ReadyPlanet.com
dot
dot
Scripture Union/คริสตธรรมสัมพันธ์
dot
bulletวิสัยทัศน์/Vision
bulletประวัติความเป็นมา/History
bulletคณะกรรมการ/Council
dot
คู่มือเฝ้าเดี่ยว/Daily Devotion
dot
bulletกองบรรณาธิการ
bulletบทบรรณาธิการ
bulletบทนำ / Way In
bulletอ่านพลังประจำวัน-ธันวาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤศจิกายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-ตุลาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กันยายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม2020
bulletอ่านพลังประจำวัน-ธันวาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤศจิกายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-ตุลาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กันยายน
bulletอ่านสดุดี
bulletDaily Bread (English)
bulletDaily Bread (Chinese)
bulletอ่านพระคัมภีร์ใน ๑ ปี
bulletข้อพระธรรมหนุนใจในโอกาสต่างๆ
bulletNewsletter SU Thailand
bulletพระสัญญา/Bible Promises
dot
อธิษฐาน/Prayer
dot
bulletสัปดาห์อธิษฐาน/Week of Prayer
bulletอธิษฐาน/Prayer Directory
dot
วรรณกรรมคริสเตียน/Literature
dot
bulletวรรณกรรมเด็ก/For Kids
bulletวรรณกรรมทั่วไป/General
bulletสารานุกรมพระคัมภีร์ / Encyclopedia
dot
รวีวารศึกษา/Sunday School
dot
bulletบทเรียนรวีฯ/Lessons
dot
ฝึกอบรม-ค่าย/Training & Camps
dot
bulletSunday School Teacher Certificate Training
bulletBig Bible Challenge Workshop
bulletค่ายวันหยุด / Holiday Camps
dot
อาสาสมัคร/Volunteer & Support Us
dot
bulletอาสาสมัคร / Volunteer
bulletสนันสนุนเรา/Support Us
dot
อัลบัมรูป/Album
dot
bulletสมัครสมาชิกพลังประจำวัน
bulletกิจกรรม/Activities
dot
Useful Links - เว็ปอื่นๆ
dot
bulletSU-International
bulletThailand Bible Society
bulletIBS-STL
bulletThe Upper Room
bulletRBC Ministries
bulletWeb คริสเตียนและอื่นๆ
dot
Newsletter

dot
พลังประจำวัน-9 ธันวาคม

 พลังประจำวันวันพุธที่ 9 ธันวาคม 2020

พร้อมสำหรับความท้าทาย

 

เตรียมจิตใจ

นึกถึงตอนที่คุณได้รับบทบาทใหม่หรือเผชิญกับความท้าทาย อะไรช่วยให้คุณจัดการกับมันได้? วันนี้คุณกำลังเผชิญกับความท้าทายอะไรบ้าง?  

 

อ่าน : มาระโก 1:9-13   

 

ท่านเป็นบุตรที่รักของเรา เราชอบใจท่านมากมาระโก 1:11

 

สำรวจและใคร่ครวญ 

เมื่อคุณเริ่มงานใหม่หรือเริ่มบทบาทใหม่ มักจะมีเวลาให้เตรียมตัวและมีการแนะนำล่วงหน้า ก่อนพระเยซูจะทรงเริ่มพันธกิจกับประชาชน พระเยซูทรงถูกส่งไปในการทดลองโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ (ข้อ 12)  มัทธิวและลูกาให้รายละเอียดกับเราเรื่องการทดลองบางประการที่ทรงเผชิญ (มัทธิว 4:1-11, ลูกา 4: 1-13) แต่ในที่นี้ มาระโกยินดีที่จะบอกเราเพียงว่าพระเยซูทรงประทับอยู่ในถิ่นทุรกันดารถึง 40 วัน และทรงถูกมารล่อลวง ดูเหมือนจะมีความจำเป็นที่พระเยซูต้องทรงตระหนักถึงสิ่งสำคัญอันดับต้นๆ ก่อนที่พันธกิจของพระเองค์จะเริ่มขึ้นอย่างจริงจัง 

 

ในการรับบัพติศมา พระเยซูทรงได้รับสิ่งที่พระองค์ต้องใช้เพื่อเผชิญกับการทดลอง แผ่นดินสวรรค์และแผ่นดินโลกได้มาบรรจบกันเมื่อพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงเสด็จลงมาดุจนกพิราบประทับบนพระเยซูและมีพระสุรเสียงดังจากฟ้าสวรรค์กล่าวว่าทรงเป็นบุตรที่รักของพระเจ้า (ข้อ 11) พระเยซูจึงได้ทรงเผชิญกับการทดลองด้วยความมั่นใจและเตรียมพร้อม และสังเกตว่า มี ทูตสวรรค์มาปรนนิบัติพระองค์” (ข้อ 13)   

 

น่าอัศจรรย์ เมื่อเรามาเป็นคริสเตียน เราได้ถูกรับเข้าสู่ครอบครัวของพระองค์ และได้รับพระวิญญาณบริสุทธิ์องค์เดียวกัน และเพราะท่านทั้งหลายเป็นบุตรแล้วพระองค์จึงทรงใช้พระวิญญาณแห่งพระบุตรของพระองค์เข้ามาในใจของเราร้องว่า อับบา” (พ่อ)
(
กาลาเทีย 4:6).

 

ตอบสนอง

คุณกำลังเผชิญกับความท้าทายหรือการทดลองอยู่หรือเปล่า? ใช้เวลาสักครู่ระลึกว่าคุณเผชิญเรื่องเหล่านั้นในฐานะลูกของพระเจ้า และได้รับการเสริมกำลังจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ 
พลังประจำวัน#184-ธันวาคม

พลังประจำวัน-31 ธันวาคม
พลังประจำวัน-30 ธันวาคม
พลังประจำวัน-29 ธันวาคม
พลังประจำวัน-28 ธันวาคม
พลังประจำวัน-27 ธันวาคม
พลังประจำวัน-26 ธันวาคม
พลังประจำวัน-25 ธันวาคม
พลังประจำวัน-24 ธันวาคม
พลังประจำวัน-23 ธันวาคม
พลังประจำวัน-22 ธันวาคม
พลังประจำวัน-21 ธันวาคม
พลังประจำวัน-20 ธันวาคม
พลังประจำวัน-19 ธันวาคม
พลังประจำวัน-18 ธันวาคม
พลังประจำวัน-17 ธันวาคม
พลังประจำวัน-16 ธันวาคม
พลังประจำวัน-15 ธันวาคม
พลังประจำวัน-14 ธันวาคม
พลังประจำวัน-13 ธันวาคม
พลังประจำวัน-12 ธันวาคม
พลังประจำวัน-11 ธันวาคม
พลังประจำวัน-10 ธันวาคม
พลังประจำวัน-8 ธันวาคม
พลังประจำวัน-7 ธันวาคม
พลังประจำวัน-6 ธันวาคม
พลังประจำวัน-5 ธันวาคม
พลังประจำวัน-4 ธันวาคม
พลังประจำวัน-3 ธันวาคม
พลังประจำวัน- 2 ธันวาคม
พลังประจำวัน- 1 ธันวาคมCopyright © 2010 All Rights Reserved.