ReadyPlanet.com
dot
dot
Scripture Union/คริสตธรรมสัมพันธ์
dot
bulletวิสัยทัศน์/Vision
bulletประวัติความเป็นมา/History
bulletคณะกรรมการ/Council
dot
คู่มือเฝ้าเดี่ยว/Daily Devotion
dot
bulletกองบรรณาธิการ
bulletบทบรรณาธิการ
bulletบทนำ / Way In
bulletอ่านพลังประจำวัน-ธันวาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤศจิกายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-ตุลาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กันยายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม2020
bulletอ่านสดุดี
bulletDaily Bread (English)
bulletDaily Bread (Chinese)
bulletอ่านพระคัมภีร์ใน ๑ ปี
bulletข้อพระธรรมหนุนใจในโอกาสต่างๆ
bulletNewsletter SU Thailand
bulletพระสัญญา/Bible Promises
dot
อธิษฐาน/Prayer
dot
bulletอธิษฐานตามพระคัมภีร์ / Pray the Word
bulletสัปดาห์อธิษฐาน/Week of Prayer
bulletอธิษฐาน/Prayer Directory
dot
วรรณกรรมคริสเตียน/Literature
dot
bulletวรรณกรรมเด็ก/For Kids
bulletวรรณกรรมทั่วไป/General
bulletสารานุกรมพระคัมภีร์ / Encyclopedia
dot
รวีวารศึกษา/Sunday School
dot
bulletบทเรียนรวีฯ/Lessons
dot
ฝึกอบรม-ค่าย/Training & Camps
dot
bulletSunday School Teacher Certificate Training
bulletBig Bible Challenge Workshop
bulletค่ายวันหยุด / Holiday Camps
dot
อาสาสมัคร/Volunteer & Support Us
dot
bulletอาสาสมัคร / Volunteer
bulletสนันสนุนเรา/Support Us
dot
อัลบัมรูป/Album
dot
bulletสมัครสมาชิกพลังประจำวัน
bulletกิจกรรม/Activities
dot
Useful Links - เว็ปอื่นๆ
dot
bulletSU-International
bulletThailand Bible Society
bulletIBS-STL
bulletThe Upper Room
bulletRBC Ministries
bulletWeb คริสเตียนและอื่นๆ
dot
Newsletter

dot
พลังประจำวัน-16 ธันวาคม

 พลังประจำวันวันพุธที่ 16 ธันวาคม 2020

บุตรมนุษย์

 

เตรียมจิตใจ

ถ้าเราสารภาพบาปของเรา พระองค์ทรงซื่อสัตย์และเที่ยงธรรม ก็จะทรงโปรดยกบาปของเรา และจะทรงชำระเราให้พ้นจากการอธรรมทั้งสิ้น (1 ยอห์น 1:9)  จงเข้ามาหาพระเยซูในเวลานี้

 

อ่าน : มาระโก 2:1–12

 

บุตรมนุษย์มีสิทธิอำนาจในโลกที่จะอภัยบาปได้”  มาระโก 2:10

 

สำรวจและใคร่ครวญ

กลับมายังคาเปอรนาอุม ที่ซึ่งพระเยซูทรงแสดงสิทธิอำนาจในการสั่งสอนและรักษาโรค ฝูงชนก็รุมล้อมเข้ามาฟังพระองค์ (ข้อ 1,2) การเทศนาถูกขัดจังหวะโดยการที่มีคนหย่อนชายคนหนึ่งลงมาจากช่องบนเพดาน เพื่อนของชายคนนี้มั่นใจในสิทธิอำนาจของพระเยซูอย่างยิ่งจนทำทุกอย่างเพื่อพาเพื่อนเขามาหาพระเยซู  

 

แทนที่จะรักษาชายผู้นี้ พระเยซูกลับตรัสว่าบาปของเขาได้รับการอภัยแล้ว (ข้อ 5) นี่เป็นสิ่งที่ทุกคนต้องการมากที่สุดไม่ว่าพวกเขาจะมีความทุกข์ยากอื่นใด บางครั้งในเวลาที่เจ็บป่วย เราเริ่มถามคำถามใหญ่เกี่ยวกับชีวิตของเรา เสียใจกับการกระทำที่ผ่านมา และร้องหาการให้อภัย สิ่งนี้ไม่ได้แต่ทำให้ทุกคนประหลาดใจแต่ยังเป็นการท้าทายผู้นำศาสนาด้วย (ข้อ 6,7) การอภัยบาปเป็นอภิสิทธิ์ของพระเจ้า (ข้อ 7) ดังนั้นพระเยซูกำลังกล่าวอ้างครั้งใหญ่ การรักษาคนง่อยได้ถูกเปรียบเทียบโดยตรงกับการอภัยบาป! (ข้อ 9,10)

 

เป็นครั้งแรกในพระธรรมมาระโก ที่พระเยซูตรัสว่าพระองค์ทรงเป็นบุตรมนุษย์  สิ่งนี้เตือนให้ประชาชนนึกถึงภาพพระผู้ช่วยให้รอดในนิมิตของดาเนียล (ดาเนียล 7:13,14) พระเยซูทรงมีสิทธิอำนาจที่จะอภัยบาปและรักษาโรค เพราะพระองค์เสด็จจากสวรรค์เพื่อสถาปนาแผ่นดินของพระเจ้า (ข้อ 10)

 

ตอบสนอง

จงสรรเสริญนมัสการบุตรมนุษย์ และนำคนทั้งหลายที่คุณห่วงใยมาหาพระองค์ ดังเช่นเพื่อนของคนง่อยที่นำเขามาวางต่อหน้าพระพักตร์พระองค์  
พลังประจำวัน#184-ธันวาคม

พลังประจำวัน-31 ธันวาคม
พลังประจำวัน-30 ธันวาคม
พลังประจำวัน-29 ธันวาคม
พลังประจำวัน-28 ธันวาคม
พลังประจำวัน-27 ธันวาคม
พลังประจำวัน-26 ธันวาคม
พลังประจำวัน-25 ธันวาคม
พลังประจำวัน-24 ธันวาคม
พลังประจำวัน-23 ธันวาคม
พลังประจำวัน-22 ธันวาคม
พลังประจำวัน-21 ธันวาคม
พลังประจำวัน-20 ธันวาคม
พลังประจำวัน-19 ธันวาคม
พลังประจำวัน-18 ธันวาคม
พลังประจำวัน-17 ธันวาคม
พลังประจำวัน-15 ธันวาคม
พลังประจำวัน-14 ธันวาคม
พลังประจำวัน-13 ธันวาคม
พลังประจำวัน-12 ธันวาคม
พลังประจำวัน-11 ธันวาคม
พลังประจำวัน-10 ธันวาคม
พลังประจำวัน-9 ธันวาคม
พลังประจำวัน-8 ธันวาคม
พลังประจำวัน-7 ธันวาคม
พลังประจำวัน-6 ธันวาคม
พลังประจำวัน-5 ธันวาคม
พลังประจำวัน-4 ธันวาคม
พลังประจำวัน-3 ธันวาคม
พลังประจำวัน- 2 ธันวาคม
พลังประจำวัน- 1 ธันวาคมCopyright © 2010 All Rights Reserved.