ReadyPlanet.com
dot
dot
Scripture Union/คริสตธรรมสัมพันธ์
dot
bulletวิสัยทัศน์/Vision
bulletประวัติความเป็นมา/History
bulletคณะกรรมการ/Council
dot
คู่มือเฝ้าเดี่ยว/Daily Devotion
dot
bulletกองบรรณาธิการ
bulletบทบรรณาธิการ
bulletบทนำ / Way In
bulletอ่านพลังประจำวัน-ธันวาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤศจิกายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-ตุลาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กันยายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม2020
bulletอ่านพลังประจำวัน-ธันวาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤศจิกายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-ตุลาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กันยายน
bulletอ่านสดุดี
bulletDaily Bread (English)
bulletDaily Bread (Chinese)
bulletอ่านพระคัมภีร์ใน ๑ ปี
bulletข้อพระธรรมหนุนใจในโอกาสต่างๆ
bulletNewsletter SU Thailand
bulletพระสัญญา/Bible Promises
dot
อธิษฐาน/Prayer
dot
bulletสัปดาห์อธิษฐาน/Week of Prayer
bulletอธิษฐาน/Prayer Directory
dot
วรรณกรรมคริสเตียน/Literature
dot
bulletวรรณกรรมเด็ก/For Kids
bulletวรรณกรรมทั่วไป/General
bulletสารานุกรมพระคัมภีร์ / Encyclopedia
dot
รวีวารศึกษา/Sunday School
dot
bulletบทเรียนรวีฯ/Lessons
dot
ฝึกอบรม-ค่าย/Training & Camps
dot
bulletSunday School Teacher Certificate Training
bulletBig Bible Challenge Workshop
bulletค่ายวันหยุด / Holiday Camps
dot
อาสาสมัคร/Volunteer & Support Us
dot
bulletอาสาสมัคร / Volunteer
bulletสนันสนุนเรา/Support Us
dot
อัลบัมรูป/Album
dot
bulletสมัครสมาชิกพลังประจำวัน
bulletกิจกรรม/Activities
dot
Useful Links - เว็ปอื่นๆ
dot
bulletSU-International
bulletThailand Bible Society
bulletIBS-STL
bulletThe Upper Room
bulletRBC Ministries
bulletWeb คริสเตียนและอื่นๆ
dot
Newsletter

dot
พลังประจำวัน-11 ธันวาคม

พลังประจำวันวันศุกร์ที่ 11 ธันวาคม 2020

 

ผู้มีสิทธิอำนาจ

 

เตรียมจิตใจ

นึกถึงใครบางคนที่คุณรู้จักและเคารพในสิทธิอำนาจของเขา  อะไรทำให้พวกเขาเป็นคนพิเศษ

 

อ่าน : มาระโก 1:21–28

คนทั้งหลายก็อัศจรรย์ใจด้วยคำสอนของพระองค์ เพราะว่าพระองค์ทรงสั่งสอนพวกเขาด้วยสิทธิอำนาจ ไม่เหมือนพวกธรรมาจารย์ (มาระโก 1:22)

 

สำรวจและใคร่ครวญ

ขณะยังเป็นนักศึกษาปริญญาตรี ผมเคยได้ยินคนคนหนึ่งพูดถึงเรื่องเลเซอร์อย่างมีสิทธิอำนาจ ศาสตราจารย์ อาเธอร์ ชาวโลว์ (คริสเตียนที่ร้อนรนและเคยได้รับรางวัลโนเบล) เป็นวิทยากรรับเชิญ ท่านเป็นผู้ร่วมคิดค้นเลเซอร์ ท่านจึงสามารถบรรยายเรื่องนี้ได้อย่างมีสิทธิอำนาจอย่างที่ไม่มีใครเทียบได้    

 

อะไรทำให้คนที่ฟังพระเยซูในธรรมศาลากล่าวว่าทรงสั่งสอนด้วยสิทธิอำนาจ (ข้อ27)? ไม่เหมือนผู้อื่นที่สั่งสอนในธรรมศาลา พระองค์ไม่ได้ทรงอ้างถึงสิ่งที่คนอื่นๆ เขียนถึงพระเจ้า แต่ทรงรู้จักพระบิดาอย่างลึกซึ้ง (ข้อ 22) พระปัญญาของพระองค์สำแดงออกมาชัดเจน แต่มีอะไรในสิทธิอำนาจนั้นมากกว่าสไตล์การพูดของพระองค์ เมื่อพระเยซูตรัส สิ่งนั้นก็เกิดขึ้น (ข้อ 25,26)  ทรงเรียกให้คนตามพระองค์มา พวกเขาก็ติดตามพระองค์ ในตอนนี้ คำสั่งสอนของพระองค์ในธรรมศาลาก็มีผลต่อชายที่มีผีโสโครกสิงและผีนั้นก็ยอมรับในสิทธิอำนาจของพระองค์ (ข้อ 24) เมื่อพระองค์ทรงสั่ง คนป่วยก็หายโรค มาระโกต้องการให้เรารู้ว่าพระเยซูไม่ได้เป็นแค่คนดีหรือครูที่ฉลาด แต่ทรงเป็นผู้มีสิทธิอำนาจ 

 

มาระโกกำลังแนะนำให้เรารู้จักกับพระเมสสิยาห์ที่ทรงสัญญาไว้ ผู้ที่เราต้องตอบสนองการทรงเรียกของพระองค์ เหมือนสาวกคนแรกๆ เมื่อเราได้รู้จักพระองค์มากขึ้น เราก็จะสามารตอบสนองการทรงเรียกของพระองค์ในชีวิตของเรา 

 

ตอบสนอง

มีด้านใดในชีวิตของเราที่ไม่ได้ขึ้นกับสิทธิอำนาจของพระเยซูบ้าง? ขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงช่วยนำสิ่งหล่านั้นกลับสู่พระองค์ในเวลานี้  
พลังประจำวัน#184-ธันวาคม

พลังประจำวัน-31 ธันวาคม
พลังประจำวัน-30 ธันวาคม
พลังประจำวัน-29 ธันวาคม
พลังประจำวัน-28 ธันวาคม
พลังประจำวัน-27 ธันวาคม
พลังประจำวัน-26 ธันวาคม
พลังประจำวัน-25 ธันวาคม
พลังประจำวัน-24 ธันวาคม
พลังประจำวัน-23 ธันวาคม
พลังประจำวัน-22 ธันวาคม
พลังประจำวัน-21 ธันวาคม
พลังประจำวัน-20 ธันวาคม
พลังประจำวัน-19 ธันวาคม
พลังประจำวัน-18 ธันวาคม
พลังประจำวัน-17 ธันวาคม
พลังประจำวัน-16 ธันวาคม
พลังประจำวัน-15 ธันวาคม
พลังประจำวัน-14 ธันวาคม
พลังประจำวัน-13 ธันวาคม
พลังประจำวัน-12 ธันวาคม
พลังประจำวัน-10 ธันวาคม
พลังประจำวัน-9 ธันวาคม
พลังประจำวัน-8 ธันวาคม
พลังประจำวัน-7 ธันวาคม
พลังประจำวัน-6 ธันวาคม
พลังประจำวัน-5 ธันวาคม
พลังประจำวัน-4 ธันวาคม
พลังประจำวัน-3 ธันวาคม
พลังประจำวัน- 2 ธันวาคม
พลังประจำวัน- 1 ธันวาคมCopyright © 2010 All Rights Reserved.