ReadyPlanet.com
dot
dot
Scripture Union/คริสตธรรมสัมพันธ์
dot
bulletวิสัยทัศน์/Vision
bulletประวัติความเป็นมา/History
bulletคณะกรรมการ/Council
dot
คู่มือเฝ้าเดี่ยว/Daily Devotion
dot
bulletกองบรรณาธิการ
bulletบทบรรณาธิการ
bulletบทนำ / Way In
bulletอ่านพลังประจำวัน-ธันวาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤศจิกายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-ตุลาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กันยายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม2020
bulletอ่านสดุดี
bulletDaily Bread (English)
bulletDaily Bread (Chinese)
bulletอ่านพระคัมภีร์ใน ๑ ปี
bulletข้อพระธรรมหนุนใจในโอกาสต่างๆ
bulletNewsletter SU Thailand
bulletพระสัญญา/Bible Promises
dot
อธิษฐาน/Prayer
dot
bulletอธิษฐานตามพระคัมภีร์ / Pray the Word
bulletสัปดาห์อธิษฐาน/Week of Prayer
bulletอธิษฐาน/Prayer Directory
dot
วรรณกรรมคริสเตียน/Literature
dot
bulletวรรณกรรมเด็ก/For Kids
bulletวรรณกรรมทั่วไป/General
bulletสารานุกรมพระคัมภีร์ / Encyclopedia
dot
รวีวารศึกษา/Sunday School
dot
bulletบทเรียนรวีฯ/Lessons
dot
ฝึกอบรม-ค่าย/Training & Camps
dot
bulletSunday School Teacher Certificate Training
bulletBig Bible Challenge Workshop
bulletค่ายวันหยุด / Holiday Camps
dot
อาสาสมัคร/Volunteer & Support Us
dot
bulletอาสาสมัคร / Volunteer
bulletสนันสนุนเรา/Support Us
dot
อัลบัมรูป/Album
dot
bulletสมัครสมาชิกพลังประจำวัน
bulletกิจกรรม/Activities
dot
Useful Links - เว็ปอื่นๆ
dot
bulletSU-International
bulletThailand Bible Society
bulletIBS-STL
bulletThe Upper Room
bulletRBC Ministries
bulletWeb คริสเตียนและอื่นๆ
dot
Newsletter

dot
พลังประจำวัน-4 พฤศจิกายน

 พลังประจำวันวันพุธที่ 4 พฤศจิกายน 2020

ดำเนินชีวิตอย่างถูกต้อง

 

เตรียมจิตใจ:

คนที่มีใจบริสุทธิ์ ก็เป็นสุข เพราะว่าเขาทั้งหลายจะได้เห็นพระเจ้า (มัทธิว 5:8).

ความคิดที่ว่า เห็นพระเจ้ากระตุ้นให้เกิดความคิดและอารมณ์ใดบ้าง?

 

อ่าน : ฮีบรู 12:14-29

เหตุฉะนั้นเมื่อเราได้รับอาณาจักรที่ไม่สั่นสะเทือนแล้ว ก็ให้เรามีใจขอบพระคุณ โดยเหตุนี้เราจึงนมัสการอย่างที่ชอบพระทัยของพระเจ้า ด้วยความเคารพและด้วยความยำเกรงฮีบรู 12:28

 

สำรวจและใคร่ครวญ:

เราถูกสั่งให้วิ่ง โดยจับตามองที่พระเยซู (ฮีบรู 2:2) เพื่อที่จะวิ่งให้ถูกทาง เราต้องดำเนินชีวิตอย่างถูกต้องด้วยการติดตามความบริสุทธิ์ เพราะถ้าปราศจากความบริสุทธิ์แล้ว ก็จะไม่มีใครได้เห็นองค์พระผู้เป็นเจ้าเลย”(ข้อ14)

 

การมีโอกาสที่จะใช้เวลากับใครสักคนนานขึ้น ถือว่าเป็นรางวัลก็ต่อเมื่อเราเพลิดเพลินกับความสัมพันธ์ที่พึงพอใจซึ่งกันและกันทั้งสองฝ่าย  สำหรับคนที่ มีใจบริสุทธิ์เป็นพรอันล้ำค่าที่ได้เห็นพระเจ้าองค์บริสุทธิ์ (มัทธิว 5: 8);  สำหรับผู้ไม่บริสุทธิ์ มันอาจเป็นภาพที่น่ากลัว  เมื่อเสียงของพระเจ้า "สั่นสะเทือนแผ่นดินโลก" ชาวอิสราเอลก็หดตัวลงด้วยความกลัว (ข้อ19–21)

 

ความบริสุทธิ์ของพระเจ้านั้นทั้งน่าเกรงขามและน่ากลัว  มิสซิสบีเวอร์ (Mrs. Beaver) กล่าวถึง อัสลัน (Aslan) ซึ่งเป็นร่างของพระคริสต์แห่งพงศาวดารนาร์เนียว่า "ถ้ามีใครก็ตามที่สามารถปรากฏตัวต่อหน้า อัสลัน โดยที่พวกเขาไม่ต้องคุกเข่าลง แสดงว่าพวกเขากล้าหาญกว่าคนส่วนใหญ่หรือไม่อย่างนั้นก็โง่ '*

 

เมื่อแผ่นดินแห่งความยุติธรรมของพระเจ้ามาถึง เช่นเดียวกับ พระเจ้าผู้ทรงพิพากษาทุกคน (ข้อ 23) การพิพากษาที่เป็น อีกด้าหนึ่งของเหรียญแห่งความรอดก็เป็นเรื่องที่หลบหนีไม่ได้  หากไม่มีการกำจัดโลกของควาชั่วร้ายออกไป ก็ไ่ม่สามารถมีความยุติธรรม การเอาสิ่งที่สั่นสะเทือนอันได้แก่สิ่งที่ทรงสร้างไว้แล้วนั้นออกไป เป็นสิ่งจำเป็น

เพื่อให้สิ่งที่ไม่สั่นสะเทือนดำรงอยู่ (ข้อ 27)  คุณจะถูกนับอยู่ในกลุ่มคนที่ไม่สั่นสะเทือนหรือไม่?

 

ตอบสนอง:

อธิษฐานขอความเข้มแข็งที่จะไม่หวั่นไหวในความมุ่งมั่นที่จะสร้างความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับกษัตริย์แห่งกษัตริย์ และ แสวงหาแผ่นดินของพระเจ้าและความชอบธรรมของพระองค์ก่อน (มัทธิว 6: 33
พลังประจำวัน#184-พฤศจิกายน

พลังประจำวัน-30 พฤศจิกายน
พลังประจำวัน-29 พฤศจิกายน
พลังประจำวัน-28 พฤศจิกายน
พลังประจำวัน-27 พฤศจิกายน
พลังประจำวัน-26 พฤศจิกายน
พลังประจำวัน-25 พฤศจิกายน
พลังประจำวัน-24 พฤศจิกายน
พลังประจำวัน-23 พฤศจิกายน
พลังประจำวัน-22 พฤศจิกายน
พลังประจำวัน-21 พฤศจิกายน
พลังประจำวัน-20 พฤศจิกายน
พลังประจำวัน-19 พฤศจิกายน
พลังประจำวัน-18 พฤศจิกายน
พลังประจำวัน-17 พฤศจิกายน
พลังประจำวัน-16 พฤศจิกายน
พลังประจำวัน-15 พฤศจิกายน
พลังประจำวัน-14 พฤศจิกายน
พลังประจำวัน-13 พฤศจิกายน
พลังประจำวัน-12 พฤศจิกายน
พลังประจำวัน-11 พฤศจิกายน
พลังประจำวัน-10 พฤศจิกายน
พลังประจำวัน-9 พฤศจิกายน
พลังประจำวัน-8 พฤศจิกายน
พลังประจำวัน-7 พฤศจิกายน
พลังประจำวัน-6 พฤศจิกายน
พลังประจำวัน-5 พฤศจิกายน
พลังประจำวัน-3 พฤศจิกายน
พลังประจำวัน-2 พฤศจิกายน
พลังประจำวัน-1 พฤศจิกายนCopyright © 2010 All Rights Reserved.