ReadyPlanet.com
dot
dot
Scripture Union/คริสตธรรมสัมพันธ์
dot
bulletวิสัยทัศน์/Vision
bulletประวัติความเป็นมา/History
bulletคณะกรรมการ/Council
dot
คู่มือเฝ้าเดี่ยว/Daily Devotion
dot
bulletกองบรรณาธิการ
bulletบทบรรณาธิการ
bulletบทนำ / Way In
bulletอ่านพลังประจำวัน-ธันวาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤศจิกายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-ตุลาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กันยายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม2020
bulletอ่านพลังประจำวัน-ธันวาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤศจิกายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-ตุลาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กันยายน
bulletอ่านสดุดี
bulletDaily Bread (English)
bulletDaily Bread (Chinese)
bulletอ่านพระคัมภีร์ใน ๑ ปี
bulletข้อพระธรรมหนุนใจในโอกาสต่างๆ
bulletNewsletter SU Thailand
bulletพระสัญญา/Bible Promises
dot
อธิษฐาน/Prayer
dot
bulletสัปดาห์อธิษฐาน/Week of Prayer
bulletอธิษฐาน/Prayer Directory
dot
วรรณกรรมคริสเตียน/Literature
dot
bulletวรรณกรรมเด็ก/For Kids
bulletวรรณกรรมทั่วไป/General
bulletสารานุกรมพระคัมภีร์ / Encyclopedia
dot
รวีวารศึกษา/Sunday School
dot
bulletบทเรียนรวีฯ/Lessons
dot
ฝึกอบรม-ค่าย/Training & Camps
dot
bulletSunday School Teacher Certificate Training
bulletBig Bible Challenge Workshop
bulletค่ายวันหยุด / Holiday Camps
dot
อาสาสมัคร/Volunteer & Support Us
dot
bulletอาสาสมัคร / Volunteer
bulletสนันสนุนเรา/Support Us
dot
อัลบัมรูป/Album
dot
bulletสมัครสมาชิกพลังประจำวัน
bulletกิจกรรม/Activities
dot
Useful Links - เว็ปอื่นๆ
dot
bulletSU-International
bulletThailand Bible Society
bulletIBS-STL
bulletThe Upper Room
bulletRBC Ministries
bulletWeb คริสเตียนและอื่นๆ
dot
Newsletter

dot
พลังประจำวัน-20 พฤศจิกายน

พลังประจำวันวันศุกร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2020

 

บทนำสู่พระธรรมกิจการ บทที่ 1-5  

ปลดปล่อยออกมา

 

ห้าบทแรกของพระธรรมกิจการ เป็นเรื่องเหลือเชื่อของข่าวประเสริฐและพลังอำนาจของพระเจ้าที่ได้ปลดปล่อยออกมา ซึ่งเกือบจะเหมือนจุกไม้ก๊อกที่อุดขวดแชมเปญมาเป็นเวลานานถูกเปิดและพุ่งออกมาด้านนอกด้วยเสียงดังระเบิดและผลลัพธ์ที่คาดเดาไม่ได้  ยกเว้นแต่เวลานี้ที่ผู้รับไม่ได้เมาเหล้าองุ่น (กิจการ 2: 13,15)

 

ในบทต่อๆไปนี้ของพระธรรมกิจการ เราจะอ่านเกี่ยวกับวันแรกๆ ของคริสตจักร

ของชีวิตที่หยุดไม่ได้ที่จะทำให้เรื่องราวเป็นที่ปรากฏแก่โลก และคนหลายพันคนได้วางใจในพระเยซูและเพิ่มจำนวนเข้าไปในคริสตจักร  วิธีที่พระวิญญาณบริสุทธิ์ได้เปลี่ยนแปลงเปโตรจากคนที่กลัวมากมาเป็นผู้นำที่สร้างความสั่นสะเทือน รักษาโรค หมายสำคัญ เรื่องอัศจรรย์ใจและปาฏิหารย์ มีความกล้าหาญที่บอกใครๆ เกี่ยวกับพระเยซู และแม้กระทั่งคนที่ล้มลงตายเมื่อพวกเขาพูดโกหก 

 

เรื่องราวเหล่านี้เป็นทั้งเรื่องราวที่น่าสนใจและสร้างแรงบันดาลใจ แต่ด้วยคำถามว่า เราจะอ่านข้อความเหล่านี้อย่างไร?  ว่าเป็นเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจเกี่ยวกับวิธีที่คริสตจักรเริ่มต้น หรือเป็นเรื่องราวของความเชื่อ - กิจการของอัครทูตและการปฏิบัติการ - ในพระเจ้าผู้ทรงพระชนม์เราจะเก็บหรือล็อคเรืี่องราวนี้ไว้ในอดีต หรือเรากล้าเชื่อว่า พระเจ้าของเราทรงเป็นเหมือนเดิมทั้งวานนี้ วันนี้ และตลอดไปเป็นนิตย์

(ฮีบรู 13:8) ทรงต้องการฟื้นฟูเรา คริสตจักรของเรา เมืองของเรา ประเทศของเรา และโลกของเราข้าพเจ้าอธิษฐานเพื่อในขณะที่อ่านเรื่องราวต่างๆ ในซีรีส์นี้ ท่านจะได้รู้จักความรักของพระเจ้า ชีวิตของพระเจ้าและพลังอำนาจของพระเจ้าที่ได้ระเบิดออกมาจากชีวิตของคุณในรูปแบบใหม่เมืี่อคุณพบกับพระเจ้าในพระวจนะของพระองค์

 

ผู้เขียน: เจมส์ เดวี่ส์ (James Davies)

 เจมส์ทำงานให้กับมหาวิทยาลัยเปิด แต่งงานกับชาวกะเหรี่ยงและพวกเขาเป็นส่วนหนึ่งของโบสถ์นิวฟรอนเทียส์ในเมืองมิวตัน เคนส์ มีลูกชายสามคนมีชื่อว่าซามูเอล เบนจามิน และโยเอล ซึ่งทำให้บ้านไม่เงียบสงบและเขาดื่มกาแฟมาก

 

 

 

 

 

 

 

 

พลังประจำวันวันศุกร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2020

 

ความแน่นอนของพระเยซู

 

เตรียมจิตใจ 

เมืี่อเริ่มต้นอ่านซีรี่ส์นี้ อธิษฐานทูลขอพระเจ้าให้พูดกับคุณอย่างสดใหม่และมีพลังผ่านพระวจนะของพระองค์ ให้คำมั่นที่จะเปิดใจกับทุกสิ่งที่พระองค์จะตรัสกับคุณ

 

อ่านกิจการ 1 :1-11

ท่านเธโอฟีลัส ในหนังสือฉบับแรกนั้น ข้าพเจ้ากล่าวแล้วถึงทุกสิ่งที่พระเยซูทรงตั้งต้นทำและสั่งสอนกิจการ 1:1

 

สำรวจและใคร่ครวญ:

ลูกามุ่งตรงสู่หนังสือเล่มที่สองของเขาและเข้าสู่ประเด็นหลักคือพระเยซู (ข้อ 1) โดยไม่ยอมเสียเวลาเลย ผู้อ่านคือเธโอฟีลัส ซึ่งชื่อมีความหมายว่าเป็นที่รักหรือเพื่อนหรือคนรักของพระเจ้า หวังว่าท่านจะให้ตัวเองเป็นที่รักหรือเพี่อนของพระเจ้าด้วย

 

คุณต้องการที่จะรักพระเยซูมากขึ้นหรือไม่การอ่านพระวจนะของพระเจ้าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีสำหรับเรา (เปรียบเทียบกับยอห์น 14:24)  การอ่านพระคัมภีร์ไม่ควรจะเป็นเพียงการถ่ายโอนข้อมูล แต่เป็นการพบปะกับพระเจ้าในพระวจนะของพระองค์  ความตั้งใจของลูกาที่เขียนไปถึงเธโอฟิลัสนั้นไม่ใช่เพื่อเพิ่มเรื่องลงในหนังสือประวัติศาสตร์เท่านั้น  เขาต้องการผู้อ่านของเขา - และพระเจ้าต้องการให้พวกเราทุกคนเป็นผู้อ่านของเขา เพื่อให้รู้ความจริงเกี่ยวกับเรื่องราวที่คุณได้รับการสอนมา" (ดูลูกา 1: 4) เพี่อรู้อย่างมั่นใจว่า พระเยซูได้ทรงมีชีวิตที่ไม่ธรรมดาในแผ่นดินโลก (ข้อ 1) หลังการทนทุกข์ทรมานและสิ้นพระชนม์ แล้วทรงเป็นขึ้นมาอีกครั้ง (ข้อ 3) และจากนั้น หลังการอบรมสั่งสอนสาวกด้วยหลักสูตรการเป็นสาวกที่เข้มข้น  พระองค์ก็จากโลกนี้เสด็จสู่สวรรค์ (ข้อ 11)  และรู้ด้วยความมั่นใจว่า พระองค์จะเสด็จกลับมาอีก (ข้อ 11)

 

 

ตอบสนอง

เตือนตัวเองในบางช่วงเวลาของวันว่า พระเจ้ารักฉัน ฉันเป็นเพื่อนคนหนึ่งของพระองค์ เป็นคนรักของพระองค์

 
พลังประจำวัน#184-พฤศจิกายน

พลังประจำวัน-30 พฤศจิกายน
พลังประจำวัน-29 พฤศจิกายน
พลังประจำวัน-28 พฤศจิกายน
พลังประจำวัน-27 พฤศจิกายน
พลังประจำวัน-26 พฤศจิกายน
พลังประจำวัน-25 พฤศจิกายน
พลังประจำวัน-24 พฤศจิกายน
พลังประจำวัน-23 พฤศจิกายน
พลังประจำวัน-22 พฤศจิกายน
พลังประจำวัน-21 พฤศจิกายน
พลังประจำวัน-19 พฤศจิกายน
พลังประจำวัน-18 พฤศจิกายน
พลังประจำวัน-17 พฤศจิกายน
พลังประจำวัน-16 พฤศจิกายน
พลังประจำวัน-15 พฤศจิกายน
พลังประจำวัน-14 พฤศจิกายน
พลังประจำวัน-13 พฤศจิกายน
พลังประจำวัน-12 พฤศจิกายน
พลังประจำวัน-11 พฤศจิกายน
พลังประจำวัน-10 พฤศจิกายน
พลังประจำวัน-9 พฤศจิกายน
พลังประจำวัน-8 พฤศจิกายน
พลังประจำวัน-7 พฤศจิกายน
พลังประจำวัน-6 พฤศจิกายน
พลังประจำวัน-5 พฤศจิกายน
พลังประจำวัน-4 พฤศจิกายน
พลังประจำวัน-3 พฤศจิกายน
พลังประจำวัน-2 พฤศจิกายน
พลังประจำวัน-1 พฤศจิกายนCopyright © 2010 All Rights Reserved.