ReadyPlanet.com
dot
dot
Scripture Union/คริสตธรรมสัมพันธ์
dot
bulletวิสัยทัศน์/Vision
bulletประวัติความเป็นมา/History
bulletคณะกรรมการ/Council
dot
คู่มือเฝ้าเดี่ยว/Daily Devotion
dot
bulletกองบรรณาธิการ
bulletบทบรรณาธิการ
bulletบทนำ / Way In
bulletอ่านพลังประจำวัน-ธันวาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤศจิกายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-ตุลาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กันยายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม2020
bulletอ่านสดุดี
bulletDaily Bread (English)
bulletDaily Bread (Chinese)
bulletอ่านพระคัมภีร์ใน ๑ ปี
bulletข้อพระธรรมหนุนใจในโอกาสต่างๆ
bulletNewsletter SU Thailand
bulletพระสัญญา/Bible Promises
dot
อธิษฐาน/Prayer
dot
bulletอธิษฐานตามพระคัมภีร์ / Pray the Word
bulletสัปดาห์อธิษฐาน/Week of Prayer
bulletอธิษฐาน/Prayer Directory
dot
วรรณกรรมคริสเตียน/Literature
dot
bulletวรรณกรรมเด็ก/For Kids
bulletวรรณกรรมทั่วไป/General
bulletสารานุกรมพระคัมภีร์ / Encyclopedia
dot
รวีวารศึกษา/Sunday School
dot
bulletบทเรียนรวีฯ/Lessons
dot
ฝึกอบรม-ค่าย/Training & Camps
dot
bulletSunday School Teacher Certificate Training
bulletBig Bible Challenge Workshop
bulletค่ายวันหยุด / Holiday Camps
dot
อาสาสมัคร/Volunteer & Support Us
dot
bulletอาสาสมัคร / Volunteer
bulletสนันสนุนเรา/Support Us
dot
อัลบัมรูป/Album
dot
bulletสมัครสมาชิกพลังประจำวัน
bulletกิจกรรม/Activities
dot
Useful Links - เว็ปอื่นๆ
dot
bulletSU-International
bulletThailand Bible Society
bulletIBS-STL
bulletThe Upper Room
bulletRBC Ministries
bulletWeb คริสเตียนและอื่นๆ
dot
Newsletter

dot
พลังประจำวัน-19 ธันวาคม

พลังประจำวันวันเสาร์ที่ 19 ธันวาคม 2020

เจ้านายเหนือวันสะบาโต

 

เตรียมจิตใจ

อะไรทำให้วันอาทิตย์เป็นวันพิเศษของคุณ? ขอบคุณพระเจ้าสำหรับวันอาทิตย์ที่ทรงมอบเป็นของขวัญให้เรา 

 

อ่าน : มาระโก 2:23–28

 

เพราะฉะนั้นบุตรมนุษย์เป็นเจ้าเป็นนายเหนือวันสะบาโตด้วยมาระโก 2:28

 

สำรวจและใคร่ครวญ

 

ผมรู้สึกทึ่งเมื่อไปเยี่ยมชมโรงแรมแห่งหนึ่งในกรุงเยรูซาเล็ม เมื่อพบว่าลิฟท์ตัวหนึ่งคือ ลิฟท์วันสะบาโตทุกวันเสาร์ ลิฟท์ตัวนี้จะหยุดทุกชั้นเพื่อที่ชาวยิวออโธดอกซ์จะไม่ต้องทำผิดกฎของวันสะบาโตโดยการกดปุ่มลิฟท์ชั้นที่ต้องการจะไป ความปรารถนาเดียวกันนี้ของฟาริสิในสมัยของพระเยซู ที่จะหลีกเลี่ยงการทำงานใดๆ ในวันสะบาโต ซึ่งรวมถึงการเก็บรวงข้าวและถูกับฝ่ามือทั้งสองเพื่อเอาเปลือกออก (อพยพ 34:21)

ถ้าพระเยซูเป็นพระอาจารย์ที่ยอดเยี่ยมจริง ทำไมพระองค์จึงให้สาวกทำผิดกฏวันสะบาโตแบบนี้ (ข้อ 23,24)?

 

พระคัมภีร์เดิมได้ให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับการถือปฏิบัติวันสะบาโต (อิสยาห์ 58:13,14) แต่เลวีนิติ 16:29 ได้บอกไว้ว่าวันพักผ่อนเป็นของขวัญจากพระเจ้า   พระเยซูทรงกล่าวถึงเวลาที่ดาวิดหนีจากซาอูล ท่านหิวมากจนมหาปุโรหิตในพระวิหารต้องให้ท่านกินขนมปังต่อหน้าพระพักตร์ (ข้อ 25,26)  มหาปุโรหิตเต็มใจผ่อนปรน เป็นมาตรการสุดท้ายในเวลาที่สิ้นหวัง  (1 ซามูเอล 21:1–6)

 

เป็นครั้งที่สองในพระกิตติคุณที่พระเยซูทรงกล่าวว่าพระองค์ทรงเป็นบุตรมนุษย์ (ดูบทอ่านวันพุธที่ผ่านมา) ด้วยสิทธิอำนาจของพระองค์เอง พระองค์ประกาศว่าวันสะบาโตนั้นทรงตั้งไว้เพื่อมนุษย์ ไม่ได้ทรงสร้างมนุษย์ไว้เพื่อวันสะบาโต (ข้อ 27,28) กฏเช่นนั้นมีความสำคัญน้อยลงไปเมื่อพระผู้ทรงสัญญาไว้ได้เสด็จจากสวรรค์เพื่อนำแผ่นดินของพระเจ้ามาสู่เรา  

 

ตอบสนอง

 

อทรงโปรดยกโทษบาปของข้าพระองค์ที่บางครั้งเลือกรักษากฏเกณฑ์แทนที่จะรักพระองค์ เอเมน” 
พลังประจำวัน#184-ธันวาคม

พลังประจำวัน-31 ธันวาคม
พลังประจำวัน-30 ธันวาคม
พลังประจำวัน-29 ธันวาคม
พลังประจำวัน-28 ธันวาคม
พลังประจำวัน-27 ธันวาคม
พลังประจำวัน-26 ธันวาคม
พลังประจำวัน-25 ธันวาคม
พลังประจำวัน-24 ธันวาคม
พลังประจำวัน-23 ธันวาคม
พลังประจำวัน-22 ธันวาคม
พลังประจำวัน-21 ธันวาคม
พลังประจำวัน-20 ธันวาคม
พลังประจำวัน-18 ธันวาคม
พลังประจำวัน-17 ธันวาคม
พลังประจำวัน-16 ธันวาคม
พลังประจำวัน-15 ธันวาคม
พลังประจำวัน-14 ธันวาคม
พลังประจำวัน-13 ธันวาคม
พลังประจำวัน-12 ธันวาคม
พลังประจำวัน-11 ธันวาคม
พลังประจำวัน-10 ธันวาคม
พลังประจำวัน-9 ธันวาคม
พลังประจำวัน-8 ธันวาคม
พลังประจำวัน-7 ธันวาคม
พลังประจำวัน-6 ธันวาคม
พลังประจำวัน-5 ธันวาคม
พลังประจำวัน-4 ธันวาคม
พลังประจำวัน-3 ธันวาคม
พลังประจำวัน- 2 ธันวาคม
พลังประจำวัน- 1 ธันวาคมCopyright © 2010 All Rights Reserved.