ReadyPlanet.com
dot
dot
Scripture Union/คริสตธรรมสัมพันธ์
dot
bulletวิสัยทัศน์/Vision
bulletประวัติความเป็นมา/History
bulletคณะกรรมการ/Council
dot
คู่มือเฝ้าเดี่ยว/Daily Devotion
dot
bulletกองบรรณาธิการ
bulletบทบรรณาธิการ
bulletบทนำ / Way In
bulletอ่านพลังประจำวัน-ธันวาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤศจิกายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-ตุลาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กันยายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม2020
bulletอ่านสดุดี
bulletDaily Bread (English)
bulletDaily Bread (Chinese)
bulletอ่านพระคัมภีร์ใน ๑ ปี
bulletข้อพระธรรมหนุนใจในโอกาสต่างๆ
bulletNewsletter SU Thailand
bulletพระสัญญา/Bible Promises
dot
อธิษฐาน/Prayer
dot
bulletอธิษฐานตามพระคัมภีร์ / Pray the Word
bulletสัปดาห์อธิษฐาน/Week of Prayer
bulletอธิษฐาน/Prayer Directory
dot
วรรณกรรมคริสเตียน/Literature
dot
bulletวรรณกรรมเด็ก/For Kids
bulletวรรณกรรมทั่วไป/General
bulletสารานุกรมพระคัมภีร์ / Encyclopedia
dot
รวีวารศึกษา/Sunday School
dot
bulletบทเรียนรวีฯ/Lessons
dot
ฝึกอบรม-ค่าย/Training & Camps
dot
bulletSunday School Teacher Certificate Training
bulletBig Bible Challenge Workshop
bulletค่ายวันหยุด / Holiday Camps
dot
อาสาสมัคร/Volunteer & Support Us
dot
bulletอาสาสมัคร / Volunteer
bulletสนันสนุนเรา/Support Us
dot
อัลบัมรูป/Album
dot
bulletสมัครสมาชิกพลังประจำวัน
bulletกิจกรรม/Activities
dot
Useful Links - เว็ปอื่นๆ
dot
bulletSU-International
bulletThailand Bible Society
bulletIBS-STL
bulletThe Upper Room
bulletRBC Ministries
bulletWeb คริสเตียนและอื่นๆ
dot
Newsletter

dot
พลังประจำวัน-18 พฤศจิกายน

 พลังประจำวันวันพุธที่ 18 พฤศจิกายน 2020

 ถึงเวลาตัดสินใจ

 

เตรียมจิตใจ

พิจารณาการเดินทางของความเชื่อของคุณ และเวลาที่คุณทำพันธสัญญาต่อหน้าผู้คน อาจจะเป็นการบัพติศมา การยืนยันหรือการประกาศความเชื่อ  ขอบคุณพระเจ้าสำหรับวิธีที่ทรงประคับประคองคุณตั้งแต่นั้นมา และสำหรับผู้คนที่สนับสนุนคุณ  

 

อ่าน : โยชูวา 24:1–15

และถ้าพวกท่านไม่เห็นด้วยที่จะปรนนิบัติพระยาห์เวห์ ท่านก็จงเลือกเสียในวันนี้ว่าท่านจะปรนนิบัติใคร จะปรนนิบัติบรรดาพระซึ่งบรรพบุรุษของท่านปรนนิบัติอยู่ในท้องถิ่นฟากตะวันออกของแม่น้ำ หรือบรรดาพระของคนอาโมไรต์ในแผ่นดินซึ่งท่านอาศัยอยู่ แต่ส่วนข้าพเจ้าและครอบครัวของข้าพเจ้า เราจะปรนนิบัติพระยาห์เวห์ (โยชูวา 24:15)

 

สำรวจและใคร่ครวญ

คำกล่าวสุดท้ายของโยชูวาต่อประชาชนคือให้อยู่ในทางของพระเจ้า พวกเขาต้องยากลำบากกว่าจะยึดครองดินแดนนี้สำเร็จ ชนะการสู้รบหลายครั้ง แต่มีอะไรต่อไปอีก?  

 

คำกล่าวนี้เป็นผลงานชิ้นเอก สังเกตการเล่าเรื่องราวจากมุมมองของพระเจ้า โดยมุ่งเน้นสิ่งที่พระเจ้าทรงกระทำ  “เราเอามา.. เราให้.. เราส่ง.. เรานำท่านออกมา.. เราทำลายพวกเขา.. เราให้ดินแดนนี้กับเจ้า” (ข้อ 3–13)  ตัวตนของอิสราเอลในฐานะประชาชนนั้นผูกพันกับงานของพระเจ้าอย่างสมบูรณ์

 

ความท้าทายที่โยชูวามอบให้เป็นการมุ่งเน้นสิ่งเดียว ท่านถามว่า พวกท่านจะปรนนิบัติใคร?  คำว่า ปรนนิบัติปรากฏในตอนนี้ถึง 6 ครั้ง (ข้อ 14,15)  อิสราเอลไม่อาจเหยียบเรือสองแคมได้

 

เช่นเดียวกับผู้นำที่ดีทุกคน โยชูวาทำให้ดูก่อน (ข้อ15) ท่านแสดงให้เห็นว่าท่านเลือกอะไร และบอกให้ทุกคนตัดสินใจ: เลือกด้วยตัวเอง  (ข้อ 15) คุณอยู่ฝ่ายไหน? ถึงเวลาต้องเลือกแล้ว  

 

ตอบสนอง

ขอให้เราละทิ้งทุกอย่างที่ถ่วงอยู่ และบาปที่เกาะแน่น ขอให้เรายังคงวิ่งแข่ง...โดยจับตามองที่พระเยซู” (ฮีบรู 12:1,2) ให้พระธรรมที่อ่านวันนี้ช่วยให้คุณตัดสินใจอีกครั้งที่จะติดตามพระคริสต์ มีอะไรที่คุณต้องโยนทิ้งไป? อธิษฐานขอพระคุณเพื่อมุ่งมั่นต่อไป  
พลังประจำวัน#184-พฤศจิกายน

พลังประจำวัน-30 พฤศจิกายน
พลังประจำวัน-29 พฤศจิกายน
พลังประจำวัน-28 พฤศจิกายน
พลังประจำวัน-27 พฤศจิกายน
พลังประจำวัน-26 พฤศจิกายน
พลังประจำวัน-25 พฤศจิกายน
พลังประจำวัน-24 พฤศจิกายน
พลังประจำวัน-23 พฤศจิกายน
พลังประจำวัน-22 พฤศจิกายน
พลังประจำวัน-21 พฤศจิกายน
พลังประจำวัน-20 พฤศจิกายน
พลังประจำวัน-19 พฤศจิกายน
พลังประจำวัน-17 พฤศจิกายน
พลังประจำวัน-16 พฤศจิกายน
พลังประจำวัน-15 พฤศจิกายน
พลังประจำวัน-14 พฤศจิกายน
พลังประจำวัน-13 พฤศจิกายน
พลังประจำวัน-12 พฤศจิกายน
พลังประจำวัน-11 พฤศจิกายน
พลังประจำวัน-10 พฤศจิกายน
พลังประจำวัน-9 พฤศจิกายน
พลังประจำวัน-8 พฤศจิกายน
พลังประจำวัน-7 พฤศจิกายน
พลังประจำวัน-6 พฤศจิกายน
พลังประจำวัน-5 พฤศจิกายน
พลังประจำวัน-4 พฤศจิกายน
พลังประจำวัน-3 พฤศจิกายน
พลังประจำวัน-2 พฤศจิกายน
พลังประจำวัน-1 พฤศจิกายนCopyright © 2010 All Rights Reserved.