ReadyPlanet.com
dot
dot
Scripture Union/คริสตธรรมสัมพันธ์
dot
bulletวิสัยทัศน์/Vision
bulletประวัติความเป็นมา/History
bulletคณะกรรมการ/Council
bulletหนังสือที่ระลึก 50 ปี
bulletหนังสือที่ระลึก 45 ปี
dot
คู่มือเฝ้าเดี่ยว/Daily Devotion
dot
bulletกองบรรณาธิการ
bulletบทบรรณาธิการ
bulletบทนำ / Way In
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม2021
bulletอ่านพลังประจำวัน-ธันวาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤศจิกายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-ตุลาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กันยายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านสดุดี
bulletDaily Bread (English)
bulletDaily Bread (Chinese)
bulletอ่านพระคัมภีร์ใน ๑ ปี
bulletข้อพระธรรมหนุนใจในโอกาสต่างๆ
bulletNewsletter-SU Thailand
bulletพระสัญญา/Bible Promises
dot
อธิษฐาน/Prayer
dot
bulletอธิษฐานตามพระคัมภีร์ / Pray the Word
bulletสัปดาห์อธิษฐาน/Week of Prayer
bulletอธิษฐาน/Prayer
dot
วรรณกรรมคริสเตียน/Literature
dot
bulletวรรณกรรมเด็ก/For Kids
bulletวรรณกรรมทั่วไป/General
bulletสารานุกรมพระคัมภีร์ / Encyclopedia
dot
รวีวารศึกษา/Sunday School
dot
bulletบทเรียนรวีฯ/Lessons
dot
ฝึกอบรม-ค่าย/Training & Camps
dot
bullet2021 Training - การสื่อสาร
bulletSunday School Teacher Certificate Training
bulletBig Bible Challenge Workshop
bulletค่ายวันหยุด / Holiday Camps
dot
อาสาสมัคร/Volunteer & Support Us
dot
bulletอาสาสมัคร / Volunteer
bulletสนันสนุนเรา/Support Us
dot
อัลบัมรูป/Album
dot
bulletสมัครสมาชิกพลังประจำวัน
bulletกิจกรรม/Activities
dot
Useful Links - เว็ปอื่นๆ
dot
bulletSU-International
bulletThailand Bible Society
bulletIBS-STL
bulletThe Upper Room
bulletRBC Ministries
bulletWeb คริสเตียนและอื่นๆ
dot
Newsletter

dot
bulletTest
พลังประจำวัน-6 พฤศจิกายน

 พลังประจำวันวันศุกร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2020

บทนำสู่พระธรรมโยชูวาบทที่ 7–24

 

พิชิตความเชื่อ

 

ในบทอ่านจากพระธรรมโยชูวานี้ แผนการช่วยให้รอดของพระเจ้าสำหรับชนชาติของพระองค์เริ่มปรากฏให้เห็น พวกเขาได้เข้ามาสู่ดินแดนแห่งพันธสัญญา เมืองเยรีโคต้องพ่ายแพ้ไป พระสัญญาของพระเจ้ากำลังสำเร็จอย่างสมบูรณ์ (ปฐมกาล 12:1-3)

          แต่ทุกอย่างไม่ได้ราบรื่นไปหมด อย่างที่เราจะเห็น ประชาชนชาวอิสราเอลจะต้องเชื่อวางใจพระเจ้าต่อไป  หากพวกเขาต้องการจะเป็นชนชาติของพระองค์ พวกเขาต้องสะท้อนถึงพระลักษณะและพระประสงค์ของพระเจ้าในทุกสิ่งที่พวกเขาทำ

          ตอนนี้ของพระธรรมโยชูวาไม่ได้ง่าย  หลายคนพบว่าเป็นเรื่องการไม่ยึดติดและการเอาชนะความท้าทาย  บางคนเห็นถึงการทำลายล้างชนพื้นเมืองที่ไม่ถูกศึลธรรมนัก แต่อย่างที่ผู้วิจารณ์คนหนึ่งกล่าวแนะไว้ว่า  ถ้าจะมองแบบนั้นก็ต้องอ่านในลักษณะ พระสัญญาที่เป็นข้อความใหม่ไม่ใช่ข้อความโบราณ”* แม้แต่พระคัมภีร์ ตอนที่ยากก็ยัง เป็นประโยชน์ในการสอน การตักเตือนว่ากล่าว การแก้ไขสิ่งผิด และการอบรมในความชอบธรรม(2 ทิโมธี 3:16)

          ขณะที่กำลังอ่านบทนี้ ให้คุณเปิดใจรับข้อมูลใหม่ที่พระเจ้าจะทรงประทานให้คุณ เรียนรู้บทเรียนอันมีค่าของการเป็นผู้นำ  การเชื่อวางใจและจะรับใช้พระเจ้าอย่างไร  มองดูการกระทำที่เปี่ยมด้วยฤทธิ์เดชของพระองค์ในนามของคนของพระองค์  ให้เราได้รับการหนุนใจจากการที่พระเจ้าทรงนับรวมคนต่างชาติ เช่นนางราหับ อยู่ในชนชาติที่พระองค์ทรงเลือก

          เหนือสิ่งอื่นใด จำไว้ว่าการที่พระเจ้าทรงจัดเตรียมดินแดนนี้ให้กับอิสราเอลเป็นนิมิตหมายของสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่านั้น  เพราะความไม่เชื่อฟัง คนอิสราเอลจึงถูกเนรเทศออกจากดินแดนนี้   แต่จากการเชื่อฟังของพระเยซูคริสต์ที่ยอมตายบนไม้กางเขน  “เราได้รับอาณาจักรที่ไม่สั่นสะเทือน (ฮีบรู 12:28)  ขอบคุณพระเจ้า  

*เดวิด จี เฟิร์ธ (David G Firth), The Message of Joshua, Bible Speaks Today, IVP, 2015, หน้า 21

 

ผู้เขียน: ริชาร์ด ทริสต์ (Richard Trist)

ริชาร์ดเป็นอธิการบดีของสถาบันแองกลิกัน ที่มหาวิทยาลัยริดลีย์ ในเมลเบิร์น ประเทศออสเตรเลีย เขารับใช้ในพันธกิจของคริสตจักรท้องถิ่นเป็นเวลาหลายปี  และปัจจุบันกำลังสนุกกับการอบรมผู้นำและศิษยาภิบาลรุ่นใหม่ เขาสมรสกับเกลนดาซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายอภิบาลในโรงพยาบาล ในเวลาว่าง เขาชอบอ่านหนังสือ ดูภาพยนตร์และท่องเที่ยว

 

พลังประจำวันวันศุกร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2020

พิศวงงงงวยในคำอธิษฐาน

 

เตรียมจิตใจ

ใช้เวลาสักครู่ ทูลพระเจ้าถึงชีวิตของคุณในวันนี้  แสวงหามุมมองของพระองค์ที่มีต่อสิ่งต่างๆ ที่ทำให้คุณไม่สบายใจหรือสับสน

 

อ่าน : โยชูวา 7:1–9

 

ฝ่ายโยชูวาก็ฉีกเสื้อผ้าของตนซบหน้าลงถึงดิน หน้าหีบแห่งพระยาห์เวห์จนถึงเวลาเย็น ทั้งท่านกับพวกผู้ใหญ่ของคนอิสราเอล ต่างก็เอาผงคลีดินใส่ศีรษะของตน (โยชูวา 7:6)

 

สำรวจและใคร่ครวญ

ชัยชนะกลายเป็นความพ่ายแพ้ได้เร็วขนาดนี้! การพิชิตเมืองเยรีโคเป็นจุดสูงสุดของอิสราเอลในการเข้าสู่ดินแดนแห่งพระสัญญา (โยชูวา 6:20) เช่นเดียวกับบรรพบุรุษ พวกเขาต้องเรียนรู้ว่าพระเมตตาของพระเจ้าไม่ใช่เรื่องเล่นๆ  การทึกทักว่าพระเจ้าทรงพระเมตตาจะนำไปสู่หายนะอย่างรวดเร็ว    

 

อาคานได้ละเมิดคำสั่งที่ให้ทำลายสิ่งของที่ริบมาได้ (ข้อ 1) การกระทำอันโลภนี้ได้นำพระพิโรธของพระเจ้ามาสู่ทั้งชนชาติ คือการพ่ายแพ้ต่อชาวเมืองอัย (ข้อ 4,5) ไม่น่าประหลาดใจเลยที่หัวใจของพวกเขาก็ละลายด้วยความกลัว (ข้อ 5)  

 

โยชูวาไม่รู้เหตุผลที่ทำให้อิสราเอลต้องพ่ายแพ้ แต่ท่านรู้ว่าพระนามของพระเจ้าและพระเกียรติเป็นเดิมพัน (ข้อ 6-9) การตอบสนองของท่านเป็นแบบอย่างที่เราต้องทำเมื่อความพ่ายแพ้มาถึงเรา  คือหันไปหาพระเจ้าด้วยคำอธิษฐานที่เปิดใจและสัตย์ซื่อ การอธิษฐานเช่นนี้เป็นการยอมรับว่า แม้เราจะไม่เข้าใจ สาเหตุของความยากลำบากที่เกิดขึ้นแต่เราก็รู้ได้ว่า ใครคือผู้ที่เราสามารถหันไปหาได้ เช่นนั้นเอง มุมมองและความเข้าใจใหม่จึงจะเกิดขึ้น

 

 

ตอบสนอง

ใคร่ครวญ สดุดี 62:8  “ประชาชนเอ๋ย จงวางใจในพระองค์ตลอดเวลา จงระบายความในใจของท่านต่อพระองค์ พระเจ้าทรงเป็นที่ลี้ภัยของเราให้พิจารณาสถานการณ์ที่ยากลำบากที่คุณกำลังเผชิญอยู่ในขณะนี้และอธิษฐานฝากไว้กับพระเจ้า
พลังประจำวัน#184-พฤศจิกายน

พลังประจำวัน-30 พฤศจิกายน
พลังประจำวัน-29 พฤศจิกายน
พลังประจำวัน-28 พฤศจิกายน
พลังประจำวัน-27 พฤศจิกายน
พลังประจำวัน-26 พฤศจิกายน
พลังประจำวัน-25 พฤศจิกายน
พลังประจำวัน-24 พฤศจิกายน
พลังประจำวัน-23 พฤศจิกายน
พลังประจำวัน-22 พฤศจิกายน
พลังประจำวัน-21 พฤศจิกายน
พลังประจำวัน-20 พฤศจิกายน
พลังประจำวัน-19 พฤศจิกายน
พลังประจำวัน-18 พฤศจิกายน
พลังประจำวัน-17 พฤศจิกายน
พลังประจำวัน-16 พฤศจิกายน
พลังประจำวัน-15 พฤศจิกายน
พลังประจำวัน-14 พฤศจิกายน
พลังประจำวัน-13 พฤศจิกายน
พลังประจำวัน-12 พฤศจิกายน
พลังประจำวัน-11 พฤศจิกายน
พลังประจำวัน-10 พฤศจิกายน
พลังประจำวัน-9 พฤศจิกายน
พลังประจำวัน-8 พฤศจิกายน
พลังประจำวัน-7 พฤศจิกายน
พลังประจำวัน-5 พฤศจิกายน
พลังประจำวัน-4 พฤศจิกายน
พลังประจำวัน-3 พฤศจิกายน
พลังประจำวัน-2 พฤศจิกายน
พลังประจำวัน-1 พฤศจิกายนCopyright © 2010 All Rights Reserved.