ReadyPlanet.com
dot
dot
Scripture Union/คริสตธรรมสัมพันธ์
dot
bulletวิสัยทัศน์/Vision
bulletประวัติความเป็นมา/History
bulletคณะกรรมการ/Council
dot
คู่มือเฝ้าเดี่ยว/Daily Devotion
dot
bulletกองบรรณาธิการ
bulletบทบรรณาธิการ
bulletบทนำ / Way In
bulletอ่านพลังประจำวัน-ธันวาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤศจิกายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-ตุลาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กันยายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม2020
bulletอ่านพลังประจำวัน-ธันวาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤศจิกายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-ตุลาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กันยายน
bulletอ่านสดุดี
bulletDaily Bread (English)
bulletDaily Bread (Chinese)
bulletอ่านพระคัมภีร์ใน ๑ ปี
bulletข้อพระธรรมหนุนใจในโอกาสต่างๆ
bulletNewsletter SU Thailand
bulletพระสัญญา/Bible Promises
dot
อธิษฐาน/Prayer
dot
bulletสัปดาห์อธิษฐาน/Week of Prayer
bulletอธิษฐาน/Prayer Directory
dot
วรรณกรรมคริสเตียน/Literature
dot
bulletวรรณกรรมเด็ก/For Kids
bulletวรรณกรรมทั่วไป/General
bulletสารานุกรมพระคัมภีร์ / Encyclopedia
dot
รวีวารศึกษา/Sunday School
dot
bulletบทเรียนรวีฯ/Lessons
dot
ฝึกอบรม-ค่าย/Training & Camps
dot
bulletSunday School Teacher Certificate Training
bulletBig Bible Challenge Workshop
bulletค่ายวันหยุด / Holiday Camps
dot
อาสาสมัคร/Volunteer & Support Us
dot
bulletอาสาสมัคร / Volunteer
bulletสนันสนุนเรา/Support Us
dot
อัลบัมรูป/Album
dot
bulletสมัครสมาชิกพลังประจำวัน
bulletกิจกรรม/Activities
dot
Useful Links - เว็ปอื่นๆ
dot
bulletSU-International
bulletThailand Bible Society
bulletIBS-STL
bulletThe Upper Room
bulletRBC Ministries
bulletWeb คริสเตียนและอื่นๆ
dot
Newsletter

dot
พลังประจำวัน-14 ธันวาคม

 พลังประจำวันวันจันทร์ที่ 14 ธันวาคม 2020

 

จัดลำดับความสำคัญ

 

เตรียมจิตใจ

     “ข้าแต่พระยาห์เวห์ ยามเช้าพระองค์ทรงสดับเสียงข้าพระองค์ ยามเช้าข้าพระองค์เตรียมคำอธิษฐานแด่พระองค์ และเฝ้าคอยอยู่ (สดุดี 5:3) วันนี้คุณจะร้องทูลเรื่องใดต่อพระองค์?

 

อ่าน : มาระโก 1:35–39

ในเวลาเช้ามืดพระองค์ทรงลุกขึ้นเสด็จออกไปยังที่สงบ และทรงอธิษฐานที่นั่น (มาระโก 1:35)

 

สำรวจและใคร่ครวญ

ช่างเป็นวันที่น่าประทับใจของพระเยซูผู้คนที่ศาลาธรรมต่างอัศจรรย์ในคำสั่งสอนของพระองค์ คนป่วยหลายคนได้รับการรักษาและคนที่ถูกผีสิงก็ได้รับปลดปล่อย ในวันต่อมา พระองค์ทรงลุกขึ้นแต่เช้าเพื่อใช้เวลาอธิษฐาน (ข้อ 35) 

 

คำที่แปลว่า ที่สงบ” (ข้อ 35) เป็นคำเดียวกันกับ ถิ่นทุรกันดารในข้อ 12  หลังจากเริ่มพันธกิจกับประชาชน พระองค์ทรงปลีกตัวออกไปเพื่อใช้เวลากับพระบิดาเพื่อจดจ่อกับภารกิจและกลยุทธ์ที่พระองค์จะใช้ในการประกาศข่าวประเสริฐเรื่องแผ่นดินของพระเจ้า สาวกอาจคาดหวังให้ทรงรักษาและสั่งสอนต่อไปในคาเปอรนาอุม แต่ภารกิจของพระองค์กว้างกว่านั้นมาก (ข้อ 38,39) ต้องทรงสั่งสอนเรื่องแผ่นดินสวรรค์ในเมือง อื่นๆ ต่อไปอีก พระเยซูทรงมุ่งมั่นในพันธกิจของพระองค์

 

ผมเคยรู้จักผู้รับใช้ท่านหนึ่งซึ่งทำพันธกิจในหลายคริสตจักร  ท่านมักจะไปยังคริสตจักรเล็กๆ ที่กำลังดิ้นรนและจะเสริมสร้างที่นั่นด้วยทักษะในการสอนและการอภิบาลของท่าน  เมื่อคริสตจักรนั้นเริ่มมั่นคงขึ้น ท่านก็จะย้ายไปช่วยยังคริสตจักรเล็กๆ อีกแห่งหนึ่ง นี่อาจไม่ใช่วิธีการสร้างชื่อเสียงให้ตัวเอง แต่เป็นการทรงเรียกจากพระเจ้า  

 

ตอบสนอง

คุณมีเวลาปลีกตัวออกไปเพื่อใคร่ครวญดูว่า อะไรคือสิ่งสำคัญอันดับแรกของคุณไหม?
คุณจำเป็นต้องจัดเวลาทำสิ่งสำคัญนี้เดี๋ยวนี้หรือไม่?  
พลังประจำวัน#184-ธันวาคม

พลังประจำวัน-31 ธันวาคม
พลังประจำวัน-30 ธันวาคม
พลังประจำวัน-29 ธันวาคม
พลังประจำวัน-28 ธันวาคม
พลังประจำวัน-27 ธันวาคม
พลังประจำวัน-26 ธันวาคม
พลังประจำวัน-25 ธันวาคม
พลังประจำวัน-24 ธันวาคม
พลังประจำวัน-23 ธันวาคม
พลังประจำวัน-22 ธันวาคม
พลังประจำวัน-21 ธันวาคม
พลังประจำวัน-20 ธันวาคม
พลังประจำวัน-19 ธันวาคม
พลังประจำวัน-18 ธันวาคม
พลังประจำวัน-17 ธันวาคม
พลังประจำวัน-16 ธันวาคม
พลังประจำวัน-15 ธันวาคม
พลังประจำวัน-13 ธันวาคม
พลังประจำวัน-12 ธันวาคม
พลังประจำวัน-11 ธันวาคม
พลังประจำวัน-10 ธันวาคม
พลังประจำวัน-9 ธันวาคม
พลังประจำวัน-8 ธันวาคม
พลังประจำวัน-7 ธันวาคม
พลังประจำวัน-6 ธันวาคม
พลังประจำวัน-5 ธันวาคม
พลังประจำวัน-4 ธันวาคม
พลังประจำวัน-3 ธันวาคม
พลังประจำวัน- 2 ธันวาคม
พลังประจำวัน- 1 ธันวาคมCopyright © 2010 All Rights Reserved.