ReadyPlanet.com
dot
dot
Scripture Union/คริสตธรรมสัมพันธ์
dot
bulletวิสัยทัศน์/Vision
bulletประวัติความเป็นมา/History
bulletคณะกรรมการ/Council
dot
คู่มือเฝ้าเดี่ยว/Daily Devotion
dot
bulletกองบรรณาธิการ
bulletบทบรรณาธิการ
bulletบทนำ / Way In
bulletอ่านพลังประจำวัน-ธันวาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤศจิกายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-ตุลาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กันยายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม2020
bulletอ่านสดุดี
bulletDaily Bread (English)
bulletDaily Bread (Chinese)
bulletอ่านพระคัมภีร์ใน ๑ ปี
bulletข้อพระธรรมหนุนใจในโอกาสต่างๆ
bulletNewsletter SU Thailand
bulletพระสัญญา/Bible Promises
dot
อธิษฐาน/Prayer
dot
bulletอธิษฐานตามพระคัมภีร์ / Pray the Word
bulletสัปดาห์อธิษฐาน/Week of Prayer
bulletอธิษฐาน/Prayer Directory
dot
วรรณกรรมคริสเตียน/Literature
dot
bulletวรรณกรรมเด็ก/For Kids
bulletวรรณกรรมทั่วไป/General
bulletสารานุกรมพระคัมภีร์ / Encyclopedia
dot
รวีวารศึกษา/Sunday School
dot
bulletบทเรียนรวีฯ/Lessons
dot
ฝึกอบรม-ค่าย/Training & Camps
dot
bulletSunday School Teacher Certificate Training
bulletBig Bible Challenge Workshop
bulletค่ายวันหยุด / Holiday Camps
dot
อาสาสมัคร/Volunteer & Support Us
dot
bulletอาสาสมัคร / Volunteer
bulletสนันสนุนเรา/Support Us
dot
อัลบัมรูป/Album
dot
bulletสมัครสมาชิกพลังประจำวัน
bulletกิจกรรม/Activities
dot
Useful Links - เว็ปอื่นๆ
dot
bulletSU-International
bulletThailand Bible Society
bulletIBS-STL
bulletThe Upper Room
bulletRBC Ministries
bulletWeb คริสเตียนและอื่นๆ
dot
Newsletter

dot
พลังประจำวัน-15 พฤศจิกายน

 พลังประจำวันวันอาทิตย์ที่  15 พฤศจิกายน 2020

 

ชี้ไปที่พระเยซู 

 

เตรียมจิตใจ:

 

คุณเห็นว่าบทบาทของกษัตริย์เป็นอย่างไรบทบาทของปุโรหิตคืออะไรดาวิดผู้แต่งบทสดุดีนี้ ได้ทำหน้าที่ในทั้งสองบทบาทเหล่านี้อย่างไรพระเยซูได้ทรงทำให้บทบาททั้งสองสำเร็จอย่างไร?

 

อ่าน: สดุดี 110

 

พระยาห์เวห์ทรงปฏิญาณแล้ว และจะไม่เปลี่ยนพระทัยของพระองค์ เจ้าเป็นปุโรหิตเป็นนิตย์ ตามอย่างเมลคีเซเดค”” สดุดี 110:4

 

สำรวจและใคร่ครวญ:

 

เมื่อเราได้ดูเรื่องราวของครอบครัวของยาโคบผ่านสายตาของแต่ละบุคคล ในที่นี่เราเห็นคำสัญญาจำนวนมากที่พระเจ้ามอบให้กับแต่ละคน - ในครั้งนี้กษัตริย์ดาวิด  ยาโคบเรียนรู้ที่จะไว้วางใจว่าพระเจ้าทรงรักษาสัญญา  ที่นี่ ดาวิดยืนยันอย่างมั่นใจถึงพระลักษณะด้านเดียวกันนี้ของพระเจ้า (ข้อ 4) ดาวิดรู้สึกไม่มั่นคงในบัลลังก์ของพระองค์ ที่ล้อมรอบด้วยศัตรู แต่พระเจ้าทรงยืนยันความเป็นกษัตริย์และปุโรหิตของพระองค์  ความมั่นคงปลอดภัยของดาวิดไม่ได้อยู่ที่ลักษณะส่วนตัว ตำแหน่งหรือความสามารถของพระองค์ แต่อยู่ที่พระเจ้าที่พระองค์ทรงเป็นและจะทรงกระทำ

 

อย่างไรก็ตาม บทสดุดีนี้ได้พูดถึงมากกว่าคำสัญญาของพระเจ้าที่มีต่อดาวิด  แต่มองไปข้างหน้าถึงผู้ที่จะเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าของดาวิด ผู้เป็นปุโรหิต-กษัตริย์ที่สมบูรณ์แบบ (ข้อ 4)  ในมาระโก 12: 35–37 พระเยซูทรงใช้สดุดีนี้และอ้างไปถึงพระองค์เอง  พระธรรมฮีบรูได้เปิดให้เห็นสิ่งนี้เพิ่มเติมในบทที่ 6-8  แม้ว่าการอภิปรายจะซับซ้อน ผู้เขียนยืนยันว่า เพราะว่าพระเยซูทรงเป็นปุโรหิต-กษัตริย์ของเรา และเข้าสู่อภิสุทธิสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ในนามของเรา เรามีความหวังที่มั่นคงเสมือนสมอเรือสำหรับจิตวิญญาณของเรา (ฮีบรู 6:19)

 

 

ตอบสนอง:

 

1 เปโตร 2:9 บอกว่า เราเป็นปุโรหิตหลวงด้วย  ให้อ่านสดุดี 110 โดยตลอดอีกครั้ง พระสัญญาเหล่านี้จะใช้กับเราในศตวรรษที่ 21 นี้อย่างไรอธิษฐานเผื่อตัวคุณเองและคริสตจักรของคุณที่จะเล่นบทบาทนี้อย่างไรภายในชุมชนของคุณ
พลังประจำวัน#184-พฤศจิกายน

พลังประจำวัน-30 พฤศจิกายน
พลังประจำวัน-29 พฤศจิกายน
พลังประจำวัน-28 พฤศจิกายน
พลังประจำวัน-27 พฤศจิกายน
พลังประจำวัน-26 พฤศจิกายน
พลังประจำวัน-25 พฤศจิกายน
พลังประจำวัน-24 พฤศจิกายน
พลังประจำวัน-23 พฤศจิกายน
พลังประจำวัน-22 พฤศจิกายน
พลังประจำวัน-21 พฤศจิกายน
พลังประจำวัน-20 พฤศจิกายน
พลังประจำวัน-19 พฤศจิกายน
พลังประจำวัน-18 พฤศจิกายน
พลังประจำวัน-17 พฤศจิกายน
พลังประจำวัน-16 พฤศจิกายน
พลังประจำวัน-14 พฤศจิกายน
พลังประจำวัน-13 พฤศจิกายน
พลังประจำวัน-12 พฤศจิกายน
พลังประจำวัน-11 พฤศจิกายน
พลังประจำวัน-10 พฤศจิกายน
พลังประจำวัน-9 พฤศจิกายน
พลังประจำวัน-8 พฤศจิกายน
พลังประจำวัน-7 พฤศจิกายน
พลังประจำวัน-6 พฤศจิกายน
พลังประจำวัน-5 พฤศจิกายน
พลังประจำวัน-4 พฤศจิกายน
พลังประจำวัน-3 พฤศจิกายน
พลังประจำวัน-2 พฤศจิกายน
พลังประจำวัน-1 พฤศจิกายนCopyright © 2010 All Rights Reserved.