ReadyPlanet.com
dot
dot
Scripture Union/คริสตธรรมสัมพันธ์
dot
bulletวิสัยทัศน์/Vision
bulletประวัติความเป็นมา/History
bulletคณะกรรมการ/Council
bulletหนังสือที่ระลึก 50 ปี
bulletหนังสือที่ระลึก 45 ปี
dot
คู่มือเฝ้าเดี่ยว/Daily Devotion
dot
bulletกองบรรณาธิการ
bulletบทบรรณาธิการ
bulletบทนำ / Way In
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม2021
bulletอ่านพลังประจำวัน-ธันวาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤศจิกายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-ตุลาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กันยายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านสดุดี
bulletDaily Bread (English)
bulletDaily Bread (Chinese)
bulletอ่านพระคัมภีร์ใน ๑ ปี
bulletข้อพระธรรมหนุนใจในโอกาสต่างๆ
bulletNewsletter-SU Thailand
bulletพระสัญญา/Bible Promises
dot
อธิษฐาน/Prayer
dot
bulletอธิษฐานตามพระคัมภีร์ / Pray the Word
bulletสัปดาห์อธิษฐาน/Week of Prayer
bulletอธิษฐาน/Prayer
dot
วรรณกรรมคริสเตียน/Literature
dot
bulletวรรณกรรมเด็ก/For Kids
bulletวรรณกรรมทั่วไป/General
bulletสารานุกรมพระคัมภีร์ / Encyclopedia
dot
รวีวารศึกษา/Sunday School
dot
bulletบทเรียนรวีฯ/Lessons
dot
ฝึกอบรม-ค่าย/Training & Camps
dot
bullet2021 Training - การสื่อสาร
bulletSunday School Teacher Certificate Training
bulletBig Bible Challenge Workshop
bulletค่ายวันหยุด / Holiday Camps
dot
อาสาสมัคร/Volunteer & Support Us
dot
bulletอาสาสมัคร / Volunteer
bulletสนันสนุนเรา/Support Us
dot
อัลบัมรูป/Album
dot
bulletสมัครสมาชิกพลังประจำวัน
bulletกิจกรรม/Activities
dot
Useful Links - เว็ปอื่นๆ
dot
bulletSU-International
bulletThailand Bible Society
bulletIBS-STL
bulletThe Upper Room
bulletRBC Ministries
bulletWeb คริสเตียนและอื่นๆ
dot
Newsletter

dot
bulletTest
พลังประจำวัน-17 ธันวาคม

 พลังประจำวันวันพฤหัสบดีที่ 17 ธันวาคม 2020

 

พระเมตตาของพระเจ้า

 

เตรียมจิตใจ

ใคร่ครวญถึงคำเชื้อเชิญของพระเยซู ในเพลงนี้ จงมาร่วมงานเลี้ยง ยังมีที่ว่างที่โต๊ะอาหาร ให้เรามาพบกันที่นี่ พบกับพระเจ้าผู้ทรงเปี่ยมด้วยกรุณา ผู้ทรงต้อนรับเรา” (Stuart Townend, ‘Vagabonds’, Thankyou Music, 2011)

 

อ่าน : มาระโก 2:13–17

 

เราไม่ได้มาเพื่อเรียกคนชอบธรรม แต่มาเรียกคนบาปมาระโก 2:17

 

สำรวจและใคร่ครวญ

ขณะที่ผมกำลังเขียนอยู่นี้ อังกฤษกำลังวุ่นวายเรื่องเบร๊กซิท บางคนอยากให้อังกฤษออกจาก EU เป็นอิสระจากสหภาพยุโรป ที่พวกเขามองว่าเป็นอำนาจบังคับจากภายนอก ลองจินตนาการดูว่าน่าจะมีความรู้สึกเหมือนแคว้นยูเดียในสมัยพระเยซู จักรวรรดิโรมันซึ่งเข้ามาครอบครองได้ตั้งกฎข้อบังคับทุกอย่าง และจำกัดอำนาจของราชการท้องถิ่น บางคนให้ความร่วมมือกับโรมันเช่นคนเก็บภาษีจากพวกเขา (ในขณะที่เก็บเงินเอาไว้เองมากมาย)  (ข้อ14) 

 

คนเก็บภาษีและคนบาป (คือใครก็ตามที่ไม่ทำตามธรรมเนียมทางศาสนาอย่างเคร่งครัด) ไม่ได้รับการยอมรับจากปุโรหิตและฟาริสี (ข้อ 15,16) ทำไมพระเยซูจึงเรียกคนหนึ่งในพวกนั้นให้ตามมา และแม้แต่ให้ไปกับพระองค์? คำวิจารณ์แบบเดียวกันนี้ทำให้เรานึกถึงอุปมาเรื่องแกะที่หลงหาย  เงินเหรียญที่หายไป และบุตรน้อยที่หลงหาย (ดูลูกา 15) 

 

คำเทศนาและสั่งสอนของพระเยซูมากกว่าเพียงคำพูด การแบ่งปันมื้ออาหารเป็นการแสดงออกที่ทรงพลังว่าคุณยอมรับพวกเขา มีบางสิ่งบางอย่างในพระเยซูที่ดึงดูดคนที่ศาสนสถานปฏิเสธ (ข้อ 14,15) คริสตจักรของคุณยินดีต้อนรับคนนอกมากแค่ไหน? เราได้แสดงถึงการต้อนรับของพระเยซูกับผู้ป่วยทางจิตวิญญาณหรือไม่? (ข้อ 17)

 

 

ตอบสนอง

คุณจะสำแดงความรักของพระเจ้าและยอมรับคนที่ถูกบางคนดูถูกเหยียดหยามได้อย่างไร?  
พลังประจำวัน#184-ธันวาคม

พลังประจำวัน-31 ธันวาคม
พลังประจำวัน-30 ธันวาคม
พลังประจำวัน-29 ธันวาคม
พลังประจำวัน-28 ธันวาคม
พลังประจำวัน-27 ธันวาคม
พลังประจำวัน-26 ธันวาคม
พลังประจำวัน-25 ธันวาคม
พลังประจำวัน-24 ธันวาคม
พลังประจำวัน-23 ธันวาคม
พลังประจำวัน-22 ธันวาคม
พลังประจำวัน-21 ธันวาคม
พลังประจำวัน-20 ธันวาคม
พลังประจำวัน-19 ธันวาคม
พลังประจำวัน-18 ธันวาคม
พลังประจำวัน-16 ธันวาคม
พลังประจำวัน-15 ธันวาคม
พลังประจำวัน-14 ธันวาคม
พลังประจำวัน-13 ธันวาคม
พลังประจำวัน-12 ธันวาคม
พลังประจำวัน-11 ธันวาคม
พลังประจำวัน-10 ธันวาคม
พลังประจำวัน-9 ธันวาคม
พลังประจำวัน-8 ธันวาคม
พลังประจำวัน-7 ธันวาคม
พลังประจำวัน-6 ธันวาคม
พลังประจำวัน-5 ธันวาคม
พลังประจำวัน-4 ธันวาคม
พลังประจำวัน-3 ธันวาคม
พลังประจำวัน- 2 ธันวาคม
พลังประจำวัน- 1 ธันวาคมCopyright © 2010 All Rights Reserved.