ReadyPlanet.com
dot
dot
Scripture Union/คริสตธรรมสัมพันธ์
dot
bulletวิสัยทัศน์/Vision
bulletประวัติความเป็นมา/History
bulletคณะกรรมการ/Council
dot
คู่มือเฝ้าเดี่ยว/Daily Devotion
dot
bulletกองบรรณาธิการ
bulletบทบรรณาธิการ
bulletบทนำ / Way In
bulletอ่านพลังประจำวัน-ธันวาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤศจิกายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-ตุลาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กันยายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม2020
bulletอ่านสดุดี
bulletDaily Bread (English)
bulletDaily Bread (Chinese)
bulletอ่านพระคัมภีร์ใน ๑ ปี
bulletข้อพระธรรมหนุนใจในโอกาสต่างๆ
bulletNewsletter SU Thailand
bulletพระสัญญา/Bible Promises
dot
อธิษฐาน/Prayer
dot
bulletอธิษฐานตามพระคัมภีร์ / Pray the Word
bulletสัปดาห์อธิษฐาน/Week of Prayer
bulletอธิษฐาน/Prayer Directory
dot
วรรณกรรมคริสเตียน/Literature
dot
bulletวรรณกรรมเด็ก/For Kids
bulletวรรณกรรมทั่วไป/General
bulletสารานุกรมพระคัมภีร์ / Encyclopedia
dot
รวีวารศึกษา/Sunday School
dot
bulletบทเรียนรวีฯ/Lessons
dot
ฝึกอบรม-ค่าย/Training & Camps
dot
bulletSunday School Teacher Certificate Training
bulletBig Bible Challenge Workshop
bulletค่ายวันหยุด / Holiday Camps
dot
อาสาสมัคร/Volunteer & Support Us
dot
bulletอาสาสมัคร / Volunteer
bulletสนันสนุนเรา/Support Us
dot
อัลบัมรูป/Album
dot
bulletสมัครสมาชิกพลังประจำวัน
bulletกิจกรรม/Activities
dot
Useful Links - เว็ปอื่นๆ
dot
bulletSU-International
bulletThailand Bible Society
bulletIBS-STL
bulletThe Upper Room
bulletRBC Ministries
bulletWeb คริสเตียนและอื่นๆ
dot
Newsletter

dot
พลังประจำวัน-5 พฤศจิกายน

พลังประจำวันวันพฤหัสบดีที่ 5 พฤศจิกายน 2020

รักอย่างถูกต้อง

 

เตรียมจิตใจ:

แต่สิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคือความรัก ’(1 โครินธ์ 13:13ทูลขอพระเจ้าแห่งความรักให้สอนคุณมากขึ้นว่า พระองค์ทรงต้องการให้คุณรักใครและอะไรและอย่างไร

 

อ่าน : ฮีบรู 13:1-5

อย่าละเลยที่จะทำความดี และแบ่งปันข้าวของซึ่งกันและกัน เพราะเครื่องบูชาอย่างนั้นเป็นที่พอพระทัยพระเจ้าฮีบรู 13:16

 

สำรวจและใคร่ครวญ:

บทเฝ้าเดี่ยวเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมา ท้าทายให้เราพิจารณาปลุกใจกันและกันให้มีความรักและทำความดี (10:24) และเราได้เห็นว่า เราไม่ได้ วิ่งแข่งตามลำพัง แต่มีบัดดีหรือเพื่อนคู่หูไปด้วยกัน เพื่อนผู้แสวงบุญที่เชื่อเหมือนกันว่า เราไม่มีนครที่ถาวรอยู่ที่นี่ แต่เราแสวงหานครที่จะมาในภายหน้า” (ข้อ 14)

ความสัมพันธ์ที่ถูกต้องเป็นสิ่งสำคัญสำหรับชุมชนที่จะเติบโต ในการสรุปสารของเขาผู้เขียนได้ร้อยเรียงหลักการในพระคัมภีร์สำหรับความสัมพันธ์ทั้งหมดดังนี้ ความรัก - รักพระเจ้า รักผู้อื่น (ข้อ 1) ความรักของเราที่มีต่อพระเจ้า ต้องแสดงออกทั้งในแนวตั้ง (ข้อ 15) และแนวนอน (ข้อ 16). การรักพระเจ้า คือการรักทุกคนที่พระองค์ทรงรัก (ข้อ 1) ไม่ใช่เฉพาะผู้ที่น่ารักหรือมีความคิดเหมือนกัน แต่ทุกคนที่แตกต่าง (ข้อ 2) หรือยุ่งยาก (ข้อ 3) ผู้ที่ถูกทำทารุณ (ข้อ 3) บรรดาผู้นำที่ดูแลรักษาจิตวิญญาณของพวกเรา (ข้อ 17)  การรักพระเจ้าคือการยืนยันและรักษาสิ่งที่สำคัญสำหรับพระองค์ด้วย เช่นการสมรส (ข้อ 4) และหลีกเลี่ยงสิ่งที่ไม่เป็นที่พอพระทัย (ข้อ 4) ให้อย่างอื่นเข้าแทนที่พระองค์ (ข้อ 5) หรือทำให้เสื่อมเสียเกียรติในทางใดทางหนึ่ง (ข้อ 9)

 

ตอบสนอง

เราไม่ได้มุ่งที่จะทำตามใจของเราเอง แต่ตามพระประสงค์ของผู้ทรงใช้เรามา’ (ยอห์น 5:30) นี่เป็นหลักการแนวทางในชีวิตของพระเยซู  คุณจะนำมาเป็นหลักการของคุณเองหรือไม่?
พลังประจำวัน#184-พฤศจิกายน

พลังประจำวัน-30 พฤศจิกายน
พลังประจำวัน-29 พฤศจิกายน
พลังประจำวัน-28 พฤศจิกายน
พลังประจำวัน-27 พฤศจิกายน
พลังประจำวัน-26 พฤศจิกายน
พลังประจำวัน-25 พฤศจิกายน
พลังประจำวัน-24 พฤศจิกายน
พลังประจำวัน-23 พฤศจิกายน
พลังประจำวัน-22 พฤศจิกายน
พลังประจำวัน-21 พฤศจิกายน
พลังประจำวัน-20 พฤศจิกายน
พลังประจำวัน-19 พฤศจิกายน
พลังประจำวัน-18 พฤศจิกายน
พลังประจำวัน-17 พฤศจิกายน
พลังประจำวัน-16 พฤศจิกายน
พลังประจำวัน-15 พฤศจิกายน
พลังประจำวัน-14 พฤศจิกายน
พลังประจำวัน-13 พฤศจิกายน
พลังประจำวัน-12 พฤศจิกายน
พลังประจำวัน-11 พฤศจิกายน
พลังประจำวัน-10 พฤศจิกายน
พลังประจำวัน-9 พฤศจิกายน
พลังประจำวัน-8 พฤศจิกายน
พลังประจำวัน-7 พฤศจิกายน
พลังประจำวัน-6 พฤศจิกายน
พลังประจำวัน-4 พฤศจิกายน
พลังประจำวัน-3 พฤศจิกายน
พลังประจำวัน-2 พฤศจิกายน
พลังประจำวัน-1 พฤศจิกายนCopyright © 2010 All Rights Reserved.