ReadyPlanet.com
dot
dot
Scripture Union/คริสตธรรมสัมพันธ์
dot
bulletวิสัยทัศน์/Vision
bulletประวัติความเป็นมา/History
bulletคณะกรรมการ/Council
bulletหนังสือที่ระลึก 50 ปี
bulletหนังสือที่ระลึก 45 ปี
dot
คู่มือเฝ้าเดี่ยว/Daily Devotion
dot
bulletกองบรรณาธิการ
bulletบทบรรณาธิการ
bulletบทนำ / Way In
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม2021
bulletอ่านพลังประจำวัน-ธันวาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤศจิกายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-ตุลาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กันยายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านสดุดี
bulletDaily Bread (English)
bulletDaily Bread (Chinese)
bulletอ่านพระคัมภีร์ใน ๑ ปี
bulletข้อพระธรรมหนุนใจในโอกาสต่างๆ
bulletNewsletter-SU Thailand
bulletพระสัญญา/Bible Promises
dot
อธิษฐาน/Prayer
dot
bulletอธิษฐานตามพระคัมภีร์ / Pray the Word
bulletสัปดาห์อธิษฐาน/Week of Prayer
bulletอธิษฐาน/Prayer
dot
วรรณกรรมคริสเตียน/Literature
dot
bulletวรรณกรรมเด็ก/For Kids
bulletวรรณกรรมทั่วไป/General
bulletสารานุกรมพระคัมภีร์ / Encyclopedia
dot
รวีวารศึกษา/Sunday School
dot
bulletบทเรียนรวีฯ/Lessons
dot
ฝึกอบรม-ค่าย/Training & Camps
dot
bullet2021 Training - การสื่อสาร
bulletSunday School Teacher Certificate Training
bulletBig Bible Challenge Workshop
bulletค่ายวันหยุด / Holiday Camps
dot
อาสาสมัคร/Volunteer & Support Us
dot
bulletอาสาสมัคร / Volunteer
bulletสนันสนุนเรา/Support Us
dot
อัลบัมรูป/Album
dot
bulletสมัครสมาชิกพลังประจำวัน
bulletกิจกรรม/Activities
dot
Useful Links - เว็ปอื่นๆ
dot
bulletSU-International
bulletThailand Bible Society
bulletIBS-STL
bulletThe Upper Room
bulletRBC Ministries
bulletWeb คริสเตียนและอื่นๆ
dot
Newsletter

dot
bulletTest
พลังประจำวัน-13 พฤศจิกายน

 พลังประจำวันวันศุกร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2020

เวลาของผู้อาวุโส

 

เตรียมจิตใจ

... เพื่อจะได้รู้ว่าพระองค์ประทานความหวังอะไรแก่ท่านในการทรงเรียกพวกท่านนั้น และรู้ว่า มรดกที่มีศักดิ์ศรีของพระองค์สำหรับพวกธรรมิกชนนั้นบริบูรณ์เพียงไร (เอเฟซัส 1:18) ใช้เวลาคิดคำนึงถึงพระพรที่เราได้รับในพระคริสต์ ให้สติปัญญาของเรานำไปสู่การสรรเสริญ

 

อ่าน : โยชูวา 14:6–15

แล้วโยชูวา ก็อวยพรแก่ท่านและยกเมืองเฮโบรนให้คาเลบ บุตรเยฟุนเนห์เป็นมรดก  

โยชูวา 14:13

 

สำรวจและใคร่ครวญ

เมื่อได้ชัยชนะจากสงครามหลายครั้งแล้ว โยชูวาได้แบ่งแผ่นดินให้กับ 12 เผ่าตามที่โมเสสได้สั่งไว้ (โยชูวา 14:2,5; กันดารวิถี 26:52–56) ยูดาห์เป็นเผ่าแรกที่ได้รับส่วนแบ่งของพวกเขา (ข้อ 6)

 

การปรากฏตัวของคาเลบเป็นการเตือนใจชาวอิสราเอลถึงความกล้าหาญที่พวกเขายังต้องการอยู่ (ข้อ 8,9) ภารกิจของพวกเขายังไม่จบ คาเลบเป็นหนึ่งใน 12 คนที่โมเสสส่งเข้าไปสอดแนมในแผ่นดินคานาอัน (ดูกันดารวิถี 13:1–25) ในเวลานี้ ในวัย 85 ปี เขายังพร้อมจะทำศึก (ข้อ 11)

 

ให้สังเกตว่ามีการกล่าวถึงความเชื่อฟังและความเชื่ออย่างสุดใจของคาเลบหลายครั้ง (ข้อ 8,9,14; กันดารวิถี 13:30) อายุไม่ได้เป็นอุปสรรคสำหรับเขา เขายังจะรับใช้เหมือนที่เขาเคยทำมาในอดีต

 

ให้สังเกตด้วยว่าโยชูวาให้เกียรติคาเลบอย่างไร  ท่านได้อวยพรคาเลบต่อหน้าประชาชนและมอบมรดกให้แก่ท่าน (ข้อ 13)  สัญญลักษณ์ของการเป็นผู้นำที่ดีคือความเต็มใจที่จะให้รางวัลแก่ผู้ที่รับใช้ผู้อื่นอย่างซื่อสัตย์มาอย่างยาวนาน เป็นแบบอย่างที่เราควรทำตามอย่างยิ่ง!

 

ตอบสนอง

ให้พิจารณา ผู้อาวุโสที่น่านับถือที่คุณรู้จักในคริสตจักรหรือในครอบครัวของคุณ คุณจะแสดงความขอบคุณต่อพวกท่านเหล่านั้นอย่างไรในความสัตย์ซื่อของท่านตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมา?  อธิษฐานทูลขอให้คุณเองก็มีความสัตย์ซื่อจนถึงบั้นปลาย  
พลังประจำวัน#184-พฤศจิกายน

พลังประจำวัน-30 พฤศจิกายน
พลังประจำวัน-29 พฤศจิกายน
พลังประจำวัน-28 พฤศจิกายน
พลังประจำวัน-27 พฤศจิกายน
พลังประจำวัน-26 พฤศจิกายน
พลังประจำวัน-25 พฤศจิกายน
พลังประจำวัน-24 พฤศจิกายน
พลังประจำวัน-23 พฤศจิกายน
พลังประจำวัน-22 พฤศจิกายน
พลังประจำวัน-21 พฤศจิกายน
พลังประจำวัน-20 พฤศจิกายน
พลังประจำวัน-19 พฤศจิกายน
พลังประจำวัน-18 พฤศจิกายน
พลังประจำวัน-17 พฤศจิกายน
พลังประจำวัน-16 พฤศจิกายน
พลังประจำวัน-15 พฤศจิกายน
พลังประจำวัน-14 พฤศจิกายน
พลังประจำวัน-12 พฤศจิกายน
พลังประจำวัน-11 พฤศจิกายน
พลังประจำวัน-10 พฤศจิกายน
พลังประจำวัน-9 พฤศจิกายน
พลังประจำวัน-8 พฤศจิกายน
พลังประจำวัน-7 พฤศจิกายน
พลังประจำวัน-6 พฤศจิกายน
พลังประจำวัน-5 พฤศจิกายน
พลังประจำวัน-4 พฤศจิกายน
พลังประจำวัน-3 พฤศจิกายน
พลังประจำวัน-2 พฤศจิกายน
พลังประจำวัน-1 พฤศจิกายนCopyright © 2010 All Rights Reserved.