ReadyPlanet.com
dot
dot
Scripture Union/คริสตธรรมสัมพันธ์
dot
bulletวิสัยทัศน์/Vision
bulletประวัติความเป็นมา/History
bulletคณะกรรมการ/Council
dot
คู่มือเฝ้าเดี่ยว/Daily Devotion
dot
bulletกองบรรณาธิการ
bulletบทบรรณาธิการ
bulletบทนำ / Way In
bulletอ่านพลังประจำวัน-ธันวาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤศจิกายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-ตุลาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กันยายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม2020
bulletอ่านสดุดี
bulletDaily Bread (English)
bulletDaily Bread (Chinese)
bulletอ่านพระคัมภีร์ใน ๑ ปี
bulletข้อพระธรรมหนุนใจในโอกาสต่างๆ
bulletNewsletter SU Thailand
bulletพระสัญญา/Bible Promises
dot
อธิษฐาน/Prayer
dot
bulletอธิษฐานตามพระคัมภีร์ / Pray the Word
bulletสัปดาห์อธิษฐาน/Week of Prayer
bulletอธิษฐาน/Prayer Directory
dot
วรรณกรรมคริสเตียน/Literature
dot
bulletวรรณกรรมเด็ก/For Kids
bulletวรรณกรรมทั่วไป/General
bulletสารานุกรมพระคัมภีร์ / Encyclopedia
dot
รวีวารศึกษา/Sunday School
dot
bulletบทเรียนรวีฯ/Lessons
dot
ฝึกอบรม-ค่าย/Training & Camps
dot
bulletSunday School Teacher Certificate Training
bulletBig Bible Challenge Workshop
bulletค่ายวันหยุด / Holiday Camps
dot
อาสาสมัคร/Volunteer & Support Us
dot
bulletอาสาสมัคร / Volunteer
bulletสนันสนุนเรา/Support Us
dot
อัลบัมรูป/Album
dot
bulletสมัครสมาชิกพลังประจำวัน
bulletกิจกรรม/Activities
dot
Useful Links - เว็ปอื่นๆ
dot
bulletSU-International
bulletThailand Bible Society
bulletIBS-STL
bulletThe Upper Room
bulletRBC Ministries
bulletWeb คริสเตียนและอื่นๆ
dot
Newsletter

dot
พลังประจำวัน-25 พฤศจิกายน

 พลังประจำวันวันพุธที่ 25 พฤศจิกายน 2020

 

แผนช่วยกู้

 

เตรียมจิตใจ:

 

หากการอธิษฐานเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้สำหรับพระเยซู  ในกรณีของเราจะต้องมีการอธิษฐานมากแค่ไหน?' (แอนดรูว์ เมอร์เรย์)

 

อ่าน : กิจการ 2:22-28

แต่พระเจ้าทรงทำให้พระองค์คืนพระชนม์ ทรงให้พ้นจากความตายอันปวดร้าว เพราะว่าความตายจะครอบงำพระองค์ไว้ไม่ได้กิจการ 2:24

 

สำรวจและใคร่ครวญ:

 

ในตอนกลางของคำปราศรัยของเขา  เปโตรได้วางเรื่องไว้ทั้งหมดเพื่อช่วยให้ผู้ฟังของเขาสามารถเชื่อมจุดโยงระหว่างพระเมสสิยาห์ที่พวกเขารอคอยกับพระเยซูชาวนาซาเร็

 

เปโตรได้แสดงให้เห็นข้อเท็จจริงที่สำคัญของชีวิตของพระเยซูที่สัมพันธ์กับพระสัญญาในคำพยากรณ์  การทำการอัศจรรย์ของพระเยซูเป็นที่รับรู้อย่างกว้างขวาง และได้มีการรายงาน พระองค์ทรงทนทุกข์ทรมานและสิ้นพระชนม์ แล้วพระเจ้าได้ทรงให้พระองค์เป็นขึ้นมาจากความตาย (ข้อ 22-24)  ผู้แสวงบุญคงได้ถามไปทั่วกรุงเยรูซาเล็มว่า: 'ศพอยู่ที่ไหน?' และพบคำตอบคือหลุมศพที่ว่างเปล่าดาวิดพยากรณ์ไว้หลายร้อยปีก่อนหน้านี้ (ข้อ 27; เปรียบเทียบกับสดุดี 16:10)  เปโตรชี้ให้เห็นว่าไม่ต้องคิดอะไรมาก ดาวิดไม่สามารถพูดถึงตัวเองได้เพราะเขาตายแล้วและถูกฝังอยู่อย่างแท้จริง (ข้อ 29)

 

ทั้งหมดนี้เกิดขึ้นได้อย่างไรและทำไมเพราะพระเจ้าทรงดำริเช่นนั้น (ข้อ 23) ก่อนการเริ่มต้นของเวลา พระเจ้าทรงวางแผนที่จะช่วยเหลือคนบาปโดยไม่ต้องมีการกระทำหรือความหวัง เพื่อนำเราเข้าสู่ครอบครัวของพระองค์ เพื่อได้รับความรักตลอดกาลและนำพระสิริมาสู่พระองค์เอง  คำพูดของทิม เคลเลอร์ จากทวิตเตอร์ ติดใจฉันในวันนี้: พระเยซูไม่ได้เป็นครู  พระองค์ทรงเป็นผู้ช่วยชีวิต(Tim Keller, @timkellernyc)

 

ตอบสนอง:

องค์พระเยซูเจ้า ขอบคุณที่ทรงช่วยฉันให้รอด  และให้ฉันมีหน้าที่ออกไปเพื่อเป็นช่องทางที่พระองค์จะทรงช่วยผู้อื่นที่หลงทางให้รอดด้วย
พลังประจำวัน#184-พฤศจิกายน

พลังประจำวัน-30 พฤศจิกายน
พลังประจำวัน-29 พฤศจิกายน
พลังประจำวัน-28 พฤศจิกายน
พลังประจำวัน-27 พฤศจิกายน
พลังประจำวัน-26 พฤศจิกายน
พลังประจำวัน-24 พฤศจิกายน
พลังประจำวัน-23 พฤศจิกายน
พลังประจำวัน-22 พฤศจิกายน
พลังประจำวัน-21 พฤศจิกายน
พลังประจำวัน-20 พฤศจิกายน
พลังประจำวัน-19 พฤศจิกายน
พลังประจำวัน-18 พฤศจิกายน
พลังประจำวัน-17 พฤศจิกายน
พลังประจำวัน-16 พฤศจิกายน
พลังประจำวัน-15 พฤศจิกายน
พลังประจำวัน-14 พฤศจิกายน
พลังประจำวัน-13 พฤศจิกายน
พลังประจำวัน-12 พฤศจิกายน
พลังประจำวัน-11 พฤศจิกายน
พลังประจำวัน-10 พฤศจิกายน
พลังประจำวัน-9 พฤศจิกายน
พลังประจำวัน-8 พฤศจิกายน
พลังประจำวัน-7 พฤศจิกายน
พลังประจำวัน-6 พฤศจิกายน
พลังประจำวัน-5 พฤศจิกายน
พลังประจำวัน-4 พฤศจิกายน
พลังประจำวัน-3 พฤศจิกายน
พลังประจำวัน-2 พฤศจิกายน
พลังประจำวัน-1 พฤศจิกายนCopyright © 2010 All Rights Reserved.