ReadyPlanet.com
dot
dot
Scripture Union/คริสตธรรมสัมพันธ์
dot
bulletวิสัยทัศน์/Vision
bulletประวัติความเป็นมา/History
bulletคณะกรรมการ/Council
dot
คู่มือเฝ้าเดี่ยว/Daily Devotion
dot
bulletกองบรรณาธิการ
bulletบทบรรณาธิการ
bulletบทนำ / Way In
bulletอ่านพลังประจำวัน-ธันวาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤศจิกายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-ตุลาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กันยายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม2020
bulletอ่านสดุดี
bulletDaily Bread (English)
bulletDaily Bread (Chinese)
bulletอ่านพระคัมภีร์ใน ๑ ปี
bulletข้อพระธรรมหนุนใจในโอกาสต่างๆ
bulletNewsletter SU Thailand
bulletพระสัญญา/Bible Promises
dot
อธิษฐาน/Prayer
dot
bulletอธิษฐานตามพระคัมภีร์ / Pray the Word
bulletสัปดาห์อธิษฐาน/Week of Prayer
bulletอธิษฐาน/Prayer Directory
dot
วรรณกรรมคริสเตียน/Literature
dot
bulletวรรณกรรมเด็ก/For Kids
bulletวรรณกรรมทั่วไป/General
bulletสารานุกรมพระคัมภีร์ / Encyclopedia
dot
รวีวารศึกษา/Sunday School
dot
bulletบทเรียนรวีฯ/Lessons
dot
ฝึกอบรม-ค่าย/Training & Camps
dot
bulletSunday School Teacher Certificate Training
bulletBig Bible Challenge Workshop
bulletค่ายวันหยุด / Holiday Camps
dot
อาสาสมัคร/Volunteer & Support Us
dot
bulletอาสาสมัคร / Volunteer
bulletสนันสนุนเรา/Support Us
dot
อัลบัมรูป/Album
dot
bulletสมัครสมาชิกพลังประจำวัน
bulletกิจกรรม/Activities
dot
Useful Links - เว็ปอื่นๆ
dot
bulletSU-International
bulletThailand Bible Society
bulletIBS-STL
bulletThe Upper Room
bulletRBC Ministries
bulletWeb คริสเตียนและอื่นๆ
dot
Newsletter

dot




พลังประจำวัน-4 ธันวาคม

 พลังประจำวันวันศุกร์ที่ 4 ธันวาคม 2020

 

สามัคคีธรรมและการเงิน

 

เตรียมจิตใจ:

พระบิดา ขอบคุณพระองค์ที่รู้ว่าข้าพระองค์ต้องการอะไรก่อนที่ข้าฯ ทูลขอต่อพระองค์ ขอบคุณที่ทรงรักที่จะรับฟังและตอบคำอธิษฐานของข้าฯ

 

อ่าน : กิจการ 4:32-37

 

คนทั้งหลายที่เชื่อนั้นเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน และไม่มีใครอ้างว่าสิ่งของที่ตนมีอยู่นั้นเป็นของตนเอง แต่ทั้งหมดเป็นของส่วนกลางกิจการ 4:32

 

สำรวจและใคร่ครวญ:

 

ฉันรักครอบครัวคริสตจักรของฉัน และภูมิใจในสิ่งที่ฉันได้เห็นพระเจ้าทรงทำในพวกเราและรวบรวมกลุ่มคนที่หลากหลายและมุ่งมั่นมาอยู่ด้วยกัน  คริสตจักรที่เราอ่านถึงในพระธรรมตอนนี้ ให้เห็นภาพที่สวยงามของการอยู่ร่วมกันและเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน

เป็นหนึ่งในจิตใจและวิญญาณ” (ข้อ 32) เป็นคำอธิบายที่ยอดเยี่ยมที่ทำให้เป็นไปได้ในพระเยซูเท่านั้น  มีความเอื้ออาทรที่เห็นได้ชัดในหมู่ผู้เชื่อผ่านการแบ่งปันทรัพย์สิ่งของที่มี (ข้อ 34,35) เพื่อให้ผู้คนได้รับการดูแล  ความไว้วางใจที่ผู้คนมีต่อลักษณะและความเป็นผู้นำของอัครสาวกก็น่าทึ่งเช่นกัน (ข้อ 35) - ไม่มีการผูกมัด คำเตือนหรือเงื่อนไขใด ผูกติดกับเงินที่พวกเขาให้เพื่อการแจกจ่าย

 

การเงินและความเชื่อบางครั้งอาจเป็นเรื่องที่อ่อนไหว แต่ดูเหมือนไม่มีแรงกดดันหรือการบีบบังคับในสามัคคีธรรมนี้  ผู้คนเต็มใจและยินดีให้เป็นการตอบสนองต่อสิ่งที่พวกเขาได้มาเชื่อในพระเยซูผู้ทรงฟื้นคืนพระชนม์ (ข้อ 33)  เป็นการยากที่จะอ้างว่าเรารู้จักและวางใจในพระเยซูหากลำดับความสำคัญทางการเงินของเราไม่ได้สะท้อนสิ่งนี้ (1 ยอห์น 3:16-18)  ตอนนี้คุณได้อ่านพระธรรมตอนนี้แล้ว พระเจ้าอาจช่วยกระตุ้นคุณให้ให้ด้วยใจกว้างขวาง และเพื่อช่วยคนที่คุณรู้ว่ามีความต้องการ

 

ตอบสนอง:

 

ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า โปรดเทพระวิญญาณลงมาเหนือคริสตจักรของเราทั่วโลก ทำให้เรารักพระองค์ และรักซึ่งกันและกันลึกซึ้งยิ่งขึ้นและตลอดไป




พลังประจำวัน#184-ธันวาคม

พลังประจำวัน-31 ธันวาคม
พลังประจำวัน-30 ธันวาคม
พลังประจำวัน-29 ธันวาคม
พลังประจำวัน-28 ธันวาคม
พลังประจำวัน-27 ธันวาคม
พลังประจำวัน-26 ธันวาคม
พลังประจำวัน-25 ธันวาคม
พลังประจำวัน-24 ธันวาคม
พลังประจำวัน-23 ธันวาคม
พลังประจำวัน-22 ธันวาคม
พลังประจำวัน-21 ธันวาคม
พลังประจำวัน-20 ธันวาคม
พลังประจำวัน-19 ธันวาคม
พลังประจำวัน-18 ธันวาคม
พลังประจำวัน-17 ธันวาคม
พลังประจำวัน-16 ธันวาคม
พลังประจำวัน-15 ธันวาคม
พลังประจำวัน-14 ธันวาคม
พลังประจำวัน-13 ธันวาคม
พลังประจำวัน-12 ธันวาคม
พลังประจำวัน-11 ธันวาคม
พลังประจำวัน-10 ธันวาคม
พลังประจำวัน-9 ธันวาคม
พลังประจำวัน-8 ธันวาคม
พลังประจำวัน-7 ธันวาคม
พลังประจำวัน-6 ธันวาคม
พลังประจำวัน-5 ธันวาคม
พลังประจำวัน-3 ธันวาคม
พลังประจำวัน- 2 ธันวาคม
พลังประจำวัน- 1 ธันวาคม



Copyright © 2010 All Rights Reserved.