์กษัตริย์ที่กำลังเสด็จมา ให้เราอธิษฐานร่วมกับพี่น้องชายหญิงรอบโลกของเรา เชิญเสด็จมาเถิด พระเยซูคริสต์ องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา อาเมน

 

ผู้เขียน: เอ็มลิน วิลเลี่ยมน์ (Emlyn Williams)

เอ็มลินทำงานกับคริสตธรรมสัมพันพันธ์-Scripture Union ในบทบาทและสถานที่ต่างๆ มาเป็นเวลา 35 ปี และได้เกษียณอายุการทำงานไปเร็วๆ นี้  แต่ก็ยังทำงานต่อเนื่องในพันธกิจการเขียนและบรรยาย หวังว่าจะทำในจังหวะที่ช้าลง เอ็มลินแต่งงานกับทริเซียซึ่งก็ทำงานให้ Scripture Union ด้วย ทั้งคู่มีลูกที่เป็นผู้ใหญ่แล้ว 2 คน

 

 

พลังประจำวันวันอังคารที่ 22 ธันวาคม 2020

คนนอกหรือคนวงใน

 

เตรียมจิตใจ

เมื่อมองดูชีวิตของคุณ คุณเห็นว่าตัวคุณเองเป็นคนวงในมากกว่า หรืออยู่ในฐานะคนนอกมากกว่า?

 

อ่านมัทธิว 1:1-17

 

หนังสือลำดับพงศ์ของพระเยซูคริสต์ ผู้เป็นเชื้อสายของดาวิด ผู้สืบตระกูลมาจากอับราฮัมมัทธิว 1:1

 

สำรวจและใคร่ครวญ:

คุณสามารถติดตามที่มาของครอบครัวของคุณหรือย้อนรอยกลับไปได้ไกลแค่ไหน? ในหลายวัฒนธรรม การรู้ว่าคุณมาจากไหนมีความสำคัญ  ดังนั้น มัทธิวจึงเริ่มต้นด้วยการพิสูจน์เอกลักษณ์ของพระเยซู  หากพระเยซูทรงเป็นพระเมสสิยาห์ (ข้อ 1) จะต้องสืบเชื้อสายมาจากอับราฮัมและดาวิด  มัทธิวได้พิสูจน์ว่าพระองค์ทรงเป็น  จากสามกลุ่มที่แต่ละกลุ่มมีชื่อ14 ชั่วคนนำมาสู่จุดนั้น (ข้อ 2–6; 6 –11; 12–16)

 

มีสองเรื่องที่โดดเด่นจากการลำดับวงศ์ตระกูล  ประการแรกคือผู้หญิงสี่คน ได้แก่ นางทามาร์ (ข้อ 3) นางราหับ (ข้อ 5) นางรูธ (ข้อ 5) และ นางบัชเชบาภรรยาของอุรียาห์ (ข้อ 6)  การลำดับวงศ์ตระกูลของชาวยิวไม่ค่อยรวมถึงผู้หญิง แต่มัทธิวดำเนินต่อไป แทนที่จะเลือกชื่อหญิงที่เป็นหัวหน้าครอบครัวที่นับถือ เช่นซาราห์หรือราเชล เขาเลือกชื่อผู้หญิงที่เป็นคนนอก สามคนเป็นคนต่างชาติ: ทามาร์ ราหับ และรูธ  บัทเชบาอาจเป็นคนต่างชาติหรือแต่งงานกับคนต่างชาติคนหนึ่ง  พระสัญญาของพระเจ้าที่จะอวยพรประชาชนทุกคนโดยผ่านอับราม (ปฐมกาล 12: 3) ก็ได้ถูกทำให้สำเร็จตามพระวจนะ

 

ประการที่สอง พวกเขาต่างมีเรื่องราวที่ซับซ้อน  ทามาร์เป็นหญิงชู้ ราหับเป็นหญิงโสเภณี  รูธ เป็นชาวโมอับ กลุ่มที่ไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าร่วมการประชุมของพระเจ้า และสุดท้าย บัทเชบา ถูกดาวิดล่อลวงให้เสียตัว  ดังที่เดวิด เทอร์เนอร์ เขียนว่า 'ในการช่วยชีวิตผู้คนของพระองค์ให้รอดพ้นจากบาปของพวกเขา พระเยซูไม่ผูกติดกับเผ่าพันธุ์ เพศ หรือเรื่องอื้อฉาวใดๆพระเยซูเสด็จมาเพื่อทุกคน! 

 

ตอบสนอง

พี่น้องทั้งหลาย จงพิจารณาดูสภาพพวกท่านเมื่อได้รับการทรงเรียก มีน้อยคนที่โลกถือว่ามีปัญญา มีน้อยคนที่มีอำนาจ มีน้อยคนที่มีตระกูลสูง” (1 โครินธ์ 1:26)  ถ้านั่นรวมถึงคุณด้วย ให้สรรเสริญพระเจ้าสำหรับพระเมตตาของพระองค์
พลังประจำวัน#184-ธันวาคม

พลังประจำวัน-31 ธันวาคม
พลังประจำวัน-30 ธันวาคม
พลังประจำวัน-29 ธันวาคม
พลังประจำวัน-28 ธันวาคม
พลังประจำวัน-27 ธันวาคม
พลังประจำวัน-26 ธันวาคม
พลังประจำวัน-25 ธันวาคม
พลังประจำวัน-24 ธันวาคม
พลังประจำวัน-23 ธันวาคม
พลังประจำวัน-21 ธันวาคม
พลังประจำวัน-20 ธันวาคม
พลังประจำวัน-19 ธันวาคม
พลังประจำวัน-18 ธันวาคม
พลังประจำวัน-17 ธันวาคม
พลังประจำวัน-16 ธันวาคม
พลังประจำวัน-15 ธันวาคม
พลังประจำวัน-14 ธันวาคม
พลังประจำวัน-13 ธันวาคม
พลังประจำวัน-12 ธันวาคม
พลังประจำวัน-11 ธันวาคม
พลังประจำวัน-10 ธันวาคม
พลังประจำวัน-9 ธันวาคม
พลังประจำวัน-8 ธันวาคม
พลังประจำวัน-7 ธันวาคม
พลังประจำวัน-6 ธันวาคม
พลังประจำวัน-5 ธันวาคม
พลังประจำวัน-4 ธันวาคม
พลังประจำวัน-3 ธันวาคม
พลังประจำวัน- 2 ธันวาคม
พลังประจำวัน- 1 ธันวาคมCopyright © 2010 All Rights Reserved.