ReadyPlanet.com
dot
dot
Scripture Union/คริสตธรรมสัมพันธ์
dot
bulletวิสัยทัศน์/Vision
bulletประวัติความเป็นมา/History
bulletคณะกรรมการ/Council
dot
คู่มือเฝ้าเดี่ยว/Daily Devotion
dot
bulletกองบรรณาธิการ
bulletบทบรรณาธิการ
bulletบทนำ / Way In
bulletอ่านพลังประจำวัน-ธันวาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤศจิกายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-ตุลาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กันยายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม2020
bulletอ่านพลังประจำวัน-ธันวาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤศจิกายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-ตุลาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กันยายน
bulletอ่านสดุดี
bulletDaily Bread (English)
bulletDaily Bread (Chinese)
bulletอ่านพระคัมภีร์ใน ๑ ปี
bulletข้อพระธรรมหนุนใจในโอกาสต่างๆ
bulletNewsletter SU Thailand
bulletพระสัญญา/Bible Promises
dot
อธิษฐาน/Prayer
dot
bulletสัปดาห์อธิษฐาน/Week of Prayer
bulletอธิษฐาน/Prayer Directory
dot
วรรณกรรมคริสเตียน/Literature
dot
bulletวรรณกรรมเด็ก/For Kids
bulletวรรณกรรมทั่วไป/General
bulletสารานุกรมพระคัมภีร์ / Encyclopedia
dot
รวีวารศึกษา/Sunday School
dot
bulletบทเรียนรวีฯ/Lessons
dot
ฝึกอบรม-ค่าย/Training & Camps
dot
bulletSunday School Teacher Certificate Training
bulletBig Bible Challenge Workshop
bulletค่ายวันหยุด / Holiday Camps
dot
อาสาสมัคร/Volunteer & Support Us
dot
bulletอาสาสมัคร / Volunteer
bulletสนันสนุนเรา/Support Us
dot
อัลบัมรูป/Album
dot
bulletสมัครสมาชิกพลังประจำวัน
bulletกิจกรรม/Activities
dot
Useful Links - เว็ปอื่นๆ
dot
bulletSU-International
bulletThailand Bible Society
bulletIBS-STL
bulletThe Upper Room
bulletRBC Ministries
bulletWeb คริสเตียนและอื่นๆ
dot
Newsletter

dot
พลังประจำวัน-16 พฤศจิกายน

 พลังประจำวันวันจันทร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2020

ส่งต่อคทา

 

เตรียมจิตใจ

พิจารณาว่าใครเป็นคนที่มีอิทธิพลกับคุณในฐานะคริสเตียนมากที่สุด  ขอบคุณพระเจ้าสำหรับพยานที่ซื่อสัตย์ของพระคริสต์  

 

อ่าน โยชูวา 23:1-11

 

สำรวจและใคร่ครวญ

พ่อแม่สูงวัยของผมกระตือรือล้นที่จะส่งต่อทรัพย์สมบัติที่มีค่าให้ลูกหลาน แต่ไม่ใช่เพียงสิ่งที่เป็นวัตถุ  “จำไว้ว่าเมื่อ...” เป็นคำพูดซ้ำๆ เวลาผมไปเยี่ยมท่าน  

 

ในบทที่เราจะอ่านกันวันนี้  เราเห็นโยชูวาชราลงมาก (ข้อ 1) ท่านได้นำชนชาติอิสราเอลอย่างสัตย์ซื่อ แผ่นดินก็สงบสุข (โยชูวา 14:15)  การยึดครองดินแดนเกือบจะเสร็จสมบูรณ์ (ข้อ 5).

 

ท่านได้รวบรวมผู้นำของอิสราเอลและมอบหมายให้สานต่องานของท่าน (ข้อ 2) ท่านเตือนความจำทุกคนว่า (ข้อ 4) พวกท่านได้เห็นทุกสิ่งซึ่งพระยาห์เวห์พระเจ้าของท่านได้ทรงกระทำต่อประชาชาติทั้งหมดเหล่านี้เพื่อเห็นแก่ท่าน (ข้อ 3) พระเจ้าทรงต่อสู้เพื่อเรา (ข้อ 3,10) ทรงขับไล่ศัตรูออกไป (ข้อ 5,9)

 

และความท้าทายของพวกเขาล่ะ? ต่อไปนี้ ขึ้นอยู่กับพวกเขาในฐานะผู้นำรุ่นต่อไปที่จะรักษาพระคำของพระเจ้าเป็นกฏเกณฑ์และแนวทาง (ข้อ 6) ต่อต้านการประนีประนอม (ข้อ 6) ยึดมั่นในพระเจ้าจนถึงที่สุด (ข้อ 8)  

 

ความท้าทายนั้นเป็นของเราด้วยเช่นกัน เราจะสามารถแน่ใจได้อย่างไรว่าความเชื่อของเราจะส่งต่อไปยังรุ่นต่อไป?

 

ตอบสนอง

เราจะไม่ซ่อนไว้จากลูกหลานของพวกเขา แต่จะบอกแก่คนรุ่นหลัง ถึงพระราชกิจอันน่าสรรเสริญของพระยาห์เวห์ และฤทธานุภาพของพระองค์ และการอัศจรรย์ต่างๆ ซึ่งพระองค์ได้ทรงกระทำ” (สดุดี 78:4)  อธิษฐานเผื่อคนหนุ่มสาวในคริสตจักรและในชุมชนของคุณ คุณอาจมีบทบาทอย่างไรได้บ้างในชีวิตของพวกเขา?
พลังประจำวัน#184-พฤศจิกายน

พลังประจำวัน-30 พฤศจิกายน
พลังประจำวัน-29 พฤศจิกายน
พลังประจำวัน-28 พฤศจิกายน
พลังประจำวัน-27 พฤศจิกายน
พลังประจำวัน-26 พฤศจิกายน
พลังประจำวัน-25 พฤศจิกายน
พลังประจำวัน-24 พฤศจิกายน
พลังประจำวัน-23 พฤศจิกายน
พลังประจำวัน-22 พฤศจิกายน
พลังประจำวัน-21 พฤศจิกายน
พลังประจำวัน-20 พฤศจิกายน
พลังประจำวัน-19 พฤศจิกายน
พลังประจำวัน-18 พฤศจิกายน
พลังประจำวัน-17 พฤศจิกายน
พลังประจำวัน-15 พฤศจิกายน
พลังประจำวัน-14 พฤศจิกายน
พลังประจำวัน-13 พฤศจิกายน
พลังประจำวัน-12 พฤศจิกายน
พลังประจำวัน-11 พฤศจิกายน
พลังประจำวัน-10 พฤศจิกายน
พลังประจำวัน-9 พฤศจิกายน
พลังประจำวัน-8 พฤศจิกายน
พลังประจำวัน-7 พฤศจิกายน
พลังประจำวัน-6 พฤศจิกายน
พลังประจำวัน-5 พฤศจิกายน
พลังประจำวัน-4 พฤศจิกายน
พลังประจำวัน-3 พฤศจิกายน
พลังประจำวัน-2 พฤศจิกายน
พลังประจำวัน-1 พฤศจิกายนCopyright © 2010 All Rights Reserved.