ReadyPlanet.com
dot
dot
Scripture Union/คริสตธรรมสัมพันธ์
dot
bulletวิสัยทัศน์/Vision
bulletประวัติความเป็นมา/History
bulletคณะกรรมการ/Council
dot
คู่มือเฝ้าเดี่ยว/Daily Devotion
dot
bulletกองบรรณาธิการ
bulletบทบรรณาธิการ
bulletบทนำ / Way In
bulletอ่านพลังประจำวัน-ธันวาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤศจิกายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-ตุลาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กันยายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม2020
bulletอ่านสดุดี
bulletDaily Bread (English)
bulletDaily Bread (Chinese)
bulletอ่านพระคัมภีร์ใน ๑ ปี
bulletข้อพระธรรมหนุนใจในโอกาสต่างๆ
bulletNewsletter SU Thailand
bulletพระสัญญา/Bible Promises
dot
อธิษฐาน/Prayer
dot
bulletอธิษฐานตามพระคัมภีร์ / Pray the Word
bulletสัปดาห์อธิษฐาน/Week of Prayer
bulletอธิษฐาน/Prayer Directory
dot
วรรณกรรมคริสเตียน/Literature
dot
bulletวรรณกรรมเด็ก/For Kids
bulletวรรณกรรมทั่วไป/General
bulletสารานุกรมพระคัมภีร์ / Encyclopedia
dot
รวีวารศึกษา/Sunday School
dot
bulletบทเรียนรวีฯ/Lessons
dot
ฝึกอบรม-ค่าย/Training & Camps
dot
bulletSunday School Teacher Certificate Training
bulletBig Bible Challenge Workshop
bulletค่ายวันหยุด / Holiday Camps
dot
อาสาสมัคร/Volunteer & Support Us
dot
bulletอาสาสมัคร / Volunteer
bulletสนันสนุนเรา/Support Us
dot
อัลบัมรูป/Album
dot
bulletสมัครสมาชิกพลังประจำวัน
bulletกิจกรรม/Activities
dot
Useful Links - เว็ปอื่นๆ
dot
bulletSU-International
bulletThailand Bible Society
bulletIBS-STL
bulletThe Upper Room
bulletRBC Ministries
bulletWeb คริสเตียนและอื่นๆ
dot
Newsletter

dot
พลังประจำวัน-27 พฤศจิกายน

 พลังประจำวันวันศุกร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2020

 

สามัคคีธรรมในความเชื่อ

 

เตรียมจิตใจ

พระวจนะของพระองค์เป็นตะเกียงแก่เท้าของข้าพระองค์ และเป็นความสว่างแก่ทางของข้าพระองค์สดุดี 119:105  องค์พระเยซูเจ้า โปรดช่วยให้ข้าพระองค์เปิดใจรับพระวจนะของพระองค์ และนำมาใช้ในชีวิตวันนี้

 

อ่าน : กิจการ 2:42-47

 

เขาทั้งหลายอุทิศตัวเพื่อฟังคำสอนของบรรดาอัครทูตและร่วมสามัคคีธรรม รวมทั้งหักขนมปังและอธิษฐานกิจการ 2:42

 

สำรวจและใคร่ครวญ:

 

อะไรคือสิ่งที่ดึงดูดความสนใจของคุณมากที่สุดในคำอธิบายเกี่ยวกับชุมชนผู้เชื่อนี้ความสนใจต่อคำสอนของอัครสาวก การสามัคคีธรรมระหว่างผู้เชื่อ การอุทิศให้กับการหักขนมปัง การอธิษฐาน การแบ่งปัน หรือสิ่งอื่นๆมีสิ่งมากมายจากที่นี่ที่จะเรียนรู้และนำไปใช้  ชุมชนเช่นนี้ไม่ธรรมดาและสัมพันธ์เป็นพิเศษกับพระเยซู  พวกเขาก็เป็นข่าวดีอย่างชัดเจนต่อเมืองโดยรอบ (ข้อ 47) - ได้ปรากฏให้เห็นในมัทธิว 5:14

 

คุณพบว่าอะไรคือสิ่งที่ท้าทายที่สุดเกี่ยวกับชุมชนผู้เชื่อนี้คุณคิดว่ามีอันไหนในองค์ประกอบเหล่านี้ ที่จะอุทิศให้ได้ยากกว่าองค์ประกอบอื่นๆ หรือไม่ให้ซื่อสัตย์กับพระเจ้าเกี่ยวกับเรื่องนี้  คุณเป็นส่วนสำคัญของคริสตจักรท้องถิ่นและมีส่วนร่วมในจุดประสงค์ของพระเจ้า - ไม่มีใครที่ไม่สำคัญและไม่มีการให้ใดที่เล็กน้อย

 

ไม่ว่าคริสตจักรของคุณกำลังดิ้นรนฝ่าฟันหรือเจริญเติบโตดี ทำไมไม่มุ่งมั่นที่จะอธิษฐานเพื่อให้เป็นเหมือนคำอธิบายของการสามัคคีธรรมของกลุ่มผู้เชื่อนี้  ทูลขอให้พระเจ้าทำงานในองค์ประกอบโดยเฉพาะที่แตกต่างกันเป็นประจำ  และอย่าลืมอธิษฐานเผื่อความรอดและผู้คนที่เพิ่มเข้ามา

 

 

ตอบสนอง:

พระบิดา โปรดทรงทำงานในใจข้า เพื่อให้เป็นเหมือนภาพลักษณ์ของพระบุตรของพระองค์  โปรดช่วยข้าให้รับใช้ด้วยสุดใจ และมีส่วนร่วมในคริสตจักรของพระองค์
พลังประจำวัน#184-พฤศจิกายน

พลังประจำวัน-30 พฤศจิกายน
พลังประจำวัน-29 พฤศจิกายน
พลังประจำวัน-28 พฤศจิกายน
พลังประจำวัน-26 พฤศจิกายน
พลังประจำวัน-25 พฤศจิกายน
พลังประจำวัน-24 พฤศจิกายน
พลังประจำวัน-23 พฤศจิกายน
พลังประจำวัน-22 พฤศจิกายน
พลังประจำวัน-21 พฤศจิกายน
พลังประจำวัน-20 พฤศจิกายน
พลังประจำวัน-19 พฤศจิกายน
พลังประจำวัน-18 พฤศจิกายน
พลังประจำวัน-17 พฤศจิกายน
พลังประจำวัน-16 พฤศจิกายน
พลังประจำวัน-15 พฤศจิกายน
พลังประจำวัน-14 พฤศจิกายน
พลังประจำวัน-13 พฤศจิกายน
พลังประจำวัน-12 พฤศจิกายน
พลังประจำวัน-11 พฤศจิกายน
พลังประจำวัน-10 พฤศจิกายน
พลังประจำวัน-9 พฤศจิกายน
พลังประจำวัน-8 พฤศจิกายน
พลังประจำวัน-7 พฤศจิกายน
พลังประจำวัน-6 พฤศจิกายน
พลังประจำวัน-5 พฤศจิกายน
พลังประจำวัน-4 พฤศจิกายน
พลังประจำวัน-3 พฤศจิกายน
พลังประจำวัน-2 พฤศจิกายน
พลังประจำวัน-1 พฤศจิกายนCopyright © 2010 All Rights Reserved.