ReadyPlanet.com
dot
dot
Scripture Union/คริสตธรรมสัมพันธ์
dot
bulletวิสัยทัศน์/Vision
bulletประวัติความเป็นมา/History
bulletคณะกรรมการ/Council
dot
คู่มือเฝ้าเดี่ยว/Daily Devotion
dot
bulletกองบรรณาธิการ
bulletบทบรรณาธิการ
bulletบทนำ / Way In
bulletอ่านพลังประจำวัน-ธันวาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤศจิกายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-ตุลาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กันยายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม2020
bulletอ่านพลังประจำวัน-ธันวาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤศจิกายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-ตุลาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กันยายน
bulletอ่านสดุดี
bulletDaily Bread (English)
bulletDaily Bread (Chinese)
bulletอ่านพระคัมภีร์ใน ๑ ปี
bulletข้อพระธรรมหนุนใจในโอกาสต่างๆ
bulletNewsletter SU Thailand
bulletพระสัญญา/Bible Promises
dot
อธิษฐาน/Prayer
dot
bulletสัปดาห์อธิษฐาน/Week of Prayer
bulletอธิษฐาน/Prayer Directory
dot
วรรณกรรมคริสเตียน/Literature
dot
bulletวรรณกรรมเด็ก/For Kids
bulletวรรณกรรมทั่วไป/General
bulletสารานุกรมพระคัมภีร์ / Encyclopedia
dot
รวีวารศึกษา/Sunday School
dot
bulletบทเรียนรวีฯ/Lessons
dot
ฝึกอบรม-ค่าย/Training & Camps
dot
bulletSunday School Teacher Certificate Training
bulletBig Bible Challenge Workshop
bulletค่ายวันหยุด / Holiday Camps
dot
อาสาสมัคร/Volunteer & Support Us
dot
bulletอาสาสมัคร / Volunteer
bulletสนันสนุนเรา/Support Us
dot
อัลบัมรูป/Album
dot
bulletสมัครสมาชิกพลังประจำวัน
bulletกิจกรรม/Activities
dot
Useful Links - เว็ปอื่นๆ
dot
bulletSU-International
bulletThailand Bible Society
bulletIBS-STL
bulletThe Upper Room
bulletRBC Ministries
bulletWeb คริสเตียนและอื่นๆ
dot
Newsletter

dot
พลังประจำวัน-22 พฤศจิกายน

พลังประจำวันวันอาทิตย์ที่ 22 พฤศจิกายน 2020

 

องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงทำสิ่งมหัศจรรย์

 

เตรียมจิตใจ:

พระองค์ผู้ทรงสัตย์ซื่อ! พระองค์ผู้ทรงสัตย์ซื่อ! ทุกมื้อเช้าค่ำ ความเมตตามีใหม่ๆ เมื่อข้าต้องการสิ่งใด พระองค์ประทานให้ พระองค์ผู้ทรงสัตย์ซื่อแก่ข้าพระองค์ (Thomas Chisholm, 1866-1960, เพลง Great is Thy faithfulness)!

 

อ่าน : สดุดี 111

 

บรรดาพระราชกิจของพระยาห์เวห์นั้นใหญ่ยิ่ง เป็นที่ค้นคว้าของทุกคนที่พอใจสิ่งเหล่านั้นสดุดี 111:2

 

สำรวจและใคร่ครวญ:

เป็นบทสดุดียอดเยี่ยมที่จะอ่านหลังจากค้นคว้าเรื่องราวของยาโคบ  มนุษย์ในเรื่องนี้มีข้อบกพร่องและไม่น่าไว้วางใจ แต่พระเจ้าทรงมีพระคุณ เมตตากรุณาและทรงจัดเตรียมสำหรับประชากรของพระองค์ ทรงระลึกถึงพันธสัญญาของพระองค์ แสดงฤทธิ์อำนาจของพระองค์ และมอบดินแดนของชาติอื่นๆให้พวกเขา

 

อ่านบทเพลงสดุดีนี้โดยตลอดอีกครั้ง และสังเกตจำนวนครั้งที่ผู้แต่งบทสดุดีใช้วลี "ตลอดกาล" และ "ชั่วนิรันดร์เพราะพระเจ้าทรงเป็นนิรันดร์ - พระองค์ไม่อยู่ภายใต้ปรัชญาและวัฒนธรรมที่เปลี่ยนแปลงไปของโลก  พระองค์ยังคงแน่วแน่และเป็นจริง  พระลักษณะที่พระองค์เปิดเผยต่อยาโคบเมื่อหลายพันปีที่ผ่านมา ยังเหมือนกันในทุกวันนี้  ข้อใดเกี่ยวกับพระเจ้าในบทเพลงสรรเสริญนี้ที่โดดเด่นสำหรับคุณในวันนี้?

 

ในโลกตะวันตกในศตวรรษที่ยี่สิบเอ็ด ดูเหมือนว่าภูมิปัญญาได้สูญหายไป วัฒนธรรมที่เป็นที่นิยมมีค่านิยมที่ขัดแย้งกันมากมาย  ข้อ 10 เตือนเราว่า ความยำเกรงพระเจ้าเป็นที่เริ่มต้นของสติปัญญา’  เราต้องอธิษฐานเผื่อประเทศของเราอย่างไรให้ผู้คนปฏิบัติตามกฏเกณฑ์คำสั่งสอนของพระเจ้า!

 

ตอบสนอง:

สดุดีบทนี้เป็นโคลงกลอนสั้นๆ โดยแต่ละบรรทัดเริ่มต้นด้วยตัวอักษรฮีบรูต่างกัน ทำไมไม่ลองเขียนโคลงกลอนบทสั้นๆ ของคุณเองสรรเสริญพระเจ้า สำหรับสิ่งที่พระองค์ได้ทรงทำเพื่อคุณ และพระพรที่พระองค์ได้ทรงเทลงมาในชีวิตของคุณ?
พลังประจำวัน#184-พฤศจิกายน

พลังประจำวัน-30 พฤศจิกายน
พลังประจำวัน-29 พฤศจิกายน
พลังประจำวัน-28 พฤศจิกายน
พลังประจำวัน-27 พฤศจิกายน
พลังประจำวัน-26 พฤศจิกายน
พลังประจำวัน-25 พฤศจิกายน
พลังประจำวัน-24 พฤศจิกายน
พลังประจำวัน-23 พฤศจิกายน
พลังประจำวัน-21 พฤศจิกายน
พลังประจำวัน-20 พฤศจิกายน
พลังประจำวัน-19 พฤศจิกายน
พลังประจำวัน-18 พฤศจิกายน
พลังประจำวัน-17 พฤศจิกายน
พลังประจำวัน-16 พฤศจิกายน
พลังประจำวัน-15 พฤศจิกายน
พลังประจำวัน-14 พฤศจิกายน
พลังประจำวัน-13 พฤศจิกายน
พลังประจำวัน-12 พฤศจิกายน
พลังประจำวัน-11 พฤศจิกายน
พลังประจำวัน-10 พฤศจิกายน
พลังประจำวัน-9 พฤศจิกายน
พลังประจำวัน-8 พฤศจิกายน
พลังประจำวัน-7 พฤศจิกายน
พลังประจำวัน-6 พฤศจิกายน
พลังประจำวัน-5 พฤศจิกายน
พลังประจำวัน-4 พฤศจิกายน
พลังประจำวัน-3 พฤศจิกายน
พลังประจำวัน-2 พฤศจิกายน
พลังประจำวัน-1 พฤศจิกายนCopyright © 2010 All Rights Reserved.