ReadyPlanet.com
dot
dot
Scripture Union/คริสตธรรมสัมพันธ์
dot
bulletวิสัยทัศน์/Vision
bulletประวัติความเป็นมา/History
bulletคณะกรรมการ/Council
dot
คู่มือเฝ้าเดี่ยว/Daily Devotion
dot
bulletกองบรรณาธิการ
bulletบทบรรณาธิการ
bulletบทนำ / Way In
bulletอ่านพลังประจำวัน-ธันวาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤศจิกายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-ตุลาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กันยายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม2020
bulletอ่านสดุดี
bulletDaily Bread (English)
bulletDaily Bread (Chinese)
bulletอ่านพระคัมภีร์ใน ๑ ปี
bulletข้อพระธรรมหนุนใจในโอกาสต่างๆ
bulletNewsletter SU Thailand
bulletพระสัญญา/Bible Promises
dot
อธิษฐาน/Prayer
dot
bulletอธิษฐานตามพระคัมภีร์ / Pray the Word
bulletสัปดาห์อธิษฐาน/Week of Prayer
bulletอธิษฐาน/Prayer Directory
dot
วรรณกรรมคริสเตียน/Literature
dot
bulletวรรณกรรมเด็ก/For Kids
bulletวรรณกรรมทั่วไป/General
bulletสารานุกรมพระคัมภีร์ / Encyclopedia
dot
รวีวารศึกษา/Sunday School
dot
bulletบทเรียนรวีฯ/Lessons
dot
ฝึกอบรม-ค่าย/Training & Camps
dot
bulletSunday School Teacher Certificate Training
bulletBig Bible Challenge Workshop
bulletค่ายวันหยุด / Holiday Camps
dot
อาสาสมัคร/Volunteer & Support Us
dot
bulletอาสาสมัคร / Volunteer
bulletสนันสนุนเรา/Support Us
dot
อัลบัมรูป/Album
dot
bulletสมัครสมาชิกพลังประจำวัน
bulletกิจกรรม/Activities
dot
Useful Links - เว็ปอื่นๆ
dot
bulletSU-International
bulletThailand Bible Society
bulletIBS-STL
bulletThe Upper Room
bulletRBC Ministries
bulletWeb คริสเตียนและอื่นๆ
dot
Newsletter

dot
พลังประจำวัน-14 พฤศจิกายน

 พลังประจำวันวันเสาร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2020

ความยุติธรรมสำหรับทุกคน

 

เตรียมจิตใจ

ความยุติธรรมของพระเจ้าเป็นสิ่งที่เราควรจะกังวลหรือควรจะเฉลิมฉลอง?  ตรึกตรองเรื่องนี้ พระองค์ทรงยกคนจนขึ้นมาจากผงคลี และทรงยกคนขัดสนขึ้นมาจากกองขี้เถ้า” (สดุดี 113:7)  สรรเสริญพระเจ้าสำหรับความยุติธรรมและความรักของพระองค์

 

อ่าน : โยชูวา 20:1–9 

ให้ผู้ที่หนีไปยังเมืองเหล่านี้เมืองใดเมืองหนึ่ง ยืนอยู่ที่ทางเข้าประตูเมืองนั้น และอธิบายเรื่องของตนให้พวกผู้ใหญ่ในเมืองนั้นทราบ แล้วพวกเขาจะนำผู้นั้นเข้าไปในเมือง กำหนดที่ให้อยู่ แล้วผู้นั้นจะอยู่ที่นั่นในหมู่พวกเขา (โยชูวา 20:4)

 

สำรวจและใคร่ครวญ

ในโลกยุคโบราณ ความยุติธรรมไม่สามารถได้มาโดยง่าย ไม่มีสารวัตรตำรวจที่จะมาตัดสินว่าการฆาตกรรมเป็นไปโดยเจตนาหรือเป็นผลจากอุบัติเหตุ  

 

ด้วยเหตุนี้ การที่พระเจ้าได้ทรงตั้งเมืองลี้ภัยทั้งนับเป็นพระคุณและพระเมตตาแก่ชนชาติใหม่นี้  ที่ตั้งของเมืองเหล่านี้มีการวางแผนอย่างดีเพื่อเข้าถึงได้ง่ายทุกด้านจากทั่วทั้งประเทศ (ข้อ 7,8)  มีการให้คำแนะนำอย่างระมัดระวังเพื่อให้มั่นใจว่าผู้ที่ทำฆาตกรรมจะได้รับการคุ้มครองจนกว่าพวกเขาจะได้รับการไต่สวนอย่างถูกต้อง (ข้อ 4)

 

การจัดเตรียมเมืองเหล่านี้แสดงถึงความกังวลของพระเจ้าที่มีต่อชีวิตและความยุติธรรม ชีวิตหนึ่งจะได้รับการสงวนไว้จากการแก้แค้นของครอบครัวที่โศกเศร้า ถึงกระนั้น ก็มีความยุติธรรมในช่วงเวลาถูกเนรเทศสำหรับผู้ที่ฆ่าคนโดยไม่ได้เจตนา (ข้อ 6)  

 

พระเจ้าของเราทรงโปรดการให้ความยุติธรรม (ดู สดุดี 9:9; ลูกา 1:52,53) ที่ใดบ้าง

ในชุมชนของคุณที่ต้องการสิ่งนี้? คริสตจักรมีบทบาทอย่างไรบ้างในการเป็นแบบอย่างของความเมตตาเช่นนี้?

 

ตอบสนอง

อธิษฐานขอให้ความยุติธรรมและสันติสุขจากพระเจ้าครอบครองโลกนี้ สัปดาห์นี้ ให้มองหาโอกาสที่จะเป็นทูตแห่งข่าวประเสริฐของพระเจ้า โดยเฉพาะกับผู้ที่ต้องการที่ลี้ภัย
พลังประจำวัน#184-พฤศจิกายน

พลังประจำวัน-30 พฤศจิกายน
พลังประจำวัน-29 พฤศจิกายน
พลังประจำวัน-28 พฤศจิกายน
พลังประจำวัน-27 พฤศจิกายน
พลังประจำวัน-26 พฤศจิกายน
พลังประจำวัน-25 พฤศจิกายน
พลังประจำวัน-24 พฤศจิกายน
พลังประจำวัน-23 พฤศจิกายน
พลังประจำวัน-22 พฤศจิกายน
พลังประจำวัน-21 พฤศจิกายน
พลังประจำวัน-20 พฤศจิกายน
พลังประจำวัน-19 พฤศจิกายน
พลังประจำวัน-18 พฤศจิกายน
พลังประจำวัน-17 พฤศจิกายน
พลังประจำวัน-16 พฤศจิกายน
พลังประจำวัน-15 พฤศจิกายน
พลังประจำวัน-13 พฤศจิกายน
พลังประจำวัน-12 พฤศจิกายน
พลังประจำวัน-11 พฤศจิกายน
พลังประจำวัน-10 พฤศจิกายน
พลังประจำวัน-9 พฤศจิกายน
พลังประจำวัน-8 พฤศจิกายน
พลังประจำวัน-7 พฤศจิกายน
พลังประจำวัน-6 พฤศจิกายน
พลังประจำวัน-5 พฤศจิกายน
พลังประจำวัน-4 พฤศจิกายน
พลังประจำวัน-3 พฤศจิกายน
พลังประจำวัน-2 พฤศจิกายน
พลังประจำวัน-1 พฤศจิกายนCopyright © 2010 All Rights Reserved.