ReadyPlanet.com
dot
dot
Scripture Union/คริสตธรรมสัมพันธ์
dot
bulletวิสัยทัศน์/Vision
bulletประวัติความเป็นมา/History
bulletคณะกรรมการ/Council
dot
คู่มือเฝ้าเดี่ยว/Daily Devotion
dot
bulletกองบรรณาธิการ
bulletบทบรรณาธิการ
bulletบทนำ / Way In
bulletอ่านพลังประจำวัน-ธันวาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤศจิกายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-ตุลาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กันยายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม2020
bulletอ่านสดุดี
bulletDaily Bread (English)
bulletDaily Bread (Chinese)
bulletอ่านพระคัมภีร์ใน ๑ ปี
bulletข้อพระธรรมหนุนใจในโอกาสต่างๆ
bulletNewsletter SU Thailand
bulletพระสัญญา/Bible Promises
dot
อธิษฐาน/Prayer
dot
bulletอธิษฐานตามพระคัมภีร์ / Pray the Word
bulletสัปดาห์อธิษฐาน/Week of Prayer
bulletอธิษฐาน/Prayer Directory
dot
วรรณกรรมคริสเตียน/Literature
dot
bulletวรรณกรรมเด็ก/For Kids
bulletวรรณกรรมทั่วไป/General
bulletสารานุกรมพระคัมภีร์ / Encyclopedia
dot
รวีวารศึกษา/Sunday School
dot
bulletบทเรียนรวีฯ/Lessons
dot
ฝึกอบรม-ค่าย/Training & Camps
dot
bulletSunday School Teacher Certificate Training
bulletBig Bible Challenge Workshop
bulletค่ายวันหยุด / Holiday Camps
dot
อาสาสมัคร/Volunteer & Support Us
dot
bulletอาสาสมัคร / Volunteer
bulletสนันสนุนเรา/Support Us
dot
อัลบัมรูป/Album
dot
bulletสมัครสมาชิกพลังประจำวัน
bulletกิจกรรม/Activities
dot
Useful Links - เว็ปอื่นๆ
dot
bulletSU-International
bulletThailand Bible Society
bulletIBS-STL
bulletThe Upper Room
bulletRBC Ministries
bulletWeb คริสเตียนและอื่นๆ
dot
Newsletter

dot
พลังประจำวัน-3 ธันวาคม

พลังประจำวันวันพฤหัสบดีที่ 3 ธันวาคม 2020

 

มุมมองของการอธิษฐาน

 

เตรียมจิตใจ:

เมื่อคุณอ่านพระธรรมวันนี้ ให้ทำตามแบบอย่างของพวกสาวก และรับรู้ถึงความยิ่งใหญ่ขององค์เจ้านายของเรา (ข้อ 24).

 

อ่าน : กิจการ 4:23-31

 

เมื่อเขาทั้งหลายฟังแล้วก็ร่วมใจกันเปล่งเสียงทูลพระเจ้าว่า ข้าแต่องค์เจ้านาย พระองค์ทรงสร้างฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลก ทะเลและสรรพสิ่งที่มีอยู่ในที่เหล่านั้นกิจการ 4:24

 

สำรวจและใคร่ครวญ:

ด้วยความสุจริตใจ ผมไม่รู้ว่าผมควรจะมีปฏิกิริยาอย่างไร ถ้าผมเป็นเปโตรหรือยอห์นหรือหนึ่งในผู้เชื่อในขณะนั้น จุดนี้ อาจเป็นคำอุทานแสดงความประหลาดใจ และก้มศีรษะของเราลงดีกว่า พวกเขาอธิษฐานขอความกล้าหาญเพื่อที่จะประกาศต่อไป (ข้อ 29) พระเจ้าทรงพอใจการอธิษฐานของพวกเขาอย่างชัดเจน เพราะพระองค์ทรงเติมเต็มพวกเขาอีกครั้งด้วยพระวิญญาณของพระองค์ และด้วยพลังอำนาจ เมื่ออธิษฐานแล้ว พวกเขาเต็มเปี่ยมด้วยพระวิญญาณริสุทธิ์และกล่าวพระวจนะของพระเจ้าด้วยใจกล้าหาญ(ข้อ 31)

 

คำอธิษฐานของผู้เชื่อไม่ได้เริ่มต้นด้วยการทูลขอความกล้าหาญจากพระเจ้า  พวกเขาเริ่มต้นด้วยการมุ่งเน้นไปที่ความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าแทน (ข้อ 24)  เมื่อเราอธิษฐาน ถ้าเราเริ่มต้นด้วยอำนาจอธิปไตยของพระเจ้า บนพื้นฐานของพระคัมภีร์ (ข้อ 25,26) - ความเชื่อของเราก็รับการเติมพลังและทัศนคติมุมมองของเราก็สดชื่นขึ้น

 

ผู้เชื่อไม่ใช่ไม่รู้จักผู้ต่อต้านและเจตนาที่ร้ายแรงของพวกเขา (ข้อ 29) แต่ชัดเจนที่พวกเขามีความยิ่งใหญ่ของพระเจ้า พร้อมกับเป็นไปตามพระประสงค์ของพระเจ้า (ข้อ 28) หมายความว่าพวกเขามุ่งมั่นที่จะพูดอย่างจริงใจและกล้าหาญ ไม่ว่าจะเป็นอย่างไรก็ตาม (ข้อ 29)  พวกเขายังคาดหวังที่จะเป็นพยานถึงหมายสำคัญและการอัศจรรย์เพื่อพระเจ้าจะรักษาผู้คนต่อไป (ข้อ 30)

 

ตอบสนอง:

คุณตอบสนองอย่างไรเมื่อคุณเผชิญกับการต่อต้านหรือความชาเย็นที่มีต่อความเชื่อของคุณลองอธิษฐานเหมือนผู้เชื่อยุคแรกและดูว่าพระเจ้าจะทำอะไรในชีวิตของคุณ
พลังประจำวัน#184-ธันวาคม

พลังประจำวัน-31 ธันวาคม
พลังประจำวัน-30 ธันวาคม
พลังประจำวัน-29 ธันวาคม
พลังประจำวัน-28 ธันวาคม
พลังประจำวัน-27 ธันวาคม
พลังประจำวัน-26 ธันวาคม
พลังประจำวัน-25 ธันวาคม
พลังประจำวัน-24 ธันวาคม
พลังประจำวัน-23 ธันวาคม
พลังประจำวัน-22 ธันวาคม
พลังประจำวัน-21 ธันวาคม
พลังประจำวัน-20 ธันวาคม
พลังประจำวัน-19 ธันวาคม
พลังประจำวัน-18 ธันวาคม
พลังประจำวัน-17 ธันวาคม
พลังประจำวัน-16 ธันวาคม
พลังประจำวัน-15 ธันวาคม
พลังประจำวัน-14 ธันวาคม
พลังประจำวัน-13 ธันวาคม
พลังประจำวัน-12 ธันวาคม
พลังประจำวัน-11 ธันวาคม
พลังประจำวัน-10 ธันวาคม
พลังประจำวัน-9 ธันวาคม
พลังประจำวัน-8 ธันวาคม
พลังประจำวัน-7 ธันวาคม
พลังประจำวัน-6 ธันวาคม
พลังประจำวัน-5 ธันวาคม
พลังประจำวัน-4 ธันวาคม
พลังประจำวัน- 2 ธันวาคม
พลังประจำวัน- 1 ธันวาคมCopyright © 2010 All Rights Reserved.