ReadyPlanet.com
dot
dot
Scripture Union/คริสตธรรมสัมพันธ์
dot
bulletวิสัยทัศน์/Vision
bulletประวัติความเป็นมา/History
bulletคณะกรรมการ/Council
dot
คู่มือเฝ้าเดี่ยว/Daily Devotion
dot
bulletกองบรรณาธิการ
bulletบทบรรณาธิการ
bulletบทนำ / Way In
bulletอ่านพลังประจำวัน-ธันวาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤศจิกายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-ตุลาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กันยายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม2020
bulletอ่านสดุดี
bulletDaily Bread (English)
bulletDaily Bread (Chinese)
bulletอ่านพระคัมภีร์ใน ๑ ปี
bulletข้อพระธรรมหนุนใจในโอกาสต่างๆ
bulletNewsletter SU Thailand
bulletพระสัญญา/Bible Promises
dot
อธิษฐาน/Prayer
dot
bulletอธิษฐานตามพระคัมภีร์ / Pray the Word
bulletสัปดาห์อธิษฐาน/Week of Prayer
bulletอธิษฐาน/Prayer Directory
dot
วรรณกรรมคริสเตียน/Literature
dot
bulletวรรณกรรมเด็ก/For Kids
bulletวรรณกรรมทั่วไป/General
bulletสารานุกรมพระคัมภีร์ / Encyclopedia
dot
รวีวารศึกษา/Sunday School
dot
bulletบทเรียนรวีฯ/Lessons
dot
ฝึกอบรม-ค่าย/Training & Camps
dot
bulletSunday School Teacher Certificate Training
bulletBig Bible Challenge Workshop
bulletค่ายวันหยุด / Holiday Camps
dot
อาสาสมัคร/Volunteer & Support Us
dot
bulletอาสาสมัคร / Volunteer
bulletสนันสนุนเรา/Support Us
dot
อัลบัมรูป/Album
dot
bulletสมัครสมาชิกพลังประจำวัน
bulletกิจกรรม/Activities
dot
Useful Links - เว็ปอื่นๆ
dot
bulletSU-International
bulletThailand Bible Society
bulletIBS-STL
bulletThe Upper Room
bulletRBC Ministries
bulletWeb คริสเตียนและอื่นๆ
dot
Newsletter

dot
พลังประจำวัน- 1 ธันวาคม

 พลังประจำวันวันอังคารที่ 1 ธันวาคม 2020

 

เปลี่ยนแปลงจากความขี้ขลาด

 

เตรียมจิตใจ:

 

พระยาห์เวห์เจ้าข้า ขอตรัสเถิด เพราะผู้รับใช้ของพระองค์คอยฟังอยู่ 1 ซามูเอล 3:9

 

อ่าน : กิจการ 4:1-12

 

ในผู้อื่นความรอดไม่มีเลย เพราะว่านามอื่นซึ่งให้เราทั้งหลายรอดได้นั้น ไม่โปรดให้มีท่ามกลางมนุษย์ทั่วใต้ฟ้า”” กิจการ 4:12

 

สำรวจและใคร่ครวญ:

 

ว้าวผู้ชายที่ขี้ขลาดเกินกว่าที่จะยอมรับกับหญิงรับใช้ที่ต่ำต้อยว่าเขาคุ้นเคยกับพระเยซู (ลูกา 22:57) บัดนี้สามารถยืนต่อหน้าผู้ปกครองของประชาชนและบอกพวกเขาเกี่ยวกับพระองค์ (ข้อ 10) จริงๆ แล้ว เปโตรทำมากกว่าบอกพวกเขาเกี่ยวกับพระเยซู

เขาพูดด้วยความชัดเจนและกล้าหาญเกี่ยวกับแหล่งที่มาของฤทธิ์อำนาจที่รักษาชายง่อย (ข้อ 7)  เขาบอกพวกเขาว่า พวกเขาเป็นคนที่ต้องรับผิดชอบในการตรึงพระเยซู แต่พระเจ้าได้ทรงยกพระองค์ให้เป็นขึ้นมาจากความตาย (ข้อ 10) และความรอดนั้นมาทางพระเยซูเท่านั้น (ข้อ 11,12)  ‘ศิลามุมเอกเป็นหินก้อนแรกที่วางในรากฐาน ดังนั้นจึงเป็นหินที่สำคัญที่สุด ที่หินก้อนอื่น ทั้งหมด จะต้องวางในตำแหน่งและตามแนวนั้น หรืออาจกล่าวว่า ทุกสิ่งขึ้นอยู่กับศิลามุมเอก  การอ้างความจริงแต่เพียงผู้เดียวสามารถทำให้ผู้คนจำนวนมากไม่พอใจในปัจจุบัน  แต่เปโตรให้ตัวอย่างที่ดีแก่เราเกี่ยวกับความไม่กลัวและความชัดเจน

 

เบาะแสของสิ่งที่เปลี่ยนเปโตรจากคนขี้ขลาดมาเป็นผู้เขย่าขวัญผู้ปกครองอยู่ในข้อ 8: เปี่ยมด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์’  ไม่มีสิ่งใดนอกเหนือจากอำนาจของพระเจ้าที่จะส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวได้  โดยเฉพาะในช่วงเวลาสั้นๆ  พระเจ้าทรงสัญญาประทานพระวิญญาณของพระองค์แก่ทุกคนที่แสวงหาพระองค์ (กิจการ 2:17)  พระองค์ทรงมีมากกว่านี้สำหรับคุณเช่นกัน ถ้าคุณจะแสวงหาพระองค์

 

ตอบสนอง:

อธิษฐานทูลขอพระเยซูคริสต์ ให้ช่วยคุณวางใจในพระองค์เท่านั้นในฐานะศิลามุมเอกหลัก และเปลี่ยนแปลงคุณโดยพลังแห่งพระวิญญาณของพระองค์
พลังประจำวัน#184-ธันวาคม

พลังประจำวัน-31 ธันวาคม
พลังประจำวัน-30 ธันวาคม
พลังประจำวัน-29 ธันวาคม
พลังประจำวัน-28 ธันวาคม
พลังประจำวัน-27 ธันวาคม
พลังประจำวัน-26 ธันวาคม
พลังประจำวัน-25 ธันวาคม
พลังประจำวัน-24 ธันวาคม
พลังประจำวัน-23 ธันวาคม
พลังประจำวัน-22 ธันวาคม
พลังประจำวัน-21 ธันวาคม
พลังประจำวัน-20 ธันวาคม
พลังประจำวัน-19 ธันวาคม
พลังประจำวัน-18 ธันวาคม
พลังประจำวัน-17 ธันวาคม
พลังประจำวัน-16 ธันวาคม
พลังประจำวัน-15 ธันวาคม
พลังประจำวัน-14 ธันวาคม
พลังประจำวัน-13 ธันวาคม
พลังประจำวัน-12 ธันวาคม
พลังประจำวัน-11 ธันวาคม
พลังประจำวัน-10 ธันวาคม
พลังประจำวัน-9 ธันวาคม
พลังประจำวัน-8 ธันวาคม
พลังประจำวัน-7 ธันวาคม
พลังประจำวัน-6 ธันวาคม
พลังประจำวัน-5 ธันวาคม
พลังประจำวัน-4 ธันวาคม
พลังประจำวัน-3 ธันวาคม
พลังประจำวัน- 2 ธันวาคมCopyright © 2010 All Rights Reserved.