ReadyPlanet.com
dot
dot
Scripture Union/คริสตธรรมสัมพันธ์
dot
bulletวิสัยทัศน์/Vision
bulletประวัติความเป็นมา/History
bulletคณะกรรมการ/Council
dot
คู่มือเฝ้าเดี่ยว/Daily Devotion
dot
bulletกองบรรณาธิการ
bulletบทบรรณาธิการ
bulletบทนำ / Way In
bulletอ่านพลังประจำวัน-ธันวาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤศจิกายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-ตุลาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กันยายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม2020
bulletอ่านสดุดี
bulletDaily Bread (English)
bulletDaily Bread (Chinese)
bulletอ่านพระคัมภีร์ใน ๑ ปี
bulletข้อพระธรรมหนุนใจในโอกาสต่างๆ
bulletNewsletter SU Thailand
bulletพระสัญญา/Bible Promises
dot
อธิษฐาน/Prayer
dot
bulletอธิษฐานตามพระคัมภีร์ / Pray the Word
bulletสัปดาห์อธิษฐาน/Week of Prayer
bulletอธิษฐาน/Prayer Directory
dot
วรรณกรรมคริสเตียน/Literature
dot
bulletวรรณกรรมเด็ก/For Kids
bulletวรรณกรรมทั่วไป/General
bulletสารานุกรมพระคัมภีร์ / Encyclopedia
dot
รวีวารศึกษา/Sunday School
dot
bulletบทเรียนรวีฯ/Lessons
dot
ฝึกอบรม-ค่าย/Training & Camps
dot
bulletSunday School Teacher Certificate Training
bulletBig Bible Challenge Workshop
bulletค่ายวันหยุด / Holiday Camps
dot
อาสาสมัคร/Volunteer & Support Us
dot
bulletอาสาสมัคร / Volunteer
bulletสนันสนุนเรา/Support Us
dot
อัลบัมรูป/Album
dot
bulletสมัครสมาชิกพลังประจำวัน
bulletกิจกรรม/Activities
dot
Useful Links - เว็ปอื่นๆ
dot
bulletSU-International
bulletThailand Bible Society
bulletIBS-STL
bulletThe Upper Room
bulletRBC Ministries
bulletWeb คริสเตียนและอื่นๆ
dot
Newsletter

dot
พลังประจำวัน-15 ธันวาคม

พลังประจำวันวันอังคารที่ 15 ธันวาคม 2020

 

การควบคุมการติดเชื้อ

 

เตรียมจิตใจ

ใช้ประโยคนี้ในเพลงเพื่อช่วยเตรียมใจคุณให้รับฟังพระวจนะของพระเจ้า  ขอทรงชำระจิตใจข้าให้บริสุทธิ์ ขอทรงชำระข้าจากภายใน และทำให้ศักดิ์สิทธิ์” (‘Refiner’s Fire’, Brian Doerksen, Mercy/Vineyard Publishing (ASCAP), 1990)

 

อ่าน : มาระโก 1:40–45

 

เพียงแต่พระองค์พอพระทัย ก็จะทรงบันดาลให้ข้าพระองค์หายสะอาดได้มาระโก 1:40

 

 

สำรวจและใคร่ครวญ

เข้าไปในโรงพยาบาลไหนก็ได้ในสมัยนี้และคุณก็จะเห็นเจลแอลกอฮอล์และป้ายประกาศการป้องกันการติดเชื้อเกือบทุกทางเข้าออก เราตระหนักถึงความจำเป็นในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค เรารู้ว่าการติดเชื้อสามารถแพร่ระบาดได้ง่าย  ในสมัยของพระเยซู ด้วยความกังวลแบบเดียวกันที่ต้องกันคนเป็นโรคเรื้อนออกห่างไปจากผู้คน  

 

น่าเสียดายที่คำว่าโรคเรื้อนครอบคลุมโรคทางผิวหนังหลากหลายชนิด ซึ่งบางชนิดเรารู้กันในปัจจุบันนี้ว่าไม่ติดต่อสู่คนอื่น  คนเป็นโรคเรื้อนถูกกันออกจากคนอื่นๆ แม้กระทั่งจากพระวิหาร เพราะถือว่าไม่สะอาดพอที่จะเข้าร่วมพิธีได้  ผู้สอนศาสนาอย่างพระเยซูอาจได้รับการคาดหวังว่าจะอยู่ห่างจากคนเป็นโรคเรื้อน แต่เมื่อชายคนนี้ร้องให้ช่วย  ด้วยความสงสาร (ข้อ 41) พระองค์ทรงหยุดและยื่นพระหัตถ์แตะต้องเขา 

 

เมื่อพระเยซูทรงแตะต้องเขา มีสิ่งที่ไม่คาดฝันเกิดขึ้น แทนที่พระองค์จะแปดเปื้อน กลับกลายเป็นว่าคนเป็นโรคเรื้อนได้รับการชำระและหายจากโรค เป็นความจริงซึ่งปุโรหิตสามารถตรวจสอบได้ (เลวีนิติ 14:2–32) เพราะประชาชนไม่เชื่อฟังคำขอของพระเยซูที่ไม่ให้บอกใคร เรื่องที่พระองค์ทรงแตะต้องคนโรคเรื้อนก็แพร่ออกไป (ข้อ 45) พระเยซูผู้ที่สัมผัสคนโรคเรื้อนเพื่อชำระเขาให้สะอาดคือองค์เดียวกับผู้ซึ่งสัมผัสความบาปของเราเพื่อทำให้เราชอบธรรม (2 โครินธ์ 5:21)

 

ตอบสนอง

ขอบคุณพระเยซูสำหรับราคาที่ทรงจ่ายเพื่อชำระเรา คุณสามารถตอบสนองด้วยการออกไปช่วยคนที่ด้อยโอกาสในสังคมของคุณได้ไหม
พลังประจำวัน#184-ธันวาคม

พลังประจำวัน-31 ธันวาคม
พลังประจำวัน-30 ธันวาคม
พลังประจำวัน-29 ธันวาคม
พลังประจำวัน-28 ธันวาคม
พลังประจำวัน-27 ธันวาคม
พลังประจำวัน-26 ธันวาคม
พลังประจำวัน-25 ธันวาคม
พลังประจำวัน-24 ธันวาคม
พลังประจำวัน-23 ธันวาคม
พลังประจำวัน-22 ธันวาคม
พลังประจำวัน-21 ธันวาคม
พลังประจำวัน-20 ธันวาคม
พลังประจำวัน-19 ธันวาคม
พลังประจำวัน-18 ธันวาคม
พลังประจำวัน-17 ธันวาคม
พลังประจำวัน-16 ธันวาคม
พลังประจำวัน-14 ธันวาคม
พลังประจำวัน-13 ธันวาคม
พลังประจำวัน-12 ธันวาคม
พลังประจำวัน-11 ธันวาคม
พลังประจำวัน-10 ธันวาคม
พลังประจำวัน-9 ธันวาคม
พลังประจำวัน-8 ธันวาคม
พลังประจำวัน-7 ธันวาคม
พลังประจำวัน-6 ธันวาคม
พลังประจำวัน-5 ธันวาคม
พลังประจำวัน-4 ธันวาคม
พลังประจำวัน-3 ธันวาคม
พลังประจำวัน- 2 ธันวาคม
พลังประจำวัน- 1 ธันวาคมCopyright © 2010 All Rights Reserved.