ReadyPlanet.com
dot
dot
Scripture Union/คริสตธรรมสัมพันธ์
dot
bulletวิสัยทัศน์/Vision
bulletประวัติความเป็นมา/History
bulletคณะกรรมการ/Council
dot
คู่มือเฝ้าเดี่ยว/Daily Devotion
dot
bulletกองบรรณาธิการ
bulletบทบรรณาธิการ
bulletบทนำ / Way In
bulletอ่านพลังประจำวัน-ธันวาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤศจิกายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-ตุลาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กันยายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม2020
bulletอ่านพลังประจำวัน-ธันวาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤศจิกายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-ตุลาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กันยายน
bulletอ่านสดุดี
bulletDaily Bread (English)
bulletDaily Bread (Chinese)
bulletอ่านพระคัมภีร์ใน ๑ ปี
bulletข้อพระธรรมหนุนใจในโอกาสต่างๆ
bulletNewsletter SU Thailand
bulletพระสัญญา/Bible Promises
dot
อธิษฐาน/Prayer
dot
bulletสัปดาห์อธิษฐาน/Week of Prayer
bulletอธิษฐาน/Prayer Directory
dot
วรรณกรรมคริสเตียน/Literature
dot
bulletวรรณกรรมเด็ก/For Kids
bulletวรรณกรรมทั่วไป/General
bulletสารานุกรมพระคัมภีร์ / Encyclopedia
dot
รวีวารศึกษา/Sunday School
dot
bulletบทเรียนรวีฯ/Lessons
dot
ฝึกอบรม-ค่าย/Training & Camps
dot
bulletSunday School Teacher Certificate Training
bulletBig Bible Challenge Workshop
bulletค่ายวันหยุด / Holiday Camps
dot
อาสาสมัคร/Volunteer & Support Us
dot
bulletอาสาสมัคร / Volunteer
bulletสนันสนุนเรา/Support Us
dot
อัลบัมรูป/Album
dot
bulletสมัครสมาชิกพลังประจำวัน
bulletกิจกรรม/Activities
dot
Useful Links - เว็ปอื่นๆ
dot
bulletSU-International
bulletThailand Bible Society
bulletIBS-STL
bulletThe Upper Room
bulletRBC Ministries
bulletWeb คริสเตียนและอื่นๆ
dot
Newsletter

dot
พลังประจำวัน-11 พฤศจิกายน

 พลังประจำวันวันพุธที่ 11 พฤศจิกายน 2020

ตัวตนใหม่

 

เตรียมจิตใจ

กฎหมายของพระเจ้ารอบคอบ และฟื้นฟูจิตวิญญาณ... น่าปรารถนามากกว่าทองคำ ยิ่งกว่าทองนพคุณมากนัก” (สดุดี 19:7,10) ในโลกที่มีความเห็นที่แข่งขันกัน ให้เราขอบคุณพระเจ้าที่พระคำของพระองค์นำความจริงและชีวิตมาสู่เรา

 

อ่าน : โยชูวา 8:30–35

ที่นั้นท่านเขียนธรรมบัญญัติของโมเสสบนหิน ต่อหน้าประชาชนอิสราเอล ซึ่งเป็นสิ่งที่โมเสสได้เขียนไว้ (โยชูวา 8:32)

 

สำรวจและใคร่ครวญ

ในวิทยาลัยศาสนศาสตร์ที่ผมสอนอยู่ พิธีจบการศึกษาประจำปีเป็นงานใหญ่ มีการเฉลิมฉลองความสำเร็จทางวิชาการ มีการประกาศพันธกิจในอนาคต ผู้คนมารวมตัวกันเพื่อเป็นสักขีพยานของก้าวย่างแห่งความสำเร็จ  

 

การรวมตัวกันที่หุบเขาใกล้ภูเขาเอบาลเป็นเหตุการณ์สำคัญของชนชาติอิสราเอล  เมื่อยึดดินแดนรอบเมืองเยรีโคและเมืองอัยได้แล้ว โยชูวาได้เดินทางขึ้นเหนือเข้าสู่ใจกลางแผ่นดินคานาอัน ตำแหน่งที่ตั้งนี้มีความสำคัญมาก เพราะเป็นที่ซึ่งพระเจ้าได้ทรงปรากฏแก่อับราฮัมและทรงสัญญาว่าจะยกดินแดนนี้ให้ (ปฐมกาล 12:6,7)

 

สังเกตการกระทำของโยชูวา  ท่านสร้าง (ข้อ 30) เขียน (ข้อ 32) และอ่าน (ข้อ 34)

โยชูวาได้ทำสิ่งที่โมเสสได้สั่งไว้ก่อนเข้าสู่ดินแดนนี้สำเร็จ (เฉลยธรรมบัญญัติ27:1–8) ประชาชนถูกเตือนให้ระลึกถึงตัวตนของพวกเขา พวกเขาเป็นคนของพระเจ้าที่บริสุทธิ์และแตกต่าง ที่ดำเนินชีวิตตามพระคำของพระเจ้า  

 

มีใครเข้าร่วมพิธีนี้บ้าง? ไม่เพียงแต่คนอิสราเอลแต่มี คนต่างด้าวด้วย (ข้อ 33,35)

ช่างน่าอัศจรรย์! แผนการของพระเจ้าที่จะอวยพรประชาชาติ (ปฐมกาล 12:3) กำลังดำเนินไป

 

ตอบสนอง

ใคร่ครวญในฐานะส่วนหนึ่งของคริสตจักร พวกท่านเป็นพงศ์พันธุ์ที่ทรงเลือกสรร เป็นพวกปุโรหิตหลวง เป็นชนชาติบริสุทธิ์…” (1 เปโตร 2:9)  อธิษฐานเผื่อชีวิตและการเป็นพยานของคริสตจักร  “เพื่อให้พวกท่านประกาศพระเกียรติคุณของพระองค์ ผู้ได้ทรงเรียกพวกท่านให้ออกมาจากความมืด เข้าไปสู่ความสว่างอันมหัศจรรย์ของพระองค์

 
พลังประจำวัน#184-พฤศจิกายน

พลังประจำวัน-30 พฤศจิกายน
พลังประจำวัน-29 พฤศจิกายน
พลังประจำวัน-28 พฤศจิกายน
พลังประจำวัน-27 พฤศจิกายน
พลังประจำวัน-26 พฤศจิกายน
พลังประจำวัน-25 พฤศจิกายน
พลังประจำวัน-24 พฤศจิกายน
พลังประจำวัน-23 พฤศจิกายน
พลังประจำวัน-22 พฤศจิกายน
พลังประจำวัน-21 พฤศจิกายน
พลังประจำวัน-20 พฤศจิกายน
พลังประจำวัน-19 พฤศจิกายน
พลังประจำวัน-18 พฤศจิกายน
พลังประจำวัน-17 พฤศจิกายน
พลังประจำวัน-16 พฤศจิกายน
พลังประจำวัน-15 พฤศจิกายน
พลังประจำวัน-14 พฤศจิกายน
พลังประจำวัน-13 พฤศจิกายน
พลังประจำวัน-12 พฤศจิกายน
พลังประจำวัน-10 พฤศจิกายน
พลังประจำวัน-9 พฤศจิกายน
พลังประจำวัน-8 พฤศจิกายน
พลังประจำวัน-7 พฤศจิกายน
พลังประจำวัน-6 พฤศจิกายน
พลังประจำวัน-5 พฤศจิกายน
พลังประจำวัน-4 พฤศจิกายน
พลังประจำวัน-3 พฤศจิกายน
พลังประจำวัน-2 พฤศจิกายน
พลังประจำวัน-1 พฤศจิกายนCopyright © 2010 All Rights Reserved.