ReadyPlanet.com
dot
dot
Scripture Union/คริสตธรรมสัมพันธ์
dot
bulletวิสัยทัศน์/Vision
bulletประวัติความเป็นมา/History
bulletคณะกรรมการ/Council
bulletหนังสือที่ระลึก 50 ปี
bulletหนังสือที่ระลึก 45 ปี
dot
คู่มือเฝ้าเดี่ยว/Daily Devotion
dot
bulletกองบรรณาธิการ
bulletบทบรรณาธิการ
bulletบทนำ / Way In
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม2021
bulletอ่านพลังประจำวัน-ธันวาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤศจิกายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-ตุลาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กันยายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม2020
bulletอ่านสดุดี
bulletDaily Bread (English)
bulletDaily Bread (Chinese)
bulletอ่านพระคัมภีร์ใน ๑ ปี
bulletข้อพระธรรมหนุนใจในโอกาสต่างๆ
bulletNewsletter-SU Thailand
bulletพระสัญญา/Bible Promises
dot
อธิษฐาน/Prayer
dot
bulletอธิษฐานตามพระคัมภีร์ / Pray the Word
bulletสัปดาห์อธิษฐาน/Week of Prayer
bulletอธิษฐาน/Prayer
dot
วรรณกรรมคริสเตียน/Literature
dot
bulletวรรณกรรมเด็ก/For Kids
bulletวรรณกรรมทั่วไป/General
bulletสารานุกรมพระคัมภีร์ / Encyclopedia
dot
รวีวารศึกษา/Sunday School
dot
bulletบทเรียนรวีฯ/Lessons
dot
ฝึกอบรม-ค่าย/Training & Camps
dot
bullet2021 Training - การสื่อสาร
bulletSunday School Teacher Certificate Training
bulletBig Bible Challenge Workshop
bulletค่ายวันหยุด / Holiday Camps
dot
อาสาสมัคร/Volunteer & Support Us
dot
bulletอาสาสมัคร / Volunteer
bulletสนันสนุนเรา/Support Us
dot
อัลบัมรูป/Album
dot
bulletสมัครสมาชิกพลังประจำวัน
bulletกิจกรรม/Activities
dot
Useful Links - เว็ปอื่นๆ
dot
bulletSU-International
bulletThailand Bible Society
bulletIBS-STL
bulletThe Upper Room
bulletRBC Ministries
bulletWeb คริสเตียนและอื่นๆ
dot
Newsletter

dot
bulletTest
พลังประจำวัน-13 ธันวาคม

 พลังประจำวันวันอาทิตย์ที่ 13 ธันวาคม 2020

เป็นเวลาเล่าเรื่อง

 

เตรียมจิตใจ:

เมื่อฉันมองย้อนกลับไปในชีวิตตัวเอง นึกถึงเหตุการณ์และความสัมพันธ์ต่างๆ ที่หล่อหลอมตัวฉันมากที่สุด  ฉันนำสิ่งเหล่านั้นมามอบแด่พระเจ้าเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการขอบพระคุณและการนมัสการของฉัน

 

อ่าน : สดุดี 114

เมื่ออิสราเอลออกจากอียิปต์ คือวงศ์วานของยาโคบออกจากชนชาติต่างภาษา ยูดาห์กลายเป็นสถานนมัสการของพระองค์ อิสราเอลกลายเป็นราชอาณาจักรของพระองค์

สดุดี 114:1-2

 

สำรวจและใคร่ครวญ:

 

สำหรับสังคมและวัฒนธรรมมากมาย ความหมายของชีวิตถูกเล่าผ่านเรื่องราวและสัญลักษณ์  ตำนาน นิทาน วีรบุรุษและผู้ร้าย มักถูกจดจำในบทกวีและบทเพลง  สำหรับประชาชนของอิสราเอล ความรู้สึกของพวกเขาในการเป็นประชากรที่พระเจ้าทรงเลือก (ข้อ 2) ได้รับการเล่าอย่างสม่ำเสมอตลอดพันธสัญญาเดิม  และอัตลักษณ์นี้แยกไม่ออกจากพระราชกิจอันยิ่งใหญ่ของพระเจ้าในการทรงสร้างและประวัติศาสตร์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องราวมหากาพย์ของการอพยพ

 

บทสดุดีนี้ใช้จินตภาพในบทกวี เพื่อจับภาพอำนาจอธิปไตยเหนือธรรมชาติของพระเจ้า ในขณะที่พระองค์ปลดปล่อยผู้คนจากการเป็นทาส และนำพวกเขาไปสู่อิสรภาพ  การทรงสร้างเป็นเรื่องน่าประหลาดใจที่ได้พบเห็นเป็นพยาน  ทะเลแดงและแม่น้ำจอร์แดนน่าหวาดกลัว (ข้อ 3) ในขณะที่ภูเขาและเนินเขากระโดดเหมือนแกะและลูกแกะ (ข้อ 4)  เมื่อต้องเผชิญกับพลังดังกล่าว แผ่นดินจึงสั่นสะเทือนเฉพาะพระพักตร์ (ข้อ 7)

 

คริสตจักรได้สืบสานประเพณีอันยาวนานในการร้องเพลงประวัติศาสตร์แห่งการไถ่บาปในเพลงนมัสการ  อัครสาวกเปาโลเรียกร้องให้ผู้คนในคริสตจักรในเมืองเอเฟซัส

ร้องเพลงสดุดีและเพลงฝ่ายจิตวิญญาณขณะที่พวกเขาขอบพระคุณพระเยซู (เอเฟซัส 5:19)

 

ตอบสนอง:

เมื่อเรานมัสการพระเจ้าต่อไป ให้เรามาพูด อ่านหรือร้องเป็นเพลงบทสดุดีนี้กัน โมทนาขอบพระคุณพระเจ้าสำหรับพระราชกิจอันยิ่งใหญ่ของพระองค์ในการสิ้นพระชนม์และการฟื้นคืนพระชนม์ของพระเยซู

 
พลังประจำวัน#184-ธันวาคม

พลังประจำวัน-31 ธันวาคม
พลังประจำวัน-30 ธันวาคม
พลังประจำวัน-29 ธันวาคม
พลังประจำวัน-28 ธันวาคม
พลังประจำวัน-27 ธันวาคม
พลังประจำวัน-26 ธันวาคม
พลังประจำวัน-25 ธันวาคม
พลังประจำวัน-24 ธันวาคม
พลังประจำวัน-23 ธันวาคม
พลังประจำวัน-22 ธันวาคม
พลังประจำวัน-21 ธันวาคม
พลังประจำวัน-20 ธันวาคม
พลังประจำวัน-19 ธันวาคม
พลังประจำวัน-18 ธันวาคม
พลังประจำวัน-17 ธันวาคม
พลังประจำวัน-16 ธันวาคม
พลังประจำวัน-15 ธันวาคม
พลังประจำวัน-14 ธันวาคม
พลังประจำวัน-12 ธันวาคม
พลังประจำวัน-11 ธันวาคม
พลังประจำวัน-10 ธันวาคม
พลังประจำวัน-9 ธันวาคม
พลังประจำวัน-8 ธันวาคม
พลังประจำวัน-7 ธันวาคม
พลังประจำวัน-6 ธันวาคม
พลังประจำวัน-5 ธันวาคม
พลังประจำวัน-4 ธันวาคม
พลังประจำวัน-3 ธันวาคม
พลังประจำวัน- 2 ธันวาคม
พลังประจำวัน- 1 ธันวาคมCopyright © 2010 All Rights Reserved.