ReadyPlanet.com
dot
dot
Scripture Union/คริสตธรรมสัมพันธ์
dot
bulletวิสัยทัศน์/Vision
bulletประวัติความเป็นมา/History
bulletคณะกรรมการ/Council
dot
คู่มือเฝ้าเดี่ยว/Daily Devotion
dot
bulletกองบรรณาธิการ
bulletบทบรรณาธิการ
bulletบทนำ / Way In
bulletอ่านพลังประจำวัน-ธันวาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤศจิกายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-ตุลาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กันยายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม2020
bulletอ่านพลังประจำวัน-ธันวาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤศจิกายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-ตุลาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กันยายน
bulletอ่านสดุดี
bulletDaily Bread (English)
bulletDaily Bread (Chinese)
bulletอ่านพระคัมภีร์ใน ๑ ปี
bulletข้อพระธรรมหนุนใจในโอกาสต่างๆ
bulletNewsletter SU Thailand
bulletพระสัญญา/Bible Promises
dot
อธิษฐาน/Prayer
dot
bulletสัปดาห์อธิษฐาน/Week of Prayer
bulletอธิษฐาน/Prayer Directory
dot
วรรณกรรมคริสเตียน/Literature
dot
bulletวรรณกรรมเด็ก/For Kids
bulletวรรณกรรมทั่วไป/General
bulletสารานุกรมพระคัมภีร์ / Encyclopedia
dot
รวีวารศึกษา/Sunday School
dot
bulletบทเรียนรวีฯ/Lessons
dot
ฝึกอบรม-ค่าย/Training & Camps
dot
bulletSunday School Teacher Certificate Training
bulletBig Bible Challenge Workshop
bulletค่ายวันหยุด / Holiday Camps
dot
อาสาสมัคร/Volunteer & Support Us
dot
bulletอาสาสมัคร / Volunteer
bulletสนันสนุนเรา/Support Us
dot
อัลบัมรูป/Album
dot
bulletสมัครสมาชิกพลังประจำวัน
bulletกิจกรรม/Activities
dot
Useful Links - เว็ปอื่นๆ
dot
bulletSU-International
bulletThailand Bible Society
bulletIBS-STL
bulletThe Upper Room
bulletRBC Ministries
bulletWeb คริสเตียนและอื่นๆ
dot
Newsletter

dot
พลังประจำวัน-21 พฤศจิกายน

 พลังประจำวันวันเสาร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2020

เดินไปด้วยความเชื่อ

 

เตรียมจิตใจ

ผู้เชื่อทุกคนเชื่อในพระคริสต์ แต่ไม่ใช่ทุกคนติดสนิทอยู่กับพระองค์ และยอมจำนนทั้งชีวิตอย่างมีสติ ชื่นชมยินดีและวางใจในอิทธิพลของพระองค์ (แอนดรูว์ เมอร์เรย์)

ก่อนที่คุณจะอ่านต่อไป ทำจิตใจให้สงบสักครู่ต่อพระพักตร์พระเจ้า

 

อ่าน : กิจการ 1:12-26

 

พวกเขาอุทิศตัวอธิษฐานด้วยกัน...” (กิจการ 1:14)

 

สำรวจและใคร่ครวญ:

หนึ่งในคำสั่งสุดท้ายของพระเยซูที่ให้กับสาวกของพระองค์คือ ให้กลับไปยังกรุงเยรูซาเล็มและ 'ให้รอคอยรับของประทานที่พระบิดาทรงสัญญา' (ข้อ 4)  ดังนั้นสิ่งที่พวกเขาทำคืออธิษฐานด้วยกันตลอดเวลา ซึ่งอาจเป็นการเริ่มต้นอธิษฐาน 24/7 ของทุกวันนี้

(https://www.24-7prayer.com/)

 

การรู้จักพันธสัญญาเดิมช่วยให้ความเชื่อของสาวกเติบโตในพระเยซูในฐานะพระผู้ช่วยให้รอดและพระเมสสิยาห์  พระวิญญาณบริสุทธิ์ประทานความเข้าใจให้แก่พวกเขาเกี่ยวกับการพยากรณ์การเสด็จมาของพระเมสสิยาห์ นิมิตที่บอกล่วงหน้าและการทำให้สำเร็จในสดุดีและพระคัมภีร์พันธสัญญาเดิมอื่นๆ (ข้อ 20)  พระคัมภีร์ทุกตอนได้รับการดลใจจากพระเจ้า (2 ทิโมธี 3:16) และเล็งถึงพระเยซูคริสต์ (ดูลูกา 24:27) แม้ว่าจะไม่มีการทำนายถึงพระองค์ทันทีหรืออย่างชัดเจน  ช่างวิเศษเหลือเกิน?  พระเยซูแสนวิเศษ?

 

ครั้งสุดท้ายที่คุณตัดสินใจครั้งสำคัญโดยการจับฉลากคือเมื่อไหร่? (ข้อ 26)  ฉันคงไม่ทำเหมือนกัน  กุญแจสำคัญในที่นี้คือพวกเขาได้ขอแนวทางของพระเจ้า (ข้อ 24)  ถ้าเราเปิดใจ พระเจ้าจะท้าทายความคิดของเรา โซนความสะดวกสบายของเรา เหตุผลของเรา  พระองค์ทรงแสวงหาผู้เชืี่อที่ดำเนินชีวิตด้วยความเชื่อและเดินไปด้วยความเชื่อ (ฮีบรู 10:38; 2 โครินธ์ 5: 7) แทนที่จะแสวงหาความมั่นใจในตนเองและความพอเพียง

 

ตอบสนอง

คุณกำลังชั่งน้ำหนักการตัดสินใจเรื่องใดๆ ในชีวิตของคุณอยู่หรือไม่ทำไมไม่มอบข้อหนึ่งข้อใดหรือทั้งหมดไว้กับพระเจ้า ขอให้พระองค์ทรงเป็นผู้นำที่ชัดเจนและนำทางคุณเพื่อที่คุณจะได้แสดงออกถึงความเชืี่อในการติดตามพระองค์
พลังประจำวัน#184-พฤศจิกายน

พลังประจำวัน-30 พฤศจิกายน
พลังประจำวัน-29 พฤศจิกายน
พลังประจำวัน-28 พฤศจิกายน
พลังประจำวัน-27 พฤศจิกายน
พลังประจำวัน-26 พฤศจิกายน
พลังประจำวัน-25 พฤศจิกายน
พลังประจำวัน-24 พฤศจิกายน
พลังประจำวัน-23 พฤศจิกายน
พลังประจำวัน-22 พฤศจิกายน
พลังประจำวัน-20 พฤศจิกายน
พลังประจำวัน-19 พฤศจิกายน
พลังประจำวัน-18 พฤศจิกายน
พลังประจำวัน-17 พฤศจิกายน
พลังประจำวัน-16 พฤศจิกายน
พลังประจำวัน-15 พฤศจิกายน
พลังประจำวัน-14 พฤศจิกายน
พลังประจำวัน-13 พฤศจิกายน
พลังประจำวัน-12 พฤศจิกายน
พลังประจำวัน-11 พฤศจิกายน
พลังประจำวัน-10 พฤศจิกายน
พลังประจำวัน-9 พฤศจิกายน
พลังประจำวัน-8 พฤศจิกายน
พลังประจำวัน-7 พฤศจิกายน
พลังประจำวัน-6 พฤศจิกายน
พลังประจำวัน-5 พฤศจิกายน
พลังประจำวัน-4 พฤศจิกายน
พลังประจำวัน-3 พฤศจิกายน
พลังประจำวัน-2 พฤศจิกายน
พลังประจำวัน-1 พฤศจิกายนCopyright © 2010 All Rights Reserved.