ReadyPlanet.com
dot
dot
Scripture Union/คริสตธรรมสัมพันธ์
dot
bulletวิสัยทัศน์/Vision
bulletประวัติความเป็นมา/History
bulletคณะกรรมการ/Council
dot
คู่มือเฝ้าเดี่ยว/Daily Devotion
dot
bulletกองบรรณาธิการ
bulletบทบรรณาธิการ
bulletบทนำ / Way In
bulletอ่านพลังประจำวัน-ธันวาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤศจิกายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-ตุลาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กันยายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม2020
bulletอ่านสดุดี
bulletDaily Bread (English)
bulletDaily Bread (Chinese)
bulletอ่านพระคัมภีร์ใน ๑ ปี
bulletข้อพระธรรมหนุนใจในโอกาสต่างๆ
bulletNewsletter SU Thailand
bulletพระสัญญา/Bible Promises
dot
อธิษฐาน/Prayer
dot
bulletอธิษฐานตามพระคัมภีร์ / Pray the Word
bulletสัปดาห์อธิษฐาน/Week of Prayer
bulletอธิษฐาน/Prayer Directory
dot
วรรณกรรมคริสเตียน/Literature
dot
bulletวรรณกรรมเด็ก/For Kids
bulletวรรณกรรมทั่วไป/General
bulletสารานุกรมพระคัมภีร์ / Encyclopedia
dot
รวีวารศึกษา/Sunday School
dot
bulletบทเรียนรวีฯ/Lessons
dot
ฝึกอบรม-ค่าย/Training & Camps
dot
bulletSunday School Teacher Certificate Training
bulletBig Bible Challenge Workshop
bulletค่ายวันหยุด / Holiday Camps
dot
อาสาสมัคร/Volunteer & Support Us
dot
bulletอาสาสมัคร / Volunteer
bulletสนันสนุนเรา/Support Us
dot
อัลบัมรูป/Album
dot
bulletสมัครสมาชิกพลังประจำวัน
bulletกิจกรรม/Activities
dot
Useful Links - เว็ปอื่นๆ
dot
bulletSU-International
bulletThailand Bible Society
bulletIBS-STL
bulletThe Upper Room
bulletRBC Ministries
bulletWeb คริสเตียนและอื่นๆ
dot
Newsletter

dot
พลังประจำวัน-26 พฤศจิกายน

 พลังประจำวันวันพฤหัสบดีที่ 26 พฤศจิกายน 2020

 

ตัดเข้าที่หัวใจ

 

เตรียมจิตใจ:

ขอทรงเปิดตาข้าพระองค์ เพื่อข้าพระองค์จะเห็น สิ่งอัศจรรย์จากธรรมบัญญัติของพระองค์สดุดี 119:18

 

อ่าน : กิจการ 2:29-41

 

พระเจ้าทรงแต่งตั้งพระเยซูที่ท่านทั้งหลายตรึงไว้บนกางเขนนั้น ให้เป็นทั้งองค์พระผู้เป็นเจ้าและพระคริสต์” (กิจการ 2:36)

 

สำรวจและใคร่ครวญ:

 

และก็กลายเป็นจริงขึ้นมา  หลังจากแสดงให้เห็นว่าเหตุการณ์ในชีวิตของพระเยซูตรงกับตัวชี้วัดสำคัญของพระเมสสิยาห์ที่ได้ทรงสัญญาไว้  แล้วก็เทศนาเกี่ยวกับพระเยซูและรัศมีภาพปัจจุบันของพระองค์ (ข้อ 32,33)  เปโตรได้ตัดสินใจขยับไปที่ความผิดของผู้ฟังผู้ซึ่งที่ท่านทั้งหลายตรึงไว้บนกางเขน’ (ข้อ 36) เป็นวลีที่แปลกทำให้อยากรู้อยากเห็น เพราะผู้แสวงบุญไม่ได้อยู่ในเมืองเมื่อเจ้าหน้าที่ชาวยิวลากพระเยซูไปที่ปีลาต (ดูยอห์น 18:28) เมื่อปีลาตถามว่าควรปล่อยใคร (มัทธิว 27: 20–26)  ผู้แสวงบุญไม่ได้อยู่ที่โกละโกธาเมื่อพระเยซูถูกตรึงกางเขน (มาระโก 15:22)  ดังนั้น เปโตรหมายถึงอะไร? ชาวอิสราเอลโดยรวม (ข้อ 22,29) ต้องรับผิดชอบ  ยิ่งไปกว่านั้นเราทุกคนต่างก็มีส่วนร่วม  เราทุกคนต่างมีความผิดในการทำผิดธรรมบัญญัติของพระเจ้าถึงแม้จะผิดเพียงข้อเดียวเท่านั้น (ยากอบ 2:10)  โดยความรักและความเมตตา พระเยซูได้ประทานพระองค์เองแก่เรา เพื่อไถ่เราให้พ้นจากการอธรรมทุกอย่าง และชำระเราให้บริสุทธิ์ จะได้เป็นประชากรของพระองค์… ' (ทิตัส 2:14)

 

ผู้ฟังของเปโตรรู้ว่าสิ่งนี้เป็นความจริงและร้องออกมาด้วยความสิ้นหวัง เราจะทำอย่างไรดี” (ข้อ 37)  คำตอบนั้นเป็นจริงในขณะนั้นอย่างที่เป็นอยู่ในทุกวันนี้ จงกลับใจรับบัพติศมาในพระนามของพระเยซูคริสต์  รับการอภัยบาปของคุณ และรับของประทานคือพระวิญญาณบริสุทธิ์ (ข้อ 38)

 

ตอบสนอง:

สัญญานี้มีไว้สำหรับคุณและลูกหลานของคุณ และสำหรับทุกคนที่อยู่ไกล' (ข้อ 39)  ขอบคุณพระเจ้าที่แม้ว่าเราจะอยู่ห่างไกล  แต่ตอนนี้พระองค์ได้นำเราเข้ามาใกล้โดยพระเยซู
พลังประจำวัน#184-พฤศจิกายน

พลังประจำวัน-30 พฤศจิกายน
พลังประจำวัน-29 พฤศจิกายน
พลังประจำวัน-28 พฤศจิกายน
พลังประจำวัน-27 พฤศจิกายน
พลังประจำวัน-25 พฤศจิกายน
พลังประจำวัน-24 พฤศจิกายน
พลังประจำวัน-23 พฤศจิกายน
พลังประจำวัน-22 พฤศจิกายน
พลังประจำวัน-21 พฤศจิกายน
พลังประจำวัน-20 พฤศจิกายน
พลังประจำวัน-19 พฤศจิกายน
พลังประจำวัน-18 พฤศจิกายน
พลังประจำวัน-17 พฤศจิกายน
พลังประจำวัน-16 พฤศจิกายน
พลังประจำวัน-15 พฤศจิกายน
พลังประจำวัน-14 พฤศจิกายน
พลังประจำวัน-13 พฤศจิกายน
พลังประจำวัน-12 พฤศจิกายน
พลังประจำวัน-11 พฤศจิกายน
พลังประจำวัน-10 พฤศจิกายน
พลังประจำวัน-9 พฤศจิกายน
พลังประจำวัน-8 พฤศจิกายน
พลังประจำวัน-7 พฤศจิกายน
พลังประจำวัน-6 พฤศจิกายน
พลังประจำวัน-5 พฤศจิกายน
พลังประจำวัน-4 พฤศจิกายน
พลังประจำวัน-3 พฤศจิกายน
พลังประจำวัน-2 พฤศจิกายน
พลังประจำวัน-1 พฤศจิกายนCopyright © 2010 All Rights Reserved.