ReadyPlanet.com
dot
dot
Scripture Union/คริสตธรรมสัมพันธ์
dot
bulletวิสัยทัศน์/Vision
bulletประวัติความเป็นมา/History
bulletคณะกรรมการ/Council
dot
คู่มือเฝ้าเดี่ยว/Daily Devotion
dot
bulletกองบรรณาธิการ
bulletบทบรรณาธิการ
bulletบทนำ / Way In
bulletอ่านพลังประจำวัน-ธันวาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤศจิกายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-ตุลาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กันยายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม2020
bulletอ่านสดุดี
bulletDaily Bread (English)
bulletDaily Bread (Chinese)
bulletอ่านพระคัมภีร์ใน ๑ ปี
bulletข้อพระธรรมหนุนใจในโอกาสต่างๆ
bulletNewsletter SU Thailand
bulletพระสัญญา/Bible Promises
dot
อธิษฐาน/Prayer
dot
bulletอธิษฐานตามพระคัมภีร์ / Pray the Word
bulletสัปดาห์อธิษฐาน/Week of Prayer
bulletอธิษฐาน/Prayer Directory
dot
วรรณกรรมคริสเตียน/Literature
dot
bulletวรรณกรรมเด็ก/For Kids
bulletวรรณกรรมทั่วไป/General
bulletสารานุกรมพระคัมภีร์ / Encyclopedia
dot
รวีวารศึกษา/Sunday School
dot
bulletบทเรียนรวีฯ/Lessons
dot
ฝึกอบรม-ค่าย/Training & Camps
dot
bulletSunday School Teacher Certificate Training
bulletBig Bible Challenge Workshop
bulletค่ายวันหยุด / Holiday Camps
dot
อาสาสมัคร/Volunteer & Support Us
dot
bulletอาสาสมัคร / Volunteer
bulletสนันสนุนเรา/Support Us
dot
อัลบัมรูป/Album
dot
bulletสมัครสมาชิกพลังประจำวัน
bulletกิจกรรม/Activities
dot
Useful Links - เว็ปอื่นๆ
dot
bulletSU-International
bulletThailand Bible Society
bulletIBS-STL
bulletThe Upper Room
bulletRBC Ministries
bulletWeb คริสเตียนและอื่นๆ
dot
Newsletter

dot
พลังประจำวัน-8 ธันวาคม

 พลังประจำวันวันอังคารที่ 8 ธันวาคม 2020

บทนำสู่พระธรรมมาระโกบทที่ 1-3 

เริ่มการเดินทาง

 

แนวหนึ่งของภาพยนตร์ยอดนิยมคือเรื่องเกี่ยวกับการเดินทาง’  พระธรรมมาระโกได้เตือนใจผมถึงเรื่องนี้ พระเยซูกับสาวกออกเดินทางกันตลอดเวลา ได้มีการพัฒนาความสัมพันธ์ขึ้น คนใหม่เข้ามาและจากไปในระหว่างการเดินทางรอบๆ แคว้นกาลิลีและไปสู่กรุงเยรูซาเล็ม มาระโกใส่แอ็คชั่นลงไปมากกว่าผู้เขียนพระกิตติคุณคนอื่นๆ ท่านใช้คำภาษากรีก ‘eutheos’ ถึง 41 ครั้งซึ่งแปลว่า เดี๋ยวนั้น” “ทันทีทันใดหรือ ในทันที

 

ในขณะที่พระเยซูทรงเดินทางไป เราได้เรียนรู้หลายสิ่งหลายอย่างผ่านทางปฏิสัมพันธ์ของพระองค์กับคนอื่นๆ  เมื่อรู้ว่าพระองค์ทรงเป็นใคร พวกเขาก็เลือกที่จะติดตามพระองค์  ดูเหมือนมาระโกจะเชิญชวนให้ผู้อ่านตัดสินใจเองว่า พระเยซูทรงเป็นใคร และตัดสินใจว่าจะติดตามพระองค์หรือไม่

 

ในกว่าสองสัปดาห์ข้างหน้านี้ เราจะมาดูถึงการเริ่มต้นของพระกิตติคุณ ที่นำเสนอพระเยซูว่าเป็นพระเมสสิยาห์ และประกาศการมาถึงของแผ่นดินของพระเจ้า มีสิ่งใหม่กำลังเกิดขึ้น พระเยซูทรงท้าทายความคิดที่ว่าพระเจ้าทรงต้องการอะไรจากมนุษย์ เมื่อเรามองเห็นพระเจ้าทรงกำลังทำงานผ่านทางพระเยซู เราได้ยินการสอนที่ลึกซึ้งเรื่องการสารภาพบาป การอภัยโทษ และความสัมพันธ์กับพระเจ้า มาระโกเชิญชวนให้เราใคร่ครวญและตอบสนอง  

 

โรนัลด์ เคอร์นาแกน เขียนว่า พระกิตติคุณมาระโกไม่ได้เป็นเรื่องราวที่ไม่ซับซ้อนอะไรตามที่มักเข้าใจผิดกัน ข้อความในพระธรรมเล่มนี้ซับซ้อนและหลากหลาย พูดถึงความต้องการเบื้องลึกที่สุดของมนุษย์และเรียกร้องเราให้ติดตามต่อไป

*โรนัลด์ เจ เคอร์นาแกน, มาระโก, IVP, 2007, หน้า 38

 

ผู้เขียน: ฟิล วินน์ (Phil Winn)

ฟิลเป็นครู ทำงานให้กับ SU และเป็นครูศาสนาในโบสถ์ท้องถิ่น ปัจจุบันเป็นอนุศาสกที่โรงพยาบาล ท่านไปนมัสการพระเจ้าที่คริสตจักรในมิลตัน เคย์นส์

 

 

พลังประจำวันวันอังคารที่ 8 ธันวาคม 2020

 

ทรงเสด็จมาแล้ว!

 

เตรียมจิตใจ

จินตนาการว่าคุณกำลังจะได้รับการแนะนำตัวกับพระราชินี คุณจะเตรียมตัวอย่างไรมาระโกกำลังจะแนะนำเรากับพระเมสสิยาห์? กษัตริย์ผู้ได้รับการทรงเจิมจากพระเจ้า
ใช้เวลาสงบนิ่งเตรียมจิตใจของคุณ  

 

อ่าน : มาระโก 1:1-8

ข่าวประเสริฐเรื่องพระเยซูคริสต์พระบุตรของพระเจ้าเริ่มต้นตรงนี้ (มาระโก 1:1)

 

สำรวจและใคร่ครวญ 

สนามหญ้าปูไว้แล้ว ต้นไม้ปลูกไว้แล้ว ราวจับทาสีสวยงาม ทางเดินก็กวาดเรียบร้อยและพื้นก็ถูกขัดจนเงาวับ สมาชิกของราชวงศ์กำลังเดินทางมาทำพิธีเปิดส่วนขยายของสถานที่ที่ผมเคยทำงานอยู่ ก่อนจะเสด็จมาถึง มีการเตรียมการต่างๆ ฝูงชนรายล้อมเข้ามาเพื่อรอรับเสด็จเพราะมีการประกาศการเสด็จมาครั้งยิ่งใหญ่นี้ล่วงหน้า  

 

เมื่อพระเมสสิยาห์ที่ทุกคนรอคอยกันมานานเสด็จมาเพื่อนำแผ่นดินของพระเจ้ามาสู่เรา ยอห์นผู้ให้บัพติศมาเป็นผู้ประกาศการมาของพระองค์ (ข้อ 7-10) และเตรียมการต่างๆ เมื่อพระองค์เสด็จมา 

 

คุณอาจคาดว่า พระเจ้าจะทรงจัดเตรียมทางให้พระเมสสิยาห์ โดยส่งใครที่น่าประทับใจมาประกาศการเสด็จมาของพระองค์ต่อทางการและศาสนา  แต่กลับกลายเป็นว่ามีตัวละครที่แปลกประหลาดปรากฎตัวขึ้นในถิ่นทุรกันดาร  ยอห์นเรียกให้ประชาชนหันหลังจากบาปและรับการอภัยโทษจากพระเจ้า โดยการรับบัพติศมาเป็นสัญลักษณ์ (ข้อ 4) ยอห์นประกาศการเสด็จมาของใครบางคนที่ยิ่งใหญ่กว่าเขา ผู้ซึ่งจะทำการใดๆ ที่ลึกซึ้งกว่า  การให้บัพติศมาด้วยน้ำของยอห์นเป็นเพียงสัญลักษณ์ภายนอก แต่พระเมสสิยาห์จะทรงเทพระวิญญาณบริสุทธิ์ เพื่อเปลี่ยนคนจากภายใน (ข้อ 8) 

 

ตอบสนอง

หากคุณได้ฟังยอห์นพูดอยู่ในฝูงชน คุณจะสารภาพบาปหรือไม่? คุณอยากจะเปลี่ยนแปลงตัวเองอย่างไร? หากคุณกำลังจะไปพบพระเยซู? ขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงช่วยคุณให้ดำเนินชีวิตเป็นที่พอพระทัยพระเจ้า  
พลังประจำวัน#184-ธันวาคม

พลังประจำวัน-31 ธันวาคม
พลังประจำวัน-30 ธันวาคม
พลังประจำวัน-29 ธันวาคม
พลังประจำวัน-28 ธันวาคม
พลังประจำวัน-27 ธันวาคม
พลังประจำวัน-26 ธันวาคม
พลังประจำวัน-25 ธันวาคม
พลังประจำวัน-24 ธันวาคม
พลังประจำวัน-23 ธันวาคม
พลังประจำวัน-22 ธันวาคม
พลังประจำวัน-21 ธันวาคม
พลังประจำวัน-20 ธันวาคม
พลังประจำวัน-19 ธันวาคม
พลังประจำวัน-18 ธันวาคม
พลังประจำวัน-17 ธันวาคม
พลังประจำวัน-16 ธันวาคม
พลังประจำวัน-15 ธันวาคม
พลังประจำวัน-14 ธันวาคม
พลังประจำวัน-13 ธันวาคม
พลังประจำวัน-12 ธันวาคม
พลังประจำวัน-11 ธันวาคม
พลังประจำวัน-10 ธันวาคม
พลังประจำวัน-9 ธันวาคม
พลังประจำวัน-7 ธันวาคม
พลังประจำวัน-6 ธันวาคม
พลังประจำวัน-5 ธันวาคม
พลังประจำวัน-4 ธันวาคม
พลังประจำวัน-3 ธันวาคม
พลังประจำวัน- 2 ธันวาคม
พลังประจำวัน- 1 ธันวาคมCopyright © 2010 All Rights Reserved.