ReadyPlanet.com
dot
dot
Scripture Union/คริสตธรรมสัมพันธ์
dot
bulletวิสัยทัศน์/Vision
bulletประวัติความเป็นมา/History
bulletคณะกรรมการ/Council
bulletหนังสือที่ระลึก 50 ปี
bulletหนังสือที่ระลึก 45 ปี
dot
คู่มือเฝ้าเดี่ยว/Daily Devotion
dot
bulletกองบรรณาธิการ
bulletบทบรรณาธิการ
bulletบทนำ / Way In
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม2021
bulletอ่านพลังประจำวัน-ธันวาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤศจิกายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-ตุลาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กันยายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม2020
bulletอ่านสดุดี
bulletDaily Bread (English)
bulletDaily Bread (Chinese)
bulletอ่านพระคัมภีร์ใน ๑ ปี
bulletข้อพระธรรมหนุนใจในโอกาสต่างๆ
bulletNewsletter-SU Thailand
bulletพระสัญญา/Bible Promises
dot
อธิษฐาน/Prayer
dot
bulletอธิษฐานตามพระคัมภีร์ / Pray the Word
bulletสัปดาห์อธิษฐาน/Week of Prayer
bulletอธิษฐาน/Prayer
dot
วรรณกรรมคริสเตียน/Literature
dot
bulletวรรณกรรมเด็ก/For Kids
bulletวรรณกรรมทั่วไป/General
bulletสารานุกรมพระคัมภีร์ / Encyclopedia
dot
รวีวารศึกษา/Sunday School
dot
bulletบทเรียนรวีฯ/Lessons
dot
ฝึกอบรม-ค่าย/Training & Camps
dot
bullet2021 Training - การสื่อสาร
bulletSunday School Teacher Certificate Training
bulletBig Bible Challenge Workshop
bulletค่ายวันหยุด / Holiday Camps
dot
อาสาสมัคร/Volunteer & Support Us
dot
bulletอาสาสมัคร / Volunteer
bulletสนันสนุนเรา/Support Us
dot
อัลบัมรูป/Album
dot
bulletสมัครสมาชิกพลังประจำวัน
bulletกิจกรรม/Activities
dot
Useful Links - เว็ปอื่นๆ
dot
bulletSU-International
bulletThailand Bible Society
bulletIBS-STL
bulletThe Upper Room
bulletRBC Ministries
bulletWeb คริสเตียนและอื่นๆ
dot
Newsletter

dot
bulletTest
พลังประจำวัน-10 พฤศจิกายน

 พลังประจำวันวันอังคารที่ 10 พฤศจิกายน 2020

เรื่องเล่าของสัญลักษณ์สองอย่าง

 

เตรียมจิตใจ

เพราะฉะนั้น พี่น้องทั้งหลาย เมื่อเรามีใจกล้าที่จะเข้าไปในสถานศักดิ์สิทธิ์โดยพระโลหิตของพระเยซูฮีบรู 10:19  จงคิดคำนึงถึงพระธรรมข้อนี้ ขณะที่นึกถึงความต้องการและความกังวลของคุณในวันนี้

 

อ่าน : โยชูวา 8:18–29

แล้วพระยาห์เวห์ตรัสสั่งโยชูวาว่า จงยื่นหอกซึ่งอยู่ในมือของเจ้าออกตรงไปยังเมืองอัย เพราะเราจะมอบเมืองนั้นไว้ในมือของเจ้าแล้วโยชูวาก็ยื่นหอกซึ่งอยู่ในมือออกไปยังเมืองนั้น (โยชูวา 8:18)

 

สำรวจและใคร่ครวญ

ดูเหมือนจะเป็นวิธีชนะการต่อสู้ที่แปลก! แต่สำหรับโยชูวาและคนอิสราเอลการยกหอกขึ้นสูงในอากาศเป็นสัญลักษณ์ที่ชี้ถึงแหล่งที่มาที่แท้จริงของชัยชนะ เช่นเดียวกับที่เมืองเยรีโค พระเจ้าทรงเป็นผู้นำในการต่อสู้ครั้งนี้  พระองค์ทรงเป็นผู้ริเริ่ม  (เปรียบเทียบ 6:2 กับ 8:18)

 

แต่เรายังได้อ่านพบสัญลักษณ์อีกอย่างหนึ่ง พระศพของกษัตริย์ผู้พ่ายแพ้ได้ถูกแขวนไว้ที่ต้นไม้นอกเมืองที่ถูกทำลาย (ข้อ 29) เป็นคำเตือนว่าผู้ที่ละเมิดบทบัญญัติของพระเจ้าจะต้องเผชิญการพิพากษาและความตาย  ที่สำคัญคือพระศพต้องถูกเอาลงก่อนพระอาทิตย์ตกดิน มิฉะนั้นแผ่นดินทั้งหมดจะตกอยู่ภายใต้การแช่งสาปของพระเจ้า (เฉลยธรรมบัญญัติ 21:22,23).

 

ด้วยสายตาของความเชื่อ เราได้เห็นภาพของกษัตริย์อีกองค์หนึ่งที่ถูกแขวนบนต้นไม้ นอกกำแพงเมือง”  แต่แทนที่จะเป็นสัญลักษณ์ของการพิพากษา ความตายของกษัตริย์องค์นี้ กลับเป็นสัญลักษณ์ของพระคุณของพระเจ้าที่มีต่อเรา เหมือนที่อาจารย์เปาโลเตือนเราว่า พระคริสต์ทรงไถ่เราให้พ้นการสาปแช่งแห่งธรรมบัญญัติ โดยการทรงถูกสาปแช่งเพื่อเรา” (กาลาเทีย 3:13,14)

 

ตอบสนอง

วันนี้ให้คุณอธิษฐานเผื่อเพื่อนๆ และคนในครอบครัวของคุณที่ยังไม่เข้าใจว่าพระเยซูได้ทรงทำอะไรเพื่อเราบนไม้กางเขน คุณจะเป็นป้ายบอกทางให้กับพวกเขาได้อย่างไรในสัปดาห์ที่จะถึงนี้ ที่จะชี้ทางให้พวกเขาไปยังพระคุณของพระเจ้า?  
พลังประจำวัน#184-พฤศจิกายน

พลังประจำวัน-30 พฤศจิกายน
พลังประจำวัน-29 พฤศจิกายน
พลังประจำวัน-28 พฤศจิกายน
พลังประจำวัน-27 พฤศจิกายน
พลังประจำวัน-26 พฤศจิกายน
พลังประจำวัน-25 พฤศจิกายน
พลังประจำวัน-24 พฤศจิกายน
พลังประจำวัน-23 พฤศจิกายน
พลังประจำวัน-22 พฤศจิกายน
พลังประจำวัน-21 พฤศจิกายน
พลังประจำวัน-20 พฤศจิกายน
พลังประจำวัน-19 พฤศจิกายน
พลังประจำวัน-18 พฤศจิกายน
พลังประจำวัน-17 พฤศจิกายน
พลังประจำวัน-16 พฤศจิกายน
พลังประจำวัน-15 พฤศจิกายน
พลังประจำวัน-14 พฤศจิกายน
พลังประจำวัน-13 พฤศจิกายน
พลังประจำวัน-12 พฤศจิกายน
พลังประจำวัน-11 พฤศจิกายน
พลังประจำวัน-9 พฤศจิกายน
พลังประจำวัน-8 พฤศจิกายน
พลังประจำวัน-7 พฤศจิกายน
พลังประจำวัน-6 พฤศจิกายน
พลังประจำวัน-5 พฤศจิกายน
พลังประจำวัน-4 พฤศจิกายน
พลังประจำวัน-3 พฤศจิกายน
พลังประจำวัน-2 พฤศจิกายน
พลังประจำวัน-1 พฤศจิกายนCopyright © 2010 All Rights Reserved.