ReadyPlanet.com
dot
dot
Scripture Union/คริสตธรรมสัมพันธ์
dot
bulletวิสัยทัศน์/Vision
bulletประวัติความเป็นมา/History
bulletคณะกรรมการ/Council
bulletหนังสือที่ระลึก 50 ปี
bulletหนังสือที่ระลึก 45 ปี
dot
คู่มือเฝ้าเดี่ยว/Daily Devotion
dot
bulletกองบรรณาธิการ
bulletบทบรรณาธิการ
bulletบทนำ / Way In
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม2021
bulletอ่านพลังประจำวัน-ธันวาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤศจิกายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-ตุลาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กันยายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม2020
bulletอ่านสดุดี
bulletDaily Bread (English)
bulletDaily Bread (Chinese)
bulletอ่านพระคัมภีร์ใน ๑ ปี
bulletข้อพระธรรมหนุนใจในโอกาสต่างๆ
bulletNewsletter-SU Thailand
bulletพระสัญญา/Bible Promises
dot
อธิษฐาน/Prayer
dot
bulletอธิษฐานตามพระคัมภีร์ / Pray the Word
bulletสัปดาห์อธิษฐาน/Week of Prayer
bulletอธิษฐาน/Prayer
dot
วรรณกรรมคริสเตียน/Literature
dot
bulletวรรณกรรมเด็ก/For Kids
bulletวรรณกรรมทั่วไป/General
bulletสารานุกรมพระคัมภีร์ / Encyclopedia
dot
รวีวารศึกษา/Sunday School
dot
bulletบทเรียนรวีฯ/Lessons
dot
ฝึกอบรม-ค่าย/Training & Camps
dot
bullet2021 Training - การสื่อสาร
bulletSunday School Teacher Certificate Training
bulletBig Bible Challenge Workshop
bulletค่ายวันหยุด / Holiday Camps
dot
อาสาสมัคร/Volunteer & Support Us
dot
bulletอาสาสมัคร / Volunteer
bulletสนันสนุนเรา/Support Us
dot
อัลบัมรูป/Album
dot
bulletสมัครสมาชิกพลังประจำวัน
bulletกิจกรรม/Activities
dot
Useful Links - เว็ปอื่นๆ
dot
bulletSU-International
bulletThailand Bible Society
bulletIBS-STL
bulletThe Upper Room
bulletRBC Ministries
bulletWeb คริสเตียนและอื่นๆ
dot
Newsletter

dot
bulletTest
พลังประจำวัน-23 พฤศจิกายน

พลังประจำวันวันจันทร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2020

อุปสรรคทางภาษา

 

เตรียมจิตใจ

ทูลเชิญพระวิญญาณบริสุทธิ์พูดกับคุณวันนี้ผ่านพระวจนะของพระเจ้า

 

 

อ่าน : กิจการ 2:1–13

พวกเขาจึงประหลาดใจและฉงนสนเท่ห์พูดกันว่า นี่อะไรกัน?” (กิจการ 2:12)

 

สำรวจและใคร่ครวญ:

เทศกาลเพ็นเทคอสต์หรือ 'เทศกาลแห่งสัปดาห์' เป็นเทศกาลที่สนับสนุนชาวยิวให้นึกย้อนกลับไปถึงช่วงเวลาที่พระเจ้าทรงช่วยพวกเขาออกจากอียิปต์และการให้ธรรมบัญญัติแก่โมเสส  ประมาณเจ็ดสัปดาห์  เทศกาลนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นสัญลักษณ์ของความคาดหวังและความปรารถนาที่พระเจ้าจะมอบพระวจนะของพระองค์แก่ประชาชนของพระองค์  พวกสาวกรอคอยด้วยความคาดหวังอย่างแน่นอน (1:4,8) แต่ไม่สามารถคาดเดาอะไรได้เลยว่าอะไรจะเกิดขึ้นจริง (ข้อ 2–4)  ครั้งสุดท้ายคือเมื่อไรที่พระเจ้าได้ทำบางสิ่งบางอย่างในชีวิตของคุณที่คุณไม่ได้คาดคิด?

 

เพราะเป็นช่วงเทศกาล กรุงเยรูซาเล็มจึงเต็มไปด้วยผู้แสวงบุญชาวยิวจากทั่วทุกมุมโลก (ข้อ 5)  แต่ด้วยเดชพระวิญญาณ สาวกกำลังพูดทุกภาษาภายใต้ดวงอาทิตย์และเป็นที่เข้าใจได้ (ข้อ 6-8)  นั่นหมายความว่าอะไร (ข้อ 12)?  พระเจ้ากำลังทำสิ่งใหม่และกำลังประทุเข้าไปในโลก  พระองค์ปรารถนาให้ทุกคนในทุกที่ได้ยินข่าวประเสริฐ และถวายเกียรติแด่พระองค์ - พี่สาวน้องสาว เพื่อนบ้าน เพื่อนร่วมงาน เพื่อนนักเรียนและผู้คนจากสถานที่ที่คุณไม่เคยได้ยินและไม่สามารถออกเสียงได้ถูก  ภาษาที่แตกต่างทุกภาษาถูกนำมาอยู่ด้วยกันโดยพระผู้ช่วยให้รอดเพียงพระองค์เดียว

 

ตอบสนอง

ทูลขอพระเจ้าให้เติมเต็มคุณด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระองค์ และให้พลังแก่คุณที่จะบอกคนอื่นว่าพระเยซูนั้นวิเศษเพียงใด  คุณจะรอคอยสิ่งที่พระองค์ทรงต้องการจะทำในชีวิตของคุณอย่างไร?

 
พลังประจำวัน#184-พฤศจิกายน

พลังประจำวัน-30 พฤศจิกายน
พลังประจำวัน-29 พฤศจิกายน
พลังประจำวัน-28 พฤศจิกายน
พลังประจำวัน-27 พฤศจิกายน
พลังประจำวัน-26 พฤศจิกายน
พลังประจำวัน-25 พฤศจิกายน
พลังประจำวัน-24 พฤศจิกายน
พลังประจำวัน-22 พฤศจิกายน
พลังประจำวัน-21 พฤศจิกายน
พลังประจำวัน-20 พฤศจิกายน
พลังประจำวัน-19 พฤศจิกายน
พลังประจำวัน-18 พฤศจิกายน
พลังประจำวัน-17 พฤศจิกายน
พลังประจำวัน-16 พฤศจิกายน
พลังประจำวัน-15 พฤศจิกายน
พลังประจำวัน-14 พฤศจิกายน
พลังประจำวัน-13 พฤศจิกายน
พลังประจำวัน-12 พฤศจิกายน
พลังประจำวัน-11 พฤศจิกายน
พลังประจำวัน-10 พฤศจิกายน
พลังประจำวัน-9 พฤศจิกายน
พลังประจำวัน-8 พฤศจิกายน
พลังประจำวัน-7 พฤศจิกายน
พลังประจำวัน-6 พฤศจิกายน
พลังประจำวัน-5 พฤศจิกายน
พลังประจำวัน-4 พฤศจิกายน
พลังประจำวัน-3 พฤศจิกายน
พลังประจำวัน-2 พฤศจิกายน
พลังประจำวัน-1 พฤศจิกายนCopyright © 2010 All Rights Reserved.